Usługi

Nadzór PPOŻ

Udostępnij artykuł

Posiadamy uprawnienia inspektora PPOŻ.

Zgodnie z zapisami Kodeksu Pracy pracodawca powinien wyznaczyć jednego lub kilku pracowników celem zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony i zapobiegania zagrożeniom podczas pracy w ramach przedsiębiorstwa i/lub zakładu. Jednym z obowiązków jest wyznaczenie osób odpowiedzialnych za prewencje ppoż i ewakuację, zwanych „inspektorami ochrony PPOŻ”.

Zapewniamy:

 1. organizację ochrony przeciwpożarowej,
 2. analizę obowiązki osób fizycznych, prawnych, organizacji lub instytucji w zakresie zapobiegania pożarom, klęskom żywiołowym i innym miejscowym zagrożeniom,
 3. wdrożenie zabezpieczeń p.poż. urządzeń i instalacji, budynków, obiektów i terenów,
 4. zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia p.poż. dla pracowników,
 5. prowadzenie dokumentacji przeciwpożarową,
 6. dobór rozmieszczenie znaków bezpieczeństwa oraz gaśnic,
 7. przeprowadzenie ocen zagrożenia pożarowego oraz opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

Zapraszamy do współpracy

 

IMDG
Pierwsza pomoc

Masz pytania lub chcesz porozmawiać o współpracy? Napisz do nas.
  Usługi

  Ostatnie wpisy

  Aktualności

  Zobacz także