Usługi

Telefon Alarmowy

Udostępnij artykuł

Co oznacza Telefon Alarmowy?

Telefon Alarmowy to nowatorska usługa, która jest organizowana i obsługiwana przez spółkę m/d/r/k trusted adviser group od 2012 roku.

Kto potrzebuje telefonicznego numeru alarmowego?

 • K a ż d y kto wysyła niebezpieczne towary do USA i do Kanady oraz innych krajów
  Poza tym: telefonicznego numeru alarmowego wymagają przepisy przy transporcie niebezpiecznych towarów do innych krajów i przy transportach określonymi przewoźnikami lotniczymi.
 • K a ż d y kto produkuje produkty chemiczne w celu zapewnienia bieżącej informacji.

Międzynarodowe standardy jakości oraz wymagania przepisów nakładają obowiązek stworzenia systemu pomocy w przypadku awaryjnym.

Jednym z podstawowych i najważniejszych obowiązków jest zapewnienie właściwej informacji o właściwościach produktów chemicznych a także wymaganiach w zakresie postępowania.

Zawierając umowę na świadczenie usług telefonu alarmowego ze spółką m/d/r/k spełniacie Państwo wszystkie wymagania w tym zakresie obowiązujące zarówno w Unii Europejskiej jak i na całym świecie!

Jakie usługi oferuje telefoniczny numer awaryjny? 

Zostaje udostępniony całoroczny 24-godzinny/7-dniowy numer telefoniczny, pod którym wyszkoleni fachowcy po polsku oraz w języku angielskim natychmiast udzielają informacji związanych z właściwościami towarów, które są przedmiotem obrotu.

Serwis obejmuje pomoc przy wypadkach, pożarach lub przypadkach zatruć oraz doradztwo odnośnie odpowiednich zabiegów usuwania odpadów powstających w ramach zdarzeń. Ponieważ spółka m/d/r/k, która świadczy usługi telefonu alarmowego jest sygnatariuszem Systemiu SPOT (http://systemspot.pl) macie Państwo zapewnione dostarczenie aktualnej informacji o Waszych produktach.

Jak to funkcjonuje?

Zawieracie państwo z nami umowę roczną i zgłaszacie nam portfolio Waszego produktu dostarczając karty charakterystyk. Możliwe jest zawarcie dodatkowe zlecenia aktualizacji kart zgodnie z wymaganiami prawa.

Reszta należy do nas. Wysokość ryczałtu rocznego jest całkowicie niezależna od liczby transportów i transportowanych ilości. Nie musi być również zgłaszany każdy pojedynczy transport.

Karty bezpieczeństwa w języku angielskim zostają złożone na naszym serwerze awaryjnym, albo urządzany jest bezpośredni dostęp do Waszego banku danych. Dobrze przeszkolony zespół działania awaryjnego może w razie potrzeby skorzystać z tej możliwości.

W jaki sposób możliwe jest zlecenie obsługi?

Wypełniacie państwo ankietę i wysyłacie do nas emailem. Jeżeli jesteście zainteresowani, prosimy wypełnić formularz poniżej.

Nadzór BHP
ICAO

Masz pytania lub chcesz porozmawiać o współpracy? Napisz do nas.
  Usługi

  Ostatnie wpisy

  Aktualności

  Zobacz także