Usługi

TUNELE – zarządzanie bezpieczeństwem

Udostępnij artykuł

Podstawą prawną analizy jest Dyrektywa 2004/54/EC, która określa minimalne wymagania jakim w zakresie bezpieczeństwa muszą odpowiadać tunele istniejące i projektowane w państwach członkowskich UE. Celem analizy jest zdefiniowanie możliwych scenariuszy zagrożeń oraz oszacowanie możliwych lub / i prawdopodobnych zdarzeń, których skutek może powodować zagrożenie bezpieczeństwa użytkowników oraz szkody w mieniu lub infrastrukturze tunelu. Analiza będzie zawierać dodatkowo opinię w zakresie przewozu ładunków niebezpiecznych, zawierającą analizę rodzaju ładunków niebezpiecznych, które mogą być przemieszczane w tunelu oraz szacowany ich procentowy udział w ruchu drogowym a także ocenę zagrożeń dla użytkowników tunelu oraz otoczenia, wynikających z faktu ich przewozu. Podczas opracowywania scenariuszy możliwych wypadków i zdarzeń uwzględniono wpływ faktu przemieszczania towarów niebezpiecznych na charakter i rozmiar ewentualnych skutków. Celem dodatkowym analizy będzie określenie konieczności wprowadzenia ograniczeń w zakresie przewozu niektórych towarów.
Posiadamy doświadczenie w przeprowadzaniu takich analiz.
Wykonaliśmy między innymi analizę dla:
1. tunelu pomiędzy wyspami Uznam i Woli, tunelu na drodze S7 oraz na drodze S2 (Warszawa). 
2. tunelu  na drodze ekspresowej S7 Kraków-Rabka Zdrój na odcinku Lubień – Rabka Zdrój  km 713+580,21 – km 729+410,00 oraz dla  budowy nowego odcinka drogi nr 47 klasy GP  na odcinku Rabka Zdrój – Chabówka km 0+000,00 – km 0+877,22
3. tunelu na drodze ekspresowej S–69 (OBECNIE S1) Bielsko – Biała – Żywiec – Zwardoń odcinek Przybędza – Milówka (obejście Węgierskiej Górki) – TD1
4. tunelu na drodze ekspresowej S–69 (OBECNIE S1) Bielsko – Biała – Żywiec – Zwardoń odcinek Przybędza – Milówka (obejście Węgierskiej Górki) – TD2
5. tunelu ma drodze ekspresowej S2 – POŁUDNIOWA OBWODNICA WARSZAWY na odcinku od węzła „Puławska” do węzła „Lubelska” na odcinku od węzła „Puławska” (bez węzła) do węzła „Przyczółkowa” (bez węzła) o długości ok. 4,6 km
6. zespołu tuneli (dwa obiekty) w ciągu odcinka drogi ekspresowej S52 na odcinku Północnej Obwodnicy Krakowa 
Zapraszamy do współpracy projektantów i zarządzających tunelami!
IATA 64th Edition Zmiana dotycząca: pisowni słowa „Türkiye” (wcześniej Turkey)
Czy bezpieczeństwo ma płeć?

Masz pytania lub chcesz porozmawiać o współpracy? Napisz do nas.
    Usługi

    Ostatnie wpisy

    Aktualności

    Zobacz także