Usługi

Prenumerata – Bezpieczeństwo w Logistyce

Udostępnij artykuł

Bezpieczeństwo w Logistyce 

Wydawnictwo „Bezpieczeństwo w Logistyce” jest kontynuacją wcześniejszych inicjatyw prasowych takich jak „Towary Niebezpieczne”, „Prawo w Transporcie” i „TSL Manager” 

„Towary niebezpieczne” to pierwszy w Polsce kwartalnik zajmujący się szeroko pojętą tematyką bezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem praktyki przewozowej oraz magazynowej towarów niebezpiecznych. 

Bądź na bieżąco ze sprawami, które bezpośrednio Cię dotyczą

Ukazuje się od 2005 roku.  

W ramach wydawnictwa ukazują się stałe rubryki tematyczne związane z mocowaniem ładunków – „Technika Mocowania i Zawieszania”, oraz w zakresie magazynowania – „Magazynowanie Chemikaliów”. 

W ramach prac redakcyjnych prowadzone są projekty badawcze związane z mocowaniem ładunków (badanie środków mocujących „ZŁOTY PAS”) oraz cykliczne badanie magazynów.  

Głównym celem wydawnictwa jest propagowanie wiedzy o dobrych praktykach w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz operacjach transportowych i magazynowych. Redakcja podejmuje interwencje w sprawach istotnych dla czytelników. Przejrzysty język oraz kompetencje autorów to tylko podstawowe cechy, powodujące, że czasopismo powinno stanowić podstawową lekturę spedytorów, przewoźników i logistyków. Wydawnictwo adresowane jest do praktyków transportu i operacji logistycznych związanych z operacjami magazynowymi i transportowymi towarów niebezpiecznych.  

Redakcja prowadzi działalność wydawniczą publikując wydawnictwa związane z bezpieczeństwem w transporcie oraz podczas operacji transportowych towarów niebezpiecznych. 

Wydawnictwo od samego początku ukazywało się w wersji papierowej oraz elektronicznej (jako program). Obecnie po połączeniu z innymi wydawnictwami fachowymi ukazuje się w formie elektronicznej. 

Bądź na bieżąco ze sprawami, które bezpośrednio Cię dotyczą

Prace Badawcze 

Redakcja Towary Niebezpieczne od 2006 r prowadzi prace badawcze związane ze warunkami przemieszczania towarów niebezpiecznych oraz wypadkami przy ich przemieszczaniu. 

Istnieje możliwość pozyskania danych w formie raportów oraz współpraca związana z ich wykorzystaniem. W roku 2010 przeprowadzone zostały badania związane z wykorzystaniem technik informatycznych w logistyce.  

Współpraca międzynarodowa 

Redakcja Towary Niebezpieczne współpracuje z redakcjami czasopism branżowych za granicą w celu wymiany informacji. Od 2009 r. działa nasze przedstawicielstwo przy grupach roboczych związanych z transportem prowadzonych przez ONZ. 

Korzystanie z prenumeraty jest możliwe poprzez niniejszą stronę. Możliwy jest dostęp nieodpłatny, z udziałem w formach i dostępem do podstawowych wersji informacji lub płatny z pełnym dostępem oraz dostępem do archiwum wszystkich wydań. 

Bądź na bieżąco ze sprawami, które bezpośrednio Cię dotyczą

Wytyczne dla transportu morskiego pojazdów elektrycznych
Aktualny terminarz szkoleń

Usługi

Ostatnie wpisy

Aktualności

Zobacz także