Usługi

Nadzór BHP

Udostępnij artykuł

Każdy, kto zatrudnia pracowników powinien dbać o właściwy nadzór nad warunkami pracy.

Możemy pomóc w wykonaniu obowiązków. Przypominamy:

 • pracodawca, który nie jest obowiązany do powołania służby bhp (zatrudnia nie więcej niż 100 pracowników), ma obowiązek wykonywania zadań tej służby (art. 23711 § 2 k.p.) lub może powierzyć wykonywanie zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy albo pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy;
 • pracodawca, który zatrudnia więcej niż 100 osób lub gdy Inspektor Pracy nakaże mu stworzyć służbę BHP musi utworzyć służbę BHP.

Zakres działania służby bhp (określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy, Dz. U. nr 109, poz. 704 ze zm. obejmuje przede wszystkim:

 • przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bhp
 • udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego
 • udział w opracowywaniu instrukcji ogólnych dotyczących bhp oraz opiniowanie instrukcji szczegółowych z tego zakresu

Nasze uprawnienia:

 • Posiadamy uprawnienia służby BHP. Nasze kwalifikacje potwierdza między innymi CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWYCH wydany przez CIOP Warszawa w zakresie BHP.
Doradca ADR/RID/ADN
Telefon Alarmowy

Masz pytania lub chcesz porozmawiać o współpracy? Napisz do nas.
  Usługi

  Ostatnie wpisy

  Aktualności

  Zobacz także