Administracja nie wspiera MŚP

Aktualności

Minęło 100 dni od wyborów. Jest to okres, który zwyczajowo daje się każdemu nowemu rządowi, by uporządkował administrację. Nie ma już żadnych powodów, by nie żądać wykonania zadań i realizacji obietnic. Niestety, w wielu obszarach administracja jak nie działała, tak dalej nie działa a stan osobowy w organach administracji na poziomie wykonawczym nie zmienił się. Zamiast „dobrej zmiany” mamy „dobra kontynuacje”.

W styczniu 2024 zwróciliśmy się do Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców z wnioskiem wynikającym z nałożonych na polski biznes obowiązków w zakresie rejestracji chemikaliów. System zgłoszenia nie jest w żaden sposób dostosowany dla osób nie posiadających gruntownej wiedzy chemicznej oraz znajomości języka angielskiego. W naszej ocenie powoduje to powstanie dodatkowych, zbędnych barier formalnych w szczególności ślą sektora MŚP. Przypomnijmy, zgodnie z załącznikiem VIII rozporządzenia CLP ((WE) nr 1272/2008), od dnia 1 stycznia 2024 r. w przypadku mieszanin stwarzających zagrożenie o zastosowaniu przemysłowym należy dokonać ich zgłoszenia poprzez system europejski. Zgłoszenia wykonywane po 1 stycznia 2024 roku mogą być wykonywane jedynie przez system ECHA Submission portal. Należy założyć konto nowe (https://idp.echa.europa.eu/ui/login)

Zgłoszenia są dokonywane w formacie IULCID (https://iuclid6.echa.europa.eu/). By wykonać zgłoszenie wymagane jest zainstalowanie programu na komputerze na konkretnym systemie operacyjnym. Żadna ze stron ani program nie obsługuje języka polskiego. A zatem administracja nie zapewniła, by regulacje unijne i opracowane w ramach działań UE rozwiązania były zrozumiałe dla polskich firm takich jak MŚP.

Po batalii formalnej związanej z ustaleniem, czy Rzecznik jest kompetentny do zajęcia się sprawą w dniu 15 marca Rzecznik zwrócił się do Prezesa Urzędu do spraw Substancji Chemicznych   o zajęcie stanowiska wobec przedstawionych przez zagadnień.

Ponieważ nasza redakcja spełnia wymagania MŚP zawnioskowaliśmy o wydanie zaświadczenia, że ze względu na brak możliwości wykonania obowiązków rejestracyjnych w języki polskim z przyczyn po stronie administracji mały i średni przedsiębiorca jest z takich obowiązków zwolniony. Zobaczymy jak administracja zareaguje…. Wzorem rolników –  skoro nie da się załatwiać spraw zgodnie z prawem, czasem trzeba spróbować obalić system. Nie mam nic przeciwko, by administracja – skoro nie jest w stanie zapewnić by język polski był językiem urzędowym w wykonywaniu obowiązków – sama zaczęła wyręczać polskich przedsiębiorców z sektora MŚP.

Tags: ,

You May Also Like

Kontrole WITD w 2023 roku
Niewłaściwe tłumaczenie ADR – 4.1.6.9

Author

Must Read

Brak wyników.