Aktualności

Popieramy zmianę przepisów!

Udostępnij artykuł

Wybory już w przyszłym miesiącu. Redakcja Bezpieczeństwa w Logistyce zwróciła się do przedstawicieli kilku partii na listach wyborczych.

W naszej ocenie należy żądać, by kandydaci na posłów i senatorów zajmował się istotnymi problemami. Zaproponowaliśmy listę kilku obszarów, które wymagają regulacji. Przedstawiamy je poniżej. Możemy obiecać, że będziemy informować o każdym kandydacie, który zobowiąże się zając zgłoszonymi problemami. Napiszemy i będziemy obserwować, czy się wywiązał z obietnic. Jak na razie uzyskaliśmy potwierdzenie od jednego z kandydatów do Senatu w okręgu 73 (obejmujący obszary powiatów: mikołowski, rybnicki oraz Rybnik), Pana Piotra Masłowskiego, który reprezentuję komitet Trzecia Droga Polski 2050 i PSL, popierany jestem  przez Pakt Senacki, czyli także KO i Lewicę. Nasze postulaty w rozwinięciu wiadomości.

Czego żądamy?

Postulat zwiększenia pewności działania biznesu

Każdy przedsiębiorca zobowiązany jest stosować się do przepisów. W gąszczu ciągle zmieniających się regulacji nie jest to możliwe. Jako redakcja zwracaliśmy się do Rzecznika Praw Obywatelskich z tym problemem. W ostatniej kadencji, by by na bieżąco z „produkcją” przepisów trzeba było poświęcić na to dziennie co najmniej 4 godziny. Rzecznik przyznał nam rację, że nie jest to optymalna sytuacja i nasze prawa – jako obywateli są zagrożone.  Często jeden obszar objęty jest wieloma, niejednoznacznymi przepisami.

Żądamy, by zobowiązać Ministerstwo – lub np. utworzyć komórkę ponadresortową, która zajmie się wydawaniem indywidualnych wiążących interpretacji prawa, podobnie jak w przypadku przepisów podatkowych. Rozstrzygnięcia powinny być publikowane nieodpłatnie

Postulat w zakresie bezpieczeństwa pracy

Zajmujemy się bezpieczeństwem i transportem. Niech będzie, że ogólnie pojętą logistyką. Na tym się znamy. Widzimy, że wiele problemów przysparza rozczłonkowanie i niejednoznaczne doprecyzowanie przepisów w zakresie BHP. Proponuje przyjęcie uproszczenia polegającego na zgrupowaniu aktów w kilku przepisach. Przepisy te będą dawały pełny przegląd wymagań dla użytkownika i zapobiegną pominięciu regulacji a tak zwiększa świadomość prawa.

UWAGA- analiza miejsc występowania regulacji odnośnie do BHP oraz propozycja ich ujednolicenia jest zrobiona i może zostać udostępniona.

Propozycja jest taka.

Tworzy się 4 (5) rozporządzeń wdrażanych poprzez kodeks pracy. Do aktów tych trafiają wszystkie regulacje z tych obszarów. Proponujemy by zobowiązać organy administracji do zmiany działania, by kolejne akty wprowadzały w ramach korekty rozporządzeń a nie przepisów nowych. Możemy też wprowadzić rejestr regulacji i określenie sposobów wykluczania konfliktów (jak podajemy poniżej w w pkt 2). Proponujemy zgrupować regulacje w następujących zakresach:

 1. Warunki pracy. Regulacja która będzie regulować wymagania wobec środowiska pracy, ochronie zatrudnienia, czy o czasie pracy. Przepis ma wskazywać sposoby na poprawę warunków pracy oraz elementy, które wpływają na komfort pracy, zarówno fizyczny jak i psychiczny. 
  Do celów regulacji mogą należeć m.innymi następujące obszary:
      • sprecyzowanie wymagań odnośnie do ryzyka zawodowego i szkoleń
      • rozwój przedsiębiorstwa oraz utrzymanie pracy przez pracowników,
      • przestrzeganie przepisów BHP w miejscu pracy, w celu ochrony zdrowia i życia pracowników,
      • poczucie równości pracowników w firmie,
      • możliwość dokonania zmian w zatrudnieniu, jeżeli wymaga tego sytuacja osobista pracownika,
      • zasady ewidencji czasu pracy,
      • prace szczególne (np. dla 2 osób, kobiet w ciąży itp)
      • zasady fiunckjonowanja służby BHP
 1. Przepisy branżowe akt lub rejestr, który zawiera przepisy prawne obowiązujące różne branże.
 2. Praca – to zbiór wymagań dla różnych rodzajów prac i pracowników. Dotyczy również wyjątków i zwolnień
 3. Proces pracy dla osób samozatrudnionych  – to zbiór informacji dla osób niebędących pracownikami.
 4. Postępowanie wypadkowe 

Chętnie wspomożemy takie zmiany.

Pytanie. Który z kandydatów odważy się poprzeć naszą inicjatywę? Napiszemy o tym!

Tags: ,
Zmiany i poprawki do przepisów lotniczych w wersji 65 (2024)
Nowy wzór zaświadczenia ADR w Bułgarii

Masz pytania lub chcesz porozmawiać o współpracy? Napisz do nas.
  Usługi

  Ostatnie wpisy

  Aktualności

  Zobacz także