Wpisy od admin

Prenumerata – Bezpieczeństwo w Logistyce

Usługi
Bezpieczeństwo w Logistyce
Bezpieczeństwo w Logistyce  Wydawnictwo „Bezpieczeństwo w Logistyce” jest kontynuacją wcześniejszych inicjatyw prasowych takich jak „Towary Niebezpieczne”, „Prawo w Transporcie” i „TSL Manager”  „Towary niebezpieczne” to pierwszy w Polsce kwartalnik zajmujący…

Popieramy zmianę przepisów!

Aktualności
Wybory już w przyszłym miesiącu. Redakcja Bezpieczeństwa w Logistyce zwróciła się do przedstawicieli kilku partii na listach wyborczych. W naszej ocenie należy żądać, by kandydaci na posłów i senatorów zajmował…

Sztuczna Inteligencja w zarządzaniu bezpieczeństwem

Aktualności
Roślina
Troska o bezpieczeństwo powinna być podstawowym celem każdej osoby zaangażowanej w procesy pracy. Jak pokazują statystyki najczęstszą przyczyną wypadków są błędy ludzkie. A zatem wydaje się, że problem zarządzania bezpieczeństwem…

Kolej – listy kontrolne RID

Aktualności
Roślina
Urząd Transportu Kolejowego opublikował tłumaczenia list kontrolnych dotyczących napełniania i opróżniania cystern kolejowych do przewozu gazów i cieczy. Listy te są przywołane w Regulaminie międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (Regulamin…

Polska wersja wymagań RVS

Aktualności
Roślina
Zgodnie z umową zawartą z Österreichische Forschungsgemeinschaft Strasse / Schiene  / Verkehr spółka m/d/r/k z Mikołowa uzyskała prawo do przetłumaczenia i wprowadzenia na rynek polski tłumaczenia wytycznych normatywnych: RVS 09.02.51 Stałe…

Uprawnienia NO

Aktualności
Znak STOP
Roślina
Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o dozorze technicznym, wszystkiebezterminowe zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi lub konserwacji urządzeń technicznych (nie posiadające na dokumencie…