Udostępnij artykuł

Tom 1 Wiedza ogólna. Przewóz osób

TOM 1 – wiedza podstawowa. Prawie 240 stron omawiających najważniejsze aspekty przewozu towarów niebezpiecznych. Co prawda, głównym punktem ciężkości jest transport drogowy, jednak ze względu na coraz większe zainteresowanie transportem multimodalnym w książce 

Najnowsze wydanie ma kilka punktów ciężkości. Oto one:

  1. ograniczenia w przewozie w państwach, stronach ADR. Zawarto miedzy innymi pełny wykaz ograniczeń tunelowych
  2. omówienie zasad stosowania przepisów w transporcie kolejowym, wodnym śródlądowym oraz morskim
  3. informacje praktyczne w zakresie stosowania w transporcie drogowo-morskim Memorandum Morza Bałtyckiego
  4. podsumowanie kryteriów klasyfikacyjnych oraz wskazanie różnic dla innych rodzajów transportu
  5. praktyczne informacje w zakresie stosowania opakowań, kontenerów i cystern oraz związanych z przewozem dokumentów
  6. przykłady dokumentacji związanej z  transportem drogowy oraz kolejowym i morskim
  7. praktyczne wskazówki dla pakownia, ładownia razem oraz segregacji i sztauowania towarów nadawanych w transporcie drogowym oraz drogowo-morskim i drogowo-kolejowym.

Wydawnictwo zostało pomyślane jako podręcznik dla praktyków i jego uzupełnieniem są tablice barwne (plakaty) poświęcone najczęściej występującym problemom. Tradycyjnie załączono też do podręcznika słownik najczęściej potrzebnych zwrotów w języku polskim, angielskim i niemieckim.

Wydawnictwa są dostępne poprzez stronę www.sklep-kierowcy.pl

Serwis opakowaniowy
Tom 2 Czas pracy kierowcy

Usługi

Ostatnie wpisy

Aktualności

Zobacz także