Zmiany w ADR / RID 2025 – webinaria

Aktualności

Zapraszamy Państwa do udziału w pierwszym szkoleniu poświęconemu tematowi zmian w przepisach regulujących zagadnienia bezpieczeństwa operacji transportowych towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym i kolejowym

Zmiany w ADR / RID 2025,

które odbędzie się dnia 25-go czerwca w godzinach od 9:00 – 13:00 i będzie przeprowadzone na platformie Teams. 

Program szkolenia znajdziecie Państwo poniżej. Ilość miejsc ograniczona. 

Koszt szkolenia to 350,00 zł netto. Ilość miejsc ograniczona. Serdecznie zapraszamy i prosimy osoby zainteresowane o kontakt z Panią Joanną Poloczek pod numerem telefonu 600 952 692 lub mailowo pod adresem tsl@szkolenia.edu.pl

Szkolenie poprowadzi Pan dr Marek Różycki, który jest uczestnikiem prac gremiów w ramach gryp roboczych WP.15 przy UNECE. Jego doświadczenie i znajomość całego procesu legislacyjnego pozwoli uczestnikom na jeszcze lepszy wgląd w zakres zmian oraz przygotowanie się do kierunku pracy tych gremiów w najbliższej przyszłości.

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie
 • Rola uczestników procesu legislacyjnego, a ostateczny kształt procedowanych zmian
 • Odstępstwa regionalne, a proces rozszerzania zakresu obowiązywania przepisów
 • Zakres i wyniki prac opartych na wnioskach delegacji Polski 

2. Zakres wprowadzonych zmian od 2025

 • Przewozy maszyn i urządzeń zawierających towary niebezpieczne
 • Zmiany w definicjach w tym Stopnia napełnienia i poziomu napełnienia 
 • Aktualizacja obowiązków uczestników przewozu 
 • Przepisy przejściowe dla dawnych zmian – o czym nie możemy zapomnieć
 • Czego nie będziemy widzieć w przepisach szczególnych a ma zastosowanie wobec uczestników przewozu
 • Zmiany w tabeli A – nowe regulacje odnośnie do baterii i akumulatorów oraz zmiany w przewozie pojazdów
 • Nowe przepisy szczególne
 • Korekty instrukcji pakowania
 • Instrukcje pakowania a „sprawa polska” – niejasności w instrukcjach dla gazów 
 • Używanie cystern – dokumentacja cystern po nowemu, oznakowanie uziemienia, zasady nanoszenia oznaczeń
 • Dokumentacja przewozowa i problemy interpretacyjne w zakresie wykazywania ilości towarów oraz dokumentacja przy przewozie na wyłączeniach
 • Pojazdy w tym dalsze zmiany dla pojazdów elektrycznych
 • Obowiązki doradców w tym w zakresie sprawozdań wypadkowych
 • E-Learning jako dopuszczalna forma szkolenia kierowców i doradców

3. Aktualne prace legislacyjne i zmiany w przyszłości – najważniejsze elementy

 • Najważniejsze zmiany wynikające z prac TDG
 • Kierunki zmian w przepisach na najbliższe lata.
 • Aktualne i przyszłe prace celowych grup roboczych w procesie legislacyjnym 
Tags: ,

You May Also Like

Jak (nie) działa administracja
UK Pojazdy autonomiczne mają pojawić się na drogach do 2026 r., gdy wejdzie w życie ustawa o pojazdach zautomatyzowanych

Author

Must Read

Brak wyników.