Aktualności

Oficjalne interpretacje ADR

Udostępnij artykuł

Opublikowano oficjalne interpretacje ADR. Od 2021 roku są one publikowane przez Sekretariat EGG ONZ i mają charakter wiążący.

Obliczanie masy netto substancji wybuchowej w ppkt 1.1.3.6, 7.5.5.2 oraz ograniczeń ruchu w tunelach
Na 112. sesji (8-11 listopada 2022 r.) WP 15 potwierdziła, że ​​ilości substancji pirotechnicznych powinny być uwzględniane przy obliczaniu masy netto towarów wybuchowych zgodnie z  7.5.5.2, a także w innych przepisach ADR. Ilość przyjmuje się dla stosowania  1.1.3.6 oraz przepisów dotyczących ograniczeń ruchu w tunelach

Patrz pkt 40-41 raportu ECE/TRANS/WP.15/260 i wyjaśnienia w dokumencie ECE/TRANS/WP . 15.2022.9.

Przepisy działu 4.4 dotyczące stosowania kontenerów-cystern z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem
Na tej samej,  112. sesji (8-11 listopada 2022 r.) WP15  potwierdzono, że​​postanowienia działu 4.4 obowiązujące do 31 grudnia 2022 r. 2022 r. będą miały zastosowanie do kontenerów-cystern z tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem, używanych zgodnie ze środkiem przejściowym 1.6.4.59.

Patrz pkt  37 raportu ECE/TRANS/WP.15/260.

Testy baterii litowych – wymagania dla podsumowania
ITD kontroluje firmy z udziałem kapitału rosyjskiego i białoruskiego!

Usługi

Ostatnie wpisy

Aktualności

Zobacz także