Aktualności

Sztuczna Inteligencja w zarządzaniu bezpieczeństwem

Udostępnij artykuł

Troska o bezpieczeństwo powinna być podstawowym celem każdej osoby zaangażowanej w procesy pracy. Jak pokazują statystyki najczęstszą przyczyną wypadków są błędy ludzkie. A zatem wydaje się, że problem zarządzania bezpieczeństwem jest w pierwszej kolejności związany z ludźmi i efektami ich działań. Chcąc usprawnić prace oraz zwiększyć skuteczność stosownych środków m/d/r/k sp z o.o. (mdrk.eu) opracowuje i wdraża algorytm oparty na AI i uczeniu maszynowym, który ma wspomagać zarządzanie pracami inwestycyjnymi od strony bezpieczeństwa. Aplikacja zostanie użyta do wspomożenia zarządzania w skomplikowanym projekcie inwestycji infrastrukturalnych. Jej celem jest wspomożenie koordynacji zadań związanych z bezpieczeństwem oraz umożliwienie wielopoziomowej analizy danych i identyfikowanie miejsc kluczowych w procesach pracy, w których możliwe jest powstanie sytuacji niebezpiecznych. Aplikacja będzie analizować dane i proponować działania mające na celu redukcje urazów pracowników oraz powstania sytuacji niebezpiecznych. Wykorzystywać będzie algorytmy uczenia maszynowego oraz narzędzia sieci neuronowych. Docelowo może zostać uzupełniona o moduły analizy obrazu i analizatory warunków w celu identyfikowania zdarzeń potencjalnie niebezpiecznych.

Tags: , , ,
Zaktualizowane wymagania dla stacji paliw
Kolej – listy kontrolne RID

Usługi

Ostatnie wpisy

Aktualności

Zobacz także