Aktualności

Dofinansowanie nowych technologii

Udostępnij artykuł

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) uruchomił nabór wniosków w konkursie „Kredyt technologiczny” w Programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki.
 

Kredyt technologiczny FENG to dotacja dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terytorium Polski oraz posiadających zdolność kredytową. Instrument ten, łączy dwa rodzaje finansowania: kredytowe z udziałem banków komercyjnych oraz bezzwrotne w formie dotacji zwanej „premią technologiczną”. Wsparcie finansowe przeznaczone jest na realizację inwestycji technologicznych, których celem jest zakup i wdrożenie nowej technologii lub wdrożenie własnej nowej technologii oraz uruchomienie na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług.

Przedsiębiorcy będą mogli starać się o wsparcie do 31 maja 2023 roku. Planowana łączna kwota na dofinansowania to 578 mln złotych.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu wraz z dokumentacją konkursową dostępne są na stronie BGK.

Czy bezpieczeństwo ma płeć?
Informacja istotna dla stosujących diizocyjaniany (MDI/TDI)

Usługi

Ostatnie wpisy

Aktualności

Zobacz także