Bezpieczeństwo w Logistyce

Bezpieczeństwo w Logistyce

Udostępnij artykuł

Bezpieczeństwo w Logistyce 

Wydawnictwo „Bezpieczeństwo w Logistyce” jest kontynuacją wcześniejszych inicjatyw prasowych takich jak „Towary Niebezpieczne”, „Prawo w Transporcie” i „TSL Manager” 

„Towary niebezpieczne” to pierwszy w Polsce kwartalnik zajmujący się szeroko pojętą tematyką bezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem praktyki przewozowej oraz magazynowej towarów niebezpiecznych. 

Ukazuje się od 2005 roku.  

W ramach wydawnictwa ukazują się stałe rubryki tematyczne związane z mocowaniem ładunków – „Technika Mocowania i Zawieszania”, oraz w zakresie magazynowania – „Magazynowanie Chemikaliów”. 

W ramach prac redakcyjnych prowadzone są projekty badawcze związane z mocowaniem ładunków (badanie środków mocujących „ZŁOTY PAS”) oraz cykliczne badanie magazynów.  

Głównym celem wydawnictwa jest propagowanie wiedzy o dobrych praktykach w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz operacjach transportowych i magazynowych. Redakcja podejmuje interwencje w sprawach istotnych dla czytelników. Przejrzysty język oraz kompetencje autorów to tylko podstawowe cechy, powodujące, że czasopismo powinno stanowić podstawową lekturę spedytorów, przewoźników i logistyków. Wydawnictwo adresowane jest do praktyków transportu i operacji logistycznych związanych z operacjami magazynowymi i transportowymi towarów niebezpiecznych.  

Redakcja prowadzi działalność wydawniczą publikując wydawnictwa związane z bezpieczeństwem w transporcie oraz podczas operacji transportowych towarów niebezpiecznych. 

Wydawnictwo od samego początku ukazywało się w wersji papierowej oraz elektronicznej (jako program). Obecnie po połączeniu z innymi wydawnictwami fachowymi ukazuje się w formie elektronicznej. 

Prace Badawcze 

Redakcja Towary Niebezpieczne od 2006 r prowadzi prace badawcze związane ze warunkami przemieszczania towarów niebezpiecznych oraz wypadkami przy ich przemieszczaniu. 

Istnieje możliwość pozyskania danych w formie raportów oraz współpraca związana z ich wykorzystaniem. W roku 2010 przeprowadzone zostały badania związane z wykorzystaniem technik informatycznych w logistyce.  

Współpraca międzynarodowa 

Redakcja Towary Niebezpieczne współpracuje z redakcjami czasopism branżowych za granicą w celu wymiany informacji. Od 2009 r. działa nasze przedstawicielstwo przy grupach roboczych związanych z transportem prowadzonych przez ONZ. 

Korzystanie z prenumeraty jest możliwe poprzez niniejszą stronę. Możliwy jest dostęp nieodpłatny, z udziałem w formach i dostępem do podstawowych wersji informacji lub płatny z pełnym dostępem oraz dostępem do archiwum wszystkich wydań. 

Zapraszamy do prenumeraty. 

Wymagane szkolenie dla uczestników przewozu
Kwalifikacja wstępna przyspieszona, kategoria C – cel i zakres

Usługi

Ostatnie wpisy

Aktualności

Zobacz także