Usługi

Pierwsza pomoc

Udostępnij artykuł

Obowiązki pracodawców w zakresie pierwszej pomocy 

Od 18 stycznia 2009 r. obowiązują nowelizacje Kodeksu pracy, wprowadzające dodatkowe obowiązki dla pracodawców (art. 2091), m.in. w zakresie wyznaczania pracowników do udzielania pierwszej pomocy. Te zmiany dotyczą wszystkich pracodawców, niezależnie od liczby zatrudnionych osób. Wdrożenie nowych przepisów wymaga podjęcia działań organizatorskich oraz szkoleniowych przez pracodawców, co wiąże się z poniesieniem określonych kosztów. 

Szkolenia z pierwszej pomocy dla firm – jakie uprawnienia muszą posiadać wyznaczone osoby? 

Chętnie pomożemy w realizacji tych obowiązków, oferując szkolenia z pierwszej pomocy dla firm. Warto zwrócić uwagę na to, jakie uprawnienia musi posiadać osoba wyznaczona przez pracodawcę do udzielania pierwszej pomocy, zgodnie z art. 2091 Kodeksu pracy. Choć ustawodawca nie precyzuje tych wymagań, zagadnienia dotyczące kwalifikowanej pierwszej pomocy znajdują się w Ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia. 

Formy zatrudnienia osób wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy 

W kontekście szkolenia z pierwszej pomocy dla firm, warto również zastanowić się, czy osoby wyznaczone przez pracodawcę muszą być zatrudnione na etat czy na umowę-zlecenie, a także czy można powierzyć te zadania firmom specjalistycznym z odpowiednimi uprawnieniami. Kodeks pracy wskazuje, że pracodawca jest obowiązany wyznaczyć pracowników, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub innych form zatrudnienia, do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania czynności związanych z ochroną przeciwpożarową i ewakuacją pracowników. 

Nasza oferta – profesjonalne szkolenia z pierwszej pomocy dla firm 

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty profesjonalnych szkoleń z pierwszej pomocy dla firm. Jesteśmy przekonani, że współpraca z nami przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa i świadomości pracowników, a tym samym wpłynie na lepsze funkcjonowanie Państwa organizacji. Nasze szkolenia z pierwszej pomocy dla firm to nie tylko spełnienie obowiązków prawnych, ale także inwestycja w zdrowie i życie pracowników oraz kreowanie pozytywnego wizerunku firmy, dbającej o bezpieczeństwo swoich pracowników. 

Obraz autorstwa Freepik

Nadzór PPOŻ
Serwis opakowaniowy

Masz pytania lub chcesz porozmawiać o współpracy? Napisz do nas.
    Usługi

    Ostatnie wpisy

    Aktualności

    Zobacz także