Wytyczne dla transportu morskiego pojazdów elektrycznych

Międzynarodowa Unia Ubezpieczeń Morskich (IUMI) opublikowała zalecenia dotyczące bezpiecznego przewozu pojazdów elektrycznych.

W opracowaniu przedstawiono zestaw nowych wytycznych i środków a także charakterystykę pożarów pojazdów elektrycznych.

Dokument zawiera wskazówki dotyczące sposobu reagowania, oparte na dialogu z ekspertami, operatorami, producentami i innymi zainteresowanymi stronami, a także kompleksowym przeglądzie literatury.

Dokument źródłowy:

https://www.classnk.or.jp/hp/pdf/activities/statutory/ev_carriage_safety/gl_ev_carriage_safety_e202308.pdf

Tags: ,

You May Also Like

USA – Nowe wymagania w zakresie przesyłek kurierskich
Prenumerata – Bezpieczeństwo w Logistyce

Author

Must Read

Brak wyników.