Doradcy ADR/RID/ADN w Polsce – statystyka

Aktualności

Doradca do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych w zakresie transportu drogowego (zwany często doradcą ADR; lub DGSA) to osoba, której ustawowym zadaniem jest doradzanie przedsiębiorcom wykonującym przewozy towarów niebezpiecznych w tym zakresie. Doradca musi co pięć lat ukończyć szkolenie przewidziane w przepisach międzynarodowych oraz prawie krajowym.

W Polsce organem odpowiedzialnym za organizowanie egzaminów oraz wydawanie świadectw dla osób, które ukończą kurs i do nich przystąpią jest Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego. Osoby, które nie chcą skorzystać z oferty TDT mogą przystąpić do kursu i egzaminu w dowolnym państwie, stronie umowy ADR, ADN lub regulaminu RID a jeżeli państwo to jest członkiem Unii, to zgodnie z dyrektywą (2008/68) uprawienia zdobyty w ten sposób są uznawane za równoważne z polskimi.

Zgodnie z raportem opracowanym przez dr Marka Różyckiego z firmy doradczej m/d/r/k trusted adviser group  obecnie w Polsce aktywnych jest co najmniej 1 980 osób wykonujących ten zawód.

W roku 2022 w Polsce do egzaminu organizowanego przez TDT przystąpiło 606 osób z tego 513 wyłącznie w zakresie transportu drogowego. Pozytywny wynik egzaminu uzyskało łącznie 363 osób (299 dla transportu drogowego i 64 dla kolejowego). Daje to zdawalność na poziomie 58% dla ADR oraz 69% dla RID. W zakresie ADN (transport wodny śródlądowy) nie egzaminowano nikogo. TDT zorganizował 23 egzaminy. Poza granicami Polski, głownie w Austrii, do egzaminów w tym roku przystąpiło około 230 osób, z czego 227 zdało i uzyskało stosowne świadectwo. 

W roku 2023 w Polsce do egzaminu organizowanego przez TDT przystąpiło 822 osób z tego 682 wyłącznie w zakresie transportu drogowego. Pozytywny wynik egzaminu uzyskało łącznie 454 osób (368 dla transportu drogowego i 86 dla kolejowego). Daje to zdawalność na poziomie 54% dla ADR oraz 61% dla RID. W zakresie ADN (transport wodny śródlądowy) nie egzaminowano nikogo.

TDT jest zobowiązany także do prowadzenia postępowań mających na celu cofnięcie świadectwa doradcy. W roku 2022 wszczęto 31 postępowań a w 2023 jedynie 7. W wyniku postępowań w 2 przypadkach wydano decyzję o cofnięciu uprawnień. W jednym przypadku decyzja została uchylona przez organ odwoławczy.

Tags: , , , ,

You May Also Like

Urządzenia NO – statystyka
Sprawozdania ADR można składać elektronicznie

Author

Must Read

Brak wyników.