Wpisy od admin

Transport towarów niebezpiecznych po drogach wewnętrznych

Aktualności
Przepisy odnośnie do przewozu towarów niebezpiecznych wymagają stosowania wszelkich norm związanych z bezpieczeństwem na terenie dróg publicznych. Nominalnie, jeżeli wykonujemy przewozy na terenie zamkniętym, to nie będą miały zastosowanie przepisy ADR…

Nowe możliwości mocowania ładunków

Aktualności
Poprawne mocowanie ładunków nie jest łatwą czynnością. Szczególnie, gdy waga ładunku jest znaczna niezbędnym jest zastosowanie rozwiązań które są odpowiednio wytrzymałe. Zazwyczaj wiąże się to ze zwiększoną wagą stosownych środków.…

Nadawanie opakowań po towarach niebezpiecznych

Aktualności

Próżne opakowania po towarach niebezpiecznych mogą zawierać pozostałości towarów, które decydują o uznaniu takiego ładunku za towar niebezpieczny. W przypadku ich nadawania niezbędne jest zastosowanie się do przepisów. Przed kilku laty przewidziano możliwość nadawania takich opakowań jako UN 3509 (OPAKOWANIA ODPADOWE PRÓŻNE NIEOCZYSZCZONE). Poprawne nadawanie takich opakowań może być łatwiejsze.

Oficjalne interpretacje ADR

Aktualności
Opublikowano oficjalne interpretacje ADR. Od 2021 roku są one publikowane przez Sekretariat EGG ONZ i mają charakter wiążący. Obliczanie masy netto substancji wybuchowej w ppkt 1.1.3.6, 7.5.5.2 oraz ograniczeń ruchu…