Aktualności

Zaktualizowane wymagania dla stacji paliw

Udostępnij artykuł

W Dzienniku Ustaw z dnia 25 sierpnia 2023 r. pod pozycją 1707 ukazało się rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 lipca 2023 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, bazy i stacje gazu płynnego, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie, które wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, czyli z dniem 9 września 2023 r.

Tags: ,
Nowy wzór zaświadczenia ADR w Bułgarii
Sztuczna Inteligencja w zarządzaniu bezpieczeństwem

Usługi

Ostatnie wpisy

Aktualności

Zobacz także