Aktualności

Uprawnienia NO

Udostępnij artykuł

Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o dozorze technicznym, wszystkiebezterminowe zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi lub konserwacji urządzeń technicznych (nie posiadające na dokumencie daty ważności), czyli wszystkie wydane przez jednostki dozoru technicznego na podstawie postępowań wszczętych przed dniem 01.06.2019 r., stracą ważność w dniu 01.01.2024 r.

Warunkiem bezpłatnego przedłużenia ich ważności, w tym i w następnych latach, na kolejne 5 albo 10 lat (okres ważności uprawnień jest zależny od rodzaju i zakresu kwalifikacji) jest złożenie wniosku o przedłużenie ważności zaświadczenia w jednostce dozoru technicznego, która taki dokument pierwotnie wydała (UDT, TDT, WDT) nie później niż do 3 miesięcy przed dniem upływu okresu ważności zaświadczenia.

Dla zaświadczeń obecnie bezterminowych najpóźniejszym terminem złożenia wniosku o przedłużenie ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego będzie więc dzień 30.09.2023 r.

Złożenie wniosku po dniu 30 września 2023 r. będzie skutkowało koniecznością przystąpienia do płatnego egzaminu w celu ponownego nabycia zaświadczenia.

Szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są na stronach właściwych jednostek dozoru technicznego, tj.:

  • Urzędu Dozoru Technicznego:

https://www.udt.gov.pl/kwalifikacje-osob/przedluzanie-okresu-waznoscizaswiadczen-kwalifikacyjnych

https://www.udt.gov.pl/faq/faq-przedluzanie-zaswiadczen-kwalifikacyjnych

Wzór wniosku: https://www.udt.gov.pl/images/21.03_Wniosek_o_przedluzenie_zaswiadczenia_kwalifikacyjnego_v1.2.pdf

  • Transportowego Dozoru Technicznego:

https://www.tdt.gov.pl/zalatw-sprawe/egzaminy-i-kwalifikacjeosob/zaswiadczenia-kwalifikacyjne-do-obslugi-i-konserwacji-urzadzentechnicznych/

 

Tags: ,
Polska wersja wymagań RVS
Monitoruj firmowe pojazdy i oszczędzaj

Usługi

Ostatnie wpisy

Aktualności

Zobacz także