Aktualności

Ze Świata – Towary Niebezpieczne w Kanadzie

Udostępnij artykuł

Transport Kanada (kanadyjski organ nadzoru) przypomina o  zbliżającym  się terminie wycofania z użycie  cystern klasy 111 (używanych do obsługi cieczy łatwopalnych).
 
Zgodnie z wymaganiami normy Transport Canada TP14877, starsze cysterny klasy 111 z izolacją lub bez nie będą już mogły być używane do obsługi transportu towarów niebezpiecznych wymienionych poniżej od 1 maja 2023 r. Nowsze cysterny (znane również jako cysterny CPC-1232 bez izolacji) nie będą już mogły być używane do transportu towarów niebezpiecznych wymienionych poniżej od 1 lipca 2023 r.
 
Towary niebezpieczne uwzględnione w ramach tych dat wycofania obejmują:
 
  • UN1170, ETANOL więcej niż 24% objętościowo etanolu
  • UN1987, ALKOHOLE I.N.O.
  • UN1993 MATERIAŁ ZAPALNY CIEKŁY I.N.O. to jest etanol, roztwory składające się głównie z etanolu, etanolu skażonego lub mieszanin etanolu i benzyny
  • UN3475, MIESZANKA ETANOLU I BENZYNY zawierająca więcej niż 10% etanolu, MIESZANKA ETANOLU I BENZYNY zawierająca więcej niż 10% etanolu lub MIESZANINA ETANOLU I BENZYNY zawierająca więcej niż 10% etanolu
 

Więcej informacji: Kliknij 

Ze Świata – Praktyka w USA
Znane są przyczyny wypadku z 4 marca br.

Usługi

Ostatnie wpisy

Aktualności

Zobacz także