TSL Manager Towary Niebezpieczne Prawo w Transporcie
Login: Hasło:  
Nie masz konta? Zarejestruj się za darmo
Zeszyt 1/2017 (4) styczeń
Bezpieczeństwo w Logistyce - zeszyt 4Podsumowanie TSL Manager - Bezpieczeństwo w Logistyce IV 2016

W tym numerze Bezpieczeństwa w Logistyce chcemy zwrócić Państwa uwagę przede wszystkim na problemTransportowego Dozoru Technicznego, jego bezprawnych działań, uderzających również w niezależność naszego czasopisma. Spór ten od dłuższego czasu toczy się, ale nigdy nie przybrał aż tak na sile.
Polecamy zapoznanie się z serią artykułów o transporcie morskim, jak również bardzo ciekawe informacje znajdą Państwo na tematy dotyczące bezpieczeństwa w transporcie i szkoleń, ale najważniejsze to seria artykułów traktujących o nowelizacjach prawa europejskiego dotyczącego Towarów Niebezpiecznych, posiedzeniach grupy W15 oraz polecamy gorąco lekturę na temat nagrody za mocowania ładunków - Złoty Pas 2016.


OGÓLNE

Wyróżnienie dla DB Cargo Spedkol  i  m/d/r/k Trusted Advisers Group
Ministerstwo Rodziny , Pracy i Polityki Socjalnej w 44’edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy,  za nowatorskie rozwiazania w zakresie poprawy działania w sytuacjach awaryjnych, przyznało wyróżnienia dwom firmom DB Cargo Spedkol  i  m/d/r/k Trusted Advisers Group.

Czy Polska stanie przed Trybunałem Sprawiedliwości UE?
Komisja Europejska skierowała przeciwko Polsce decyzję do Trybunału Sprawiedliwości UE.  Chodzi o nieprawidłową implementację dyrektywy Rady 96/53/WE w sprawie maksymalnych obciążeń i niektórych pojazdów drogowych.

Pół miliarda złotych na rozbudowę toru wodnego w Porcie Gdańsk    
W Warszawie została podpisana umowa dotycząca rozbudowy toru wodnego w Gdańskim Porcie. Umowę podpisali przedstawiciele zarządu portu i Agencji Wykonawczej INAE reprezentującej Komisję Europejską.

Francuskie kontrole polskich firm transportowych
1 lipca br. wprowadzona została ustawa, która zobowiązuje wszystkie polskie firmy wykonujące usługi transportowe we Francji, by wypłacały swoim przewoźnikom, minimalną płace.  Jak widać służby francuskie podeszły do tematu  bardzo oficjalnie i już teraz polscy kierowcy  spotykają się z kontrolami służb francuskich.

Czy  Maersk Line kupi Hamburg Sud?
Jak poinformowano Maersk Line chce kupić Hamburg Sud, niemiecką wtórną linię żeglugową, która koncentruje się na południowo-amerykańskich trasach. Było by to pierwsze przejęcie Maersk dotyczące całego przedsiębiorstwa żeglugowego od dekady.

Ekspansja Kanału Panamskiego zakończona
W czerwcu 2016 r. Cosco Shipping Panama zakończyła budowę nowych śluz, które przyjmą dużo większe statki.

Chiny – przyszłością transportu kolejowego
Chiny to jedno z najprężniej rozwijających się państw na świecie, jest trzecie pod względem wielkości i pierwsze pod względem ilości zamieszkujących je ludzi. Od 2010 roku to druga pod względem wielkości gospodarka świata, która osiąga ok.10% średniego tempa wzrostu rocznie. Nic więc dziwnego, że transport kolejowy do Chin ma coraz większe grono zainteresowanych. Zarówno importerzy,  jak i eksporterzy doskonale zdają sobie sprawę, że taki transport jest zdecydowanie szybszy od morskiego i dużo tańszy od lotniczego.


BEZPIECZEŃSTWO i PRAWO W TRANSPORCIE

Wiedza, a szkolenie. Szkolenie, a bezpieczeństwo.
Istniejące rozwiązania legislacyjne, zarówno na poziomie międzynarodowym, jak i krajowym, zdają się być gwarantem bezpieczeństwa zarówno osób, jak i majątku. Majątek ten angażowany jest codziennie w operacje związane z transportem i magazynowaniem. Nic bardziej złudnego. Przykładem może być tutaj  problem związany z bezpieczeństwem operacji transportowych towarów niebezpiecznych na przykładzie transportu morskiego i rozwiązań w zakresie szkolenia, które wprowadzone zostały przez przepisy Kodeksu IMDG. W artykule przedstawione zostaną najważniejsze problemy związane z transportem  towarów niebezpiecznych, w szczególności z przewozem  kontenerów.

Bezpieczeństwo transportu ropy naftowej drogą morska w aspekcie wprowadzania i przestrzegania międzynarodowych dokumentów
Ropa naftowa i jej produkty pełnią strategiczną rolę dla prawidłowego funkcjonowania różnych gałęzi przemysłu na świecie. Stwierdzenie to nie jest niczym nowym, jednak ze względu na jej fundamentalne znaczenie dla gospodarki światowej staje się ona narzędziem politycznego, jak i ekonomicznego nacisku. Sytuacja ta spowodowana jest faktem, że postępująca industrializacja, oraz ciągle rosnąca liczba ludności, powoduje stałe zapotrzebowanie na nią, a poszukiwanie i pozyskiwanie alternatywnych źródeł energii nie jest na wystarczającym poziomie dla jej zastąpienia.


TOWARY NIEBEZPIECZNE

Nowelizacja umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR)
Rok 2017, to rok od którego obowiązują znowelizowane przepisy umowy ADR i regulaminu RID. Celem niniejszego opracowania jest zwrócenie uwagi podmiotów działających w branży gazowej i paliwowej na najważniejsze obowiązujące zmiany.

Prace nad aktualizacją przepisów ADR
W dniach od 8 do 10 listopada 2016 r. odbyło się w Genewie kolejne spotkanie grupy roboczej ONZ WP 15, którego  przedmiotem były regulacje w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych.


Co wiemy o rynku transportowym?

Dane o roku 2015
Koniec roku sprzyja podsumowaniom i snuciu planów na przyszłość. Redakcja kwartalnika Towary Niebezpieczne we współpracy ze spółką doradczą m/d/r/k trusted adviser group sp z o.o. od kilku już lat gromadzi na bieżąco dane odnośnie
uczestników przewozu towarów w tym towarów niebezpiecznych. Celem ich prezentacji jest pokazanie obecnego stanu, oraz wskazanie miar, pozwalających na obiektywne dokonanie oceny.
Mamy nadzieję, że prowadzone prace pozwolą Państwu na podejmowanie lepszych decyzji w zakresie zarządzania transportem i procesami logistycznymi towarów niebezpiecznych.

Złoty Pas 2016
Jedenasta edycja konkursu ZŁOTY PAS była poświęcona sprawdzeniu parametru, decydującego w największym stopniu o bezpieczeństwie stosowania pasa.
W roku 2016 była to wartość napięcia wstępnego pasa,  określona jako STF.

Polityka Cookies