Aktualności

ADR 2023 – obowiązuje w Polsce

Udostępnij artykuł

W Dzienniku Ustaw z dnia 11 maja  2023 r. pod pozycją 891 ukazało się Oświadczenie rządowe z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r.

 

Tags: ,
Zakaz wyprzedzania ciężarówek
NTSB (National Transport Safety Board) zwraca uwagę na potencjalne zagrożenia pożarowe dla operatorów morskich przewożących złom

Usługi

Ostatnie wpisy

Aktualności

Zobacz także