TSL Manager Towary Niebezpieczne Prawo w Transporcie
Login: Hasło:  
Nie masz konta? Zarejestruj się za darmo
Zeszyt 2/3 2017 (6/7) maj-październik
Bezpieczeństwo w Logistyce - zeszyt 6/7Podsumowanie TSL Manager - Bezpieczeństwo w Logistyce II/III 2017

Obecny numer może wydawać się opasły, długi, nie do przebrnięcia, a jednak jest bardzo ciekawy i długo czekaliśmy z jego publikacją, bo było  warto.

W tym podwójnym numerze znjadziecie drodzy Czytelnicy trochę dziennikarskiego warsztatu i kontynuację spraw uprzednio poruszanych, zwracamy szczególną uwagę na nasze nieustające próby skierowania zainteresowania na naprawę dobrych praktyk, których nadal brakuje naszym rządzącym. Dobrze zwrócić uwagę na długo przez nas przygotowywane opracowanie dotyczące Danych o rynku transportowym za 2016 r. a jest ono wyjątkowe i dostarczy bardzo ciekawych wniosków.

Zwracamy również szczególną uwagę na naszą inicjatywę interaktywnego muzeum dotyczącego m.in. broni chemicznej oraz plakatów opracowanych z tą myślą. Możemy z czystą przyjemnością powiedzieć: "Tego jeszcze w Polsce nie było!"

Dlatego też zachęcamy do czytania tego i kolejnych numerów TSL Manager - Bezpieczeństwa w Logistyce.

Wiadomości

Gazeta elektroniczna
W Archiwum TSL-Manager Bezpieczeństwo w Logistyce można pobrać aktualny numer, ale również poprzednie prosto na naszej stronie internetowej. W tym celu należy wejść na stronę www.tsl-manager.pl i zgodnie z potrzebą zarejestrować się po darmowy dostęp do części gazety w zakładce "Gazeta elektroniczna" lub wykupić prenumeratę po wejściu na stronę http://tsl-manager.pl/prenumerata.html. Dostępna jest wersja elektroniczna gazety w cenie 98 zł i papierowa 189 zł za 4 numery magazynu. Serdecznie zapraszamy do lektury.


Prawda, czy nie – działalność gospodarcza wiceministra K. Smolińskiego
Niedawno w ONECIE ukazał się artykuł dotyczący gospodarczej działalności wiceministra K. Smolińskiego. Dotyczy on historii jego powiązań, jako wiceministra infrastruktury i budownictwa z wysoko postawionymi prawnikami z Pomorza, którzy to prawnicy otrzymywali intratne kontrakty na obsługę firm, które były pod nadzorem wyżej wymienionego resortu, równocześnie zasiadając w radach nadzorczych spółek podporządkowanych temu ministerstwu.

Szersza droga A2 z Łodzi do Warszawy
Na krótkiej konferencji , która odbyła się w Warszawie minister infrastruktury Andrzej Adamczyk poinformował dziennikarzy o planach poszerzenia autostrady A2 , która łączy Łódź i Warszawę.

Płace minimalne w Europie
W ostatnich kilkunastu miesiącach przewoźników europejskich zaskakują coraz to nowe regulacje w temacie płac minimalnych, do wymagań których muszą się za każdym razem dostosowywać. Przodującym krajem jest tu Francja.

Promocja właściwych praktyk
Interaktywne Muzeum Technik Bezpieczeństwa, Ochrony i Higieny Pracy  we współpracy z m/d/r/k Trusted Adviser Group SP. z O.O. opracowały udostępnianą bezpłatnie prezentację, odpowiadającą treści programowej szkolenia dla osób wykonujących operacje transportowe.

Trenażer ładunkowy do doskonalenia umiejętności operowania ładunkami 
Duża ilość towarów w poszczególnych magazynach powoduje, iż operator wózka widłowego posiadający doświadczenie w jednym zakładzie,  może nie sprawdzić się w innym. Osoba o doświadczeniu z jednym rodzajem ładunków, może spowodować powstanie uszkodzeń, które trzeba będzie reklamować lub podejmować inne kosztowne działania.

Finansowe kary za nieprzestrzeganie nowych przepisów
Kilka miesięcy temu wprowadzona została ustawa o systemie monitorowania drogowego transportu towarów wrażliwych. Pomysł uszczelnienia systemu podatkowego wiąże się nakładaniem wysokich kar za nieprzestrzeganie wprowadzonych zasad. Już od września wszystkie pojazdy przewożące paliwa, susz tytoniowy,  czy alkohol będą zmuszone udostępniać swoją lokalizacje fiskusowi co bardzo niepokoi branże transportową.

