Aktualności

RID 2021

Udostępnij artykuł

W Dzienniku Ustaw z dnia 31 maja 2021 r. pod pozycją 992 ukazało się Oświadczenie Rządowe z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie wejścia w życie zmian do Regulaminu międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID), stanowiącego załącznik C do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), sporządzonej w Bernie dnia 9 maja 1980 r. RID 2021 stanowi załącznik do powyższego obwieszczenia i można go znaleźć na stronie RCL pod zakładką Dziennik Ustaw

Egzamin DGSA!

Usługi

Ostatnie wpisy

Aktualności

Zobacz także