Aktualności

Nadawanie opakowań po towarach niebezpiecznych

Udostępnij artykuł

Próżne opakowania po towarach niebezpiecznych mogą zawierać pozostałości towarów, które decydują o uznaniu takiego ładunku za towar niebezpieczny. W przypadku ich nadawania niezbędne jest zastosowanie się do przepisów. Przed kilku laty przewidziano możliwość nadawania takich opakowań jako UN 3509 (OPAKOWANIA ODPADOWE PRÓŻNE NIEOCZYSZCZONE). Poprawne nadawanie takich opakowań może być łatwiejsze.

Próżne opakowania, które zawiera resztki towarów niebezpiecznych mogą być nadawane tak samo jak opakowania pełne (z właściwa oznakowaniem, w stanie zamknięty, z dokumentacją i z wykorzystaniem odpowiednio wyposażonego pojazdu). W niektórych przypadkach (np. przy cieczach palnych) w opakowaniach może dojść do wytworzenia się wybuchowej mieszaniny oparów z powietrzem. Stosownie przepisów w pełnym zakresie jest zatem uzasadnione. 

W praktyce, opakowania po produktach chemicznych często nie posiadają wymaganych oznakowań a ich nadawanie z poszanowaniem wszystkich wymagań może być kosztowne i wymagań od nadawcy podjęcia dodatkowych czynności. Od kilku lat wprowadzono możliwość przewozu takich opakowań jako UN 3509 OPAKOWANIA ODPADOWE PRÓŻNE NIEOCZYSZCZONE, które w przypadku zastosowania przepisów odnośnie do przewozu luzem mogą by nadane w sposób optymalny. Stosując wymagania przepisów ADR można opakowanie takie nadawać w pojazdach zamkniętych, kontenerach zamkniętych lub kontenerach do przewozu luzem zamkniętych pod warunkiem zapewnienia odpowiedniego uszczelnienia w jednostce transportowej oraz odpowiedniego przygotowania. Praktyczne zastosowanie przepisu zostanie przedstawione najnowszym wydaniu „Bezpieczeństwa w Logistyce”.

Tags: ,
Środki ochrony roślin – wymagania dla osób stosujących
Testy baterii litowych – wymagania dla podsumowania

Usługi

Ostatnie wpisy

Aktualności

Zobacz także