Aktualności

Zmiana prawa – nowe sprawozdanie

Udostępnij artykuł

W Dzienniku Ustaw z dnia 9 czerwca 2022 r. pod poz. 1227 ukazało się  rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 czerwca 2022 r., zmieniające rozporządzenie z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie formularza rocznego sprawozdania z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz sposobu jego wypełniania, które wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, czyli z dniem 24 czerwca 2022 r.

Nowe przepisy kolejowe
Nowe państwo – Sygnatariusz umowy ADR

Usługi

Ostatnie wpisy

Aktualności

Zobacz także