Trudny transport towarów krótkoterminowych
Polska to królestwo warzyw i owoców. Jednak zanim trafią na nasze stoły, a wcześniej na półki sklepowe, trzeba je w odpowiedni sposób tam dostarczyć. Rozwiązaniem są systemy chłodzenia montowane w samochodach dostawczych.


Co wiemy o rynku transportowym


Dane o roku 2016
Dobrze wiemy, jak ważna jest statystyka. Dzięki matematycznym obliczeniom   jesteśmy w stanie precyzyjnie określić, gdzie w danym momencie się znajdujemy. Celem artykułu jest przedstawienie w prosty sposób porównawczych danych, identyfikujących rozwój rynku przewozu towarów niebezpiecznych

Konsultacje w sprawie kolejowego programu utrzymaniowego
W najbliższym czasie do konsultacji publicznych kierowany jest projekt kolejowego „programu utrzymaniowego”. Zakłada on wieloletnie umowy na utrzymanie i remonty linii kolejowych, zachowanie sieci linii kolejowych, likwidacje utrzymaniowych zaległości, czy wreszcie zapewnienie odpowiedniego poziomu jakości kolejowej infrastruktury

Operator wózka widłowego – stanowisko Państwowej Inspekcji Pracy w sprawie badań
Poniżej prezentujemy Państwu interpretację obowiązku, który uwzględnia w skierowaniu na badania lekarskie pracownika obsługującego wózek widłowy. Stanowisko PIP w sprawie badań nieco zaskakuje. Nasze wątpliwości wzbudził sposób w jaki dokumentuje się skierowania na badania zgodnie z obowiązującym wzorem. Wymaga on określenia warunków pracy, oraz konieczności kierowania takiego pracownika do specjalisty celem wykonania badan psychotechnicznych.

Kolejna powtórka z „rozrywki”, czyli co z RID 2017?
W XXI wieku kolejarze nie mają szczęścia do przepisów prawnych. Najpierw w 2005 r. przez prawie 9 miesięcy (od 1 stycznia do 25 września) kolej w Polsce jeździła „po uważaniu”, gdyż rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 11 lutego 2000 r.
w sprawie szczegółowych zasad i warunków prowadzenia ruchu na liniach kolejowych, z dniem 31 grudnia 2004 r. utraciło moc.  Obecnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji weszło w życie dopiero z dniem 25 września 2005 r.

Przepis odnośnie bezpieczeństwa przeciwpożarowego budynków z 1799 roku
Z wielką przyjemnością prezentujemy kolejne wydawnictwo powstałe w ramach Internetowego Muzeum Technik Bezpieczeństwa, Transportu, Ochrony i Higieny Pracy. Po najstarszym znalezionym przepisie regulującym przewóz towarów niebezpiecznych, możemy przekazać Państwu edykt związany z zapewnieniem bezpieczeństwa pożarowego.


Od kiedy obowiązuje przepis ADR 2017?

Interpretacja przepisów
Prezentujemy udostępnione interpretacje oznaczone sygnaturami Europe Direct - 101000154966 + Europe Direct - 101000158218.
Poniższe przykłady nie stanowią urzędowej interpretacji prawa, lecz wskazują na kierunek interpretacji przepisów

Przepisy ADR, a sprawa polska
Politycy głośno krzyczą w kierunku każdego, kto chce słuchać,  że oto Polska wstała z kolan i jest dumnym krajem, który wymaga szacunku.  W tej sytuacji trudno zrozumieć z jakiego powodu sami na własną prośbę narażamy się na śmieszność i uzasadnioną krytykę. Tak się bowiem dzieje, gdy chodzi o przepisy związane z towarami niebezpiecznymi.

SENT i praktyki organów
W wyniku sygnałów docierających do naszej redakcji o praktykach organów w zakresie monitorowania, które miały pomóc w walce z szarą strefą, czuję się upoważniony do wystosowania niniejszego listu otwartego

Monitorowanie w praktyce
czyli jak pokazać innym i sobie, że wstaliśmy z kolan?
Dobrymi intencjami podobno wybrukowane jest piekło. Jeżeli zaś owe intencje spowodują działania, to może się okazać, że zamiast coś poprawić spowodujemy piekło na ziemi dla wszystkich, którym chcieliśmy zrobić dobrze

Broń chemiczna - rocznica konwencji o zakazie używania broni chemicznej
29 kwietnia 2017 roku świat obchodził dwudziestolecie wejścia w życie konwencji o zakazie używania broni chemicznej. Okrągła rocznica powinna skłonić nas do rozważań nad obecną sytuacją, gdyż mimo zakazu co chwile dochodzą do  mieszkańców państw Europy informacje o jej zastosowaniu.Polityka Cookies