Aktualności

Czy nadający odpady ma obowiązki zgodnie z ADR?

Udostępnij artykuł

Ostatnie zmiany w przepisach (ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych, umowa ADR) zmieniane są w okresach dwuletnich. Od 1 stycznia 2023 r nałożono nowe obowiązki na podmioty dokonujące pakowania i nadawania towarów niebezpiecznych. Podmioty te muszą miedzy innymi wyznaczyć doradcę ds bezpieczeństwa oraz sporządzić sprawozdanie roczne.

Część odpadów, w szczególności tych które wykazują właściwości niebezpieczne może wymagać spełnienia wymagań związanych z pakowaniem, oznakowywaniem oraz dokumentacją. Istnieje wiele możliwości. Teoretycznie każdy nadawca odpadów a więc np. wszystkie firmy czy gabinety lekarskie mogą być zobowiązane do odpowiedniego pakowania i nadawania. Sprawa nie jest tak oczywista jak się wydaje na pierwszy rzut oka. Niemniej każdy z nadających odpady o właściwościach pozwalających na uznanie ich za towary niebezpieczne (np. palne, żrące, trujące, zakaźne, szkodliwe dla środowiska, samozapalne lub utleniające) może być zobowiązany do wykonania obowiązków w zakresie ADR. Wszystko zależy od umowy zawartej z firmą odbierająca odpady oraz stosownych praktyk.

Firma m/d/r/k (mdrk.eu) zaoferowała możliwość bezpłatnych konsultacji dla podmiotów mających wątpliwości co do ich obowiązków. Wystarczy skontaktować się przez naszą stronę poniżej.

ITD kontroluje firmy z udziałem kapitału rosyjskiego i białoruskiego!
Praktyka administracji w przypadku powtarzających się zdarzeń (USA)

Usługi

Ostatnie wpisy

Aktualności

Zobacz także