TSL Manager Towary Niebezpieczne Prawo w Transporcie
Login: Hasło:  
Nie masz konta? Zarejestruj się za darmo
Zeszyt 1/2019
Bezpieczeństwo w LogistycePodsumowanie TSL Manager - Bezpieczeństwo w Logistyce I 2019

Drodzy czytelnicy, w tym numerze stoimy mocno na stanowisku, że trudno w Polsce o periodyk, który gdy odejmuje się tematu, również od strony analizy przepisów, robi to naprawdę dokładnie i co najważniejsze - rzetelnie. Nie chcemy byc gołosłowni i rzucać słowa na wiatr, dlatego bardzo szczegółowo podeszliśmy do tematyki analizy branży tranportowej roku 2017, gdzie znajdziecie szerokie opracowanie z tego zakresu. Polecamy gorąco zapoznać się z przyjętymi przez społeczność międzynarodową zmianami w ADR 2019 oraz co równie ważne, nowymi zmianami w przepisach na tematach odpadów. Nie pominęliśmy również tak istotnych spraw jak zmiany SENT oraz podejmuje nowe wyzwania w sferze realizacji misji publicznej jaką jest poprawa działania instytucji państwowych.
Mamy wielką nadzieję, że znajdziecie Państwo wiele ciekawych informacji w tym i kolejnych numerach naszego pisma.

Wiadomości

Gazeta elektroniczna
W Archiwum TSL-Manager Bezpieczeństwo w Logistyce można pobrać aktualny numer, ale również poprzednie prosto na naszej stronie internetowej. W tym celu należy wejść na stronę www.tsl-manager.pl i zgodnie z potrzebą zarejestrować się po darmowy dostęp do części gazety w zakładce "Gazeta elektroniczna" lub wykupić prenumeratę po wejściu na stronę http://tsl-manager.pl/prenumerata.html. Dostępna jest wersja elektroniczna gazety w cenie 98 zł i papierowa 189 zł za 4 numery magazynu. Serdecznie zapraszamy do lektury.

OGÓLNE


Wykorzystanie pojazdów po polsku, czyli jak (nie)dobra zamiana  dotyka przewoźnika
Każdy towar zanim zostanie sprzedany musi być przetransportowany. Podobnie jest z produkcją, zanim cokolwiek wyprodukujemy,  musimy nabyć surowce i półprodukty, a potem je przetransportować. Transport jawi się więc, jako jedna z najważniejszych gałęzi gospodarki, a co za tym idzie,  generuje spore przychody z tytułu podatku VAT.

Wytwarzanie odpadów i ich gromadzenie, a przepisy ppoż
Każdy podmiot produkcyjny wytwarza odpady. W związku ze zmianą przepisów w ostatnim czasie w niektórych gminach wymaga się od produkującego odpady posiadania operatu ppoż dla składowanych odpadów w przypadku, gdy firma nie zajmuje się profesjonalnie gospodarką odpadami, lecz jedynie przechowuje je w celu oddania uprawnionym podmiotom.

Portugalia – strajk kierowców towarów niebezpiecznych
W całej Portugalii od 15 kwietnia br. trwa strajk kierowców transportujących towary niebezpieczne. Poprawa warunków pracy i kilkuprocentowe podwyżki płac do poziomu przekraczającego 1400 euro  to główne postulaty strajkujących. Jak deklarują kierowcy protest będą prowadzić, aż do skutku.

Obowiązki w zakresie odpadów - z akt sprawy
Podmiot, do którego wystosowano zapytanie: GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA.
W odpowiedzi na korespondencję  dotyczącą wątpliwości  związane  ze sposobem dokumentacji przekazania odpadu za pomocą „Karty Przekazania Odpadu”, przekazuję odpowiedzi na zadane przez Pana pytania w zakresie kompetencji Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.


Co wiemy o rynku transportowym

Dane o roku 2017
Zarządzanie bezpieczeństwem w Polsce opiera się na danych statystycznych. Nie wiemy,  co prawda,  jakie parametry należy uznać za akceptowalne,  jednak dane o rozwoju zjawisk pozwalają na wyciąganie prawidłowych wniosków. Po raz kolejny przypada naszej redakcji rola jedynego źródła kompleksowych informacji. Postaramy się zatem zaspokoić potrzeby informacyjne, a dzięki matematycznemu podsumowaniu  jesteśmy