Transport Canada – rejestr uczestników operacji transportowych

Aktualności

W wyniku audytów prowadzonych przez Transport Canada (TC) oraz Biuro Komisarza ds. Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju (CESD) stwierdzono, że nie jest możliwym dokonanie wiarygodnej analizy ryzyka związanego z wprowadzaniem na tunik i transportowanim towarów niebezpiecznych. Zauważono, że organy  nie posiadają nie tylko informacji ale i narzędzi gromadzenia takich informacji, co uniemożliwia przeprowadzenie właściwej oceny priorytetów programu nadzoru rynku opartego na ryzyku. 

Ustalenia te uznano za zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego. CESD zaleciła, aby opracować i wdrożyć krajowy system analiz opartych na aktualnych, dokładnych i pełnych informacjach na temat osób zaangażowanych w transport towarów niebezpiecznych.

Wniosek regulacyjny przygotowany w tym zakresie wprowadza wymaganie, by osoby importujące, oferujące do transportu, przeładowujące lub transportujące towary niebezpieczne w miejscu znajdującym się w Kanadzie były zarejestrowane w specjalnej nowej bazie. Podmioty będą obowiązane przekazywać informacje administracyjne oraz dane dotyczące towarów niebezpiecznych a także działań prowadzonych w ich odpowiednich lokalizacjach znajdujących się w Kanadzie, których są właścicielami lub w których operują. W odróżnieniu od polskiej praktyki, gdzie wprowadzenie obowiązków informacyjnych na obywateli zdaniem organów nie powodują powstanie jakichkolwiek kosztów oczekuje się, że wdrożenie regulacji spowoduje całkowity koszt w wysokości 10,64 mln USD według wartości bieżącej w okresie 10 lat rozpoczynającym się w latach 2023–2024 i kończącym się w latach 2032–2033. Oczekuje się, że osoby zaangażowane w operacje transportowe towarów niebezpiecznych zobowiązane do raportowania poniosą koszt w wysokości 7,66 mln dolarów, rząd Kanady będzie zmuszony do wydatkowania 2,98 mln dolarów.

Informacje zebrane w ramach rozwiązania zostaną wykorzystane do przeprowadzenia szerszej analizy ryzyka w celu zapewnienia dostępności lepszych danych dla podejmowania decyzji oraz w celu zwiększenia efektywności istniejących ram nadzoru.

Rozwiazanie ma zmniejszyć prawdopodobieństwo lub wielkość incydentów i lepiej chronić pracowników zaangażowanych i osoby postronne. Chociaż korzyści te nie są oceniane ilościowo, oczekuje się, że przewyższą koszty związane z regulacjami.

Wymagania będą miały wpływ na szacunkowo 41 752 małych przedsiębiorstw zaangażowanych w działalność DG, co będzie wiązało się z całkowitym kosztem w wysokości 5,82 mln USD w latach 2023–2024 i 2032–2033. Oczekuje się, że Przepisy spowodują roczny koszt obciążeń administracyjnych w wysokości 366 461 USD dla wszystkich przedsiębiorstw, których to dotyczy, lub roczny koszt w wysokości 7,02 USD na przedsiębiorstwo (zdyskontowane do roku 2012 przy 7% stopie dyskontowej wyrażonej w dolarach kanadyjskich z 2012 r.).

Tags: ,

You May Also Like

Cysterna a sprawa polska
Transport kombinowany ma mieć się lepiej …

Author

Must Read

Brak wyników.