Aktualności

Kolej – listy kontrolne RID

Udostępnij artykuł

Urząd Transportu Kolejowego opublikował tłumaczenia list kontrolnych dotyczących napełniania i opróżniania cystern kolejowych do przewozu gazów i cieczy. Listy te są przywołane w Regulaminie międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (Regulamin RID).

Listy kontrolne określają czynności, które powinny być wykonane przy napełnianiu lub opróżnianiu cystern, aby nie dopuścić do ich przepełnienia, powstania wycieków lub wystąpienia innych niepożądanych zdarzeń. Wytyczne te są przywołane w Regulaminie RID i zostały udostępnione na stronie Międzyrządowej Organizacji Międzynarodowych Przewozów Kolejami (OTIF). Zostały one opracowane przy współpracy CEFIC[1], FuelsEurope[2] i UIP[3] w zakresie dotyczącym wagonów-cystern do przewozu cieczy oraz przy współpracy CEFIC1, EIGA[4], AEGPL[5] i UIP3 w odniesieniu do wagonów-cystern do przewozu gazów.
Więcej informacji
tutaj

 

Tags: , ,
Sztuczna Inteligencja w zarządzaniu bezpieczeństwem
Polska wersja wymagań RVS

Usługi

Ostatnie wpisy

Aktualności

Zobacz także