Aktualności

Informacja istotna dla stosujących diizocyjaniany (MDI/TDI)

Udostępnij artykuł

W 2023 roku wchodzi w życie ważna zmiana dla stosujących i magazynujących izocyjaniany (MDI/TDI). Po 24 sierpnia 2023 r., substancje i mieszaniny przeznaczone do użytku przemysłowego lub profesjonalnego zawierające 0,1% lub więcej diizocyjanianów nie będą mogły być już używane, chyba że użytkownik zostanie odpowiednio przeszkolony.
 
Rozporządzenie Unijne (UE) 2020/1149 z dnia 3 sierpnia 2020 r. wymaga prowadzenia szkoleń z zakresu stosowania Izocyjanianów (MDI/TDI) przez specjalistę ds. bezpieczeństwa i higieny pracy z „uprawnieniami uzyskanymi w ramach odpowiedniego szkolenia zawodowego”.  Z dniem 7 lutego br. specjaliści m/d/r/k trusted adviser group sp z o.o. (mdrk.eu) otrzymali uznanie przez ISOPA. Zakres szkoleń obejmuje zajęcia  dla użytkowników (5 lit. a) i b)) oraz szkolenia rozszerzone (5lit.a),b) i c)). Więcj informacji na stronie https://szkolenie-okresowe.pl/
Dofinansowanie nowych technologii
Ze Świata – Praktyka w USA

Usługi

Ostatnie wpisy

Aktualności

Zobacz także