Usługi

Pierwsza pomoc

Udostępnij artykuł

18 stycznia 2009 r. weszła w życie kolejna nowelizacja Kodeksu pracy, która wprowadza dodatkowe obowiązki pracodawców (art. 2091), m.in. w zakresie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy. Nowe uregulowania dotyczące każdego pracodawcy, bez względu na liczbę zatrudnionych w zakładzie pracy osób. Dla wdrożenia wprowadzanych zmian niezbędne jest podjęcie różnorodnych działań organizatorskich i szkoleniowych przez pracodawców, jak też poniesienie przez nich określonych kosztów.

Z przyjemnością pomożemy w wykonaniu tych obowiązków.

Jakie uprawnienia musi posiadać osoba wyznaczona przez pracodawcę do udzielania pierwszej pomocy, określona w Art. 209Kodeksu pracy?

Ustawodawca nie precyzuje wymagań dotyczących osób wyznaczonych przez pracodawcę do udzielania pierwszej pomocy. Zagadnienia dotyczące kwalifikowanej pierwszej pomocy znajdują się w Ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2006 r. nr 191, poz. 1410 z późn. zm.). Ramowy program kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy stanowi Załącznik nr 1. do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dz. U. z 2007 r. nr 60, poz. 408).

Oferujemy usługi szkoleniowe w zakresie szkolenia.

Czy osoby wyznaczone przez pracodawcę do udzielania pierwszej pomocy zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej, muszą być zatrudnione na etat (część etatu), czy mogą być zatrudnione na umowę-zlecenie lub czy zadania te można powierzyć specjalistycznym firmom mającym pracowników z odpowiednimi uprawnieniami?

W Kodeksie pracy określono, że „pracodawca jest obowiązany […] wyznaczyć pracowników” do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej (Art. 2091. § 1.). Artykuł 2. Kodeksu pracy mówi, że „pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę”.

 

Obraz autorstwa Freepik

Nadzór PPOŻ
Serwis opakowaniowy

Masz pytania lub chcesz porozmawiać o współpracy? Napisz do nas.
    Usługi

    Ostatnie wpisy

    Aktualności

    Zobacz także