Kontrole WITD w 2023 roku

Aktualności

Kontrole związane z przewoziem towarów niebezpiecznych w 2023 roku objęły 14 934 pojazdów. Większość (9 763) dotyczyła polskich przewoźników.  W wyniku kontroli wydano 2 922 decyzje, z czego 939 wobec polskich przewoźników. Podczas kontroli nałożono także mandaty w ilości 346 sztuk. Kwota nałożonych kar to 4 899 600 złotych. Same mandaty dały 103 520 zł. Szczegółowe dane zawarto w raporcie redakcji Bezpieczeństwo w Logistyce, który można otrzymać mailowo. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: redakcja@bezpieczenstwowlogistyce.pl

Tags: , ,

You May Also Like

UK Pojazdy autonomiczne mają pojawić się na drogach do 2026 r., gdy wejdzie w życie ustawa o pojazdach zautomatyzowanych
Administracja nie wspiera MŚP

Author

Must Read

Brak wyników.