Aktualności

Towary niebezpieczne w urządzeniach – M 350

Udostępnij artykuł

Z chwilą wejścia w życie przepisów ADR 2023 przestają obowiazywać regulacje przejściowe odnośnie do przewozu towarów niebezpiecznych w maszynach i urządzeniach. Od 1 lipca 2023 r niezbędnym jest wybranie odpowiedniego numeru UN i spełnienie warunków.

Wprowadzenie regulacji miało na celu uporządkowanie praktyki, nie dostrzeżono jednak problemu, który dotyczy niektórych maszyn i urządzeń. Zgodnie z nowymi normami problem jest przewożenie np. rowerów z napompowanymi kołami (ciśnienie powyżej 3 bar) oraz niektórych maszyn dla potrzeb serwisowania. Problem został dostrzeżony i zostanie skorygowany w przepisach na rok 2025. Tymczasem niezbędnym jest zastosowanie rozwiązania pośredniego dopuszczającego stosowanie przepisów dotychczasowych (zwolnienia). W dniu 19/12 /2022 roku Niemcy zaproponowały umowę multilateralną M350, która w dniu 16 lutego 2023 została podpisana przez Niderlandy.

Zgodnie z nią przepisy ADR nie muszą być stosowane do używanych przedmiotów, maszyn lub urządzeń zaklasyfikowanych do UN 3363, 3537, 3538, 3539, 3540, 3541, 3542, 3543, 3544, 3545, 3546, 3547 lub 3548, gdy są przewożone do naprawy, kontroli, konserwacji, utylizacji lub recyklingu, pod warunkiem że zawartość jest bezpiecznie zamknięta i podjęto środki zapobiegające wyciekowi zawartości w normalnych warunkach przewozu. Wymaganiem jest, by przewożąc takie towary posiadać w pojeździe kopię umowy.

Polska nie podpisała umowy – nie wiadomo nawet, czy Minister rozważa taką inicjatywę. Od 1 lipca 2023 r podczas przewozu masz i urządzeń zawierających towary niebezpieczne można liczyć się z karami, o ile nie zrobimy tego zgodnie z wymaganiami przepisów.

Link do umowy https://unece.org/sites/default/files/2023-01/M350e.pdf

Praktyka administracji w przypadku powtarzających się zdarzeń (USA)
Konsultacje zmian przepisów w Meksyku – harmonizacja wymagań odnośnie do sygnalizowania zagrożeń w transporcie.

Usługi

Ostatnie wpisy

Aktualności

Zobacz także