Aktualności

Przepisy ADR/RID 2025

Udostępnij artykuł

Posiedzenie wspólne i Ekspertów RID oraz Grupa Robocza EKG ONZ WP.15 ds. Transportu Towarów Niebezpiecznych odbyło się w dniach 12-16 września 2022 r. w Genewie (Szwajcaria) w budynku ONZ.

Obrady prowadzone były hybrydowo, więc było możliwym, by część delegacji wzięła udział w obradach przy pomocy specjalistycznego oprogramowania. Obradom przewodniczył Claude Pfauvadel (Francja) z pomocą wiceprezesa przewodniczącej: Silvia Garcia Wolfrum (Hiszpania). Pod obrady złożono dwanaście oficjalnych wniosków a także 34 dokumenty nieformalne (INF). Delegacja Niderlandów w oczekiwaniu na wniosek o aktualizację normy EN 1251-3:2000 na początku obrad wycofała jeden z formalnych wniosków. W dalszej części opracowania stosowane jest zamiennie pojęcie kraju i delegacji.

W czasie obrad poruszono następujące tematy:

 • Obliczanie grubości ścianek cystern dla UN 1017, UN 1976
 • Wizjer optyczny stanu napełeninia
 • Elektroniczne akta cysterny
 • Dokumenty elektroniczne i rozporządzenie eTFI
 • Akredytacja jednostek badawczych
 • Normy i ich rozwój
 • Transport stopionego aluminium luzem
 • Przewóz uszkodzonych baterii i akumulatorów litowych
 • Korekta błędów dla UN 1308
 • Dostawy komercyjne i detaliczne – zwolnienia
 • Stosowanie opakowań zbiorczych w dostawach kurierskich
 • Definicja LPG
 • Przewóz maszyn i urządzeń
 • Szkolenia on-line
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Gospodarka zamknięta

Omówienie ustaleń przedstawiono w kwartalniku BEZPIECZEŃSTWO W LOGISTYCE.

Tom 4 Warunki przewozu
Nadawcy przepisów lotniczych

Usługi

Ostatnie wpisy

Aktualności

Zobacz także