Aktualności

Ze Świata – Praktyka w USA

Udostępnij artykuł

Administracja USA opublikowała zawiadomienie o spotkaniach publicznych w 2023 roku. Ich celem jest zapewnienie możliwości udziału podmiotom zainteresowanym oraz wyrażenie zdania co do przedmiotów prac. Skoro USA może to czemu by nie u nas? Pozostawmy to pytanie nieodpowiedzianym …

Zawiadomienie o spotkaniach publicznych w 2023 r. w sprawie międzynarodowych norm dotyczących transportu towarów niebezpiecznych

[Dok. nr PHMSA-2019-0224; Zawiadomienie nr 2023-01] 

Administracja Bezpieczeństwa Rurociągów i Materiałów Niebezpiecznych (PHMSA), Biuro Bezpieczeństwa Materiałów Niebezpiecznych, Departament Transportu (DOT). AKCJA: Zawiadomienie o spotkaniach publicznych w 2023 roku.

Biuro ds. Bezpieczeństwa Materiałów Niebezpiecznych PHMSA zorganizuje cztery spotkania publiczne w 2023 r. przed niektórymi spotkaniami międzynarodowymi.

Na każdym z tych spotkań PHMSA będzie zabiegać o wkład opinii publicznej w aktualne propozycje.

TERMINY: Każde publiczne spotkanie odbędzie się około dwóch tygodni przed spotkaniem międzynarodowym. Pierwsze spotkanie odbędzie się w ramach przygotowań Grupy Roboczej 23 (WG/23) Panelu ds. Towarów Niebezpiecznych (ICAO) Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO), zaplanowanej na 15-19 maja 2023 r. w Rio de Janeiro w Brazylii. Drugie spotkanie odbędzie się w ramach przygotowań do 62. sesji Podkomitetu Ekspertów ONZ ds. Transportu Towarów Niebezpiecznych (UNSCOE TDG) zaplanowanej na 3-7 lipca 2023 r. w Genewie w Szwajcarii. Trzecie spotkanie odbędzie się w ramach przygotowań do 29. sesji ICAO DGP (DGP/29) zaplanowanej na 13-17 listopada 2023 r. w Montrealu w Kanadzie. Czwarte spotkanie odbędzie się w ramach przygotowań do 63. sesji TDG UNSCOE zaplanowanej na 27 listopada – 6 grudnia 2023 r. w Genewie w Szwajcarii.

Miejscem spotkania będzie Siedziba Główna DOT, West Building, 1200 New Jersey Avenue SE, Washington, DC 20590-0001. Dostępna będzie również opcja udziału zdalnego. Konkretne informacje dotyczące każdego spotkania zostaną opublikowane na stronie internetowej PHMSA w zakładce „Nadchodzące wydarzenia”, gdy będą dostępne.

WIĘCEJ INFORMACJI : Steven Webb lub Aaron Wiener, PHMSA, U.S. Department of Transportation, telefonicznie pod numerem 202-366-8553. 

Informacja istotna dla stosujących diizocyjaniany (MDI/TDI)
Ze Świata – Towary Niebezpieczne w Kanadzie

Usługi

Ostatnie wpisy

Aktualności

Zobacz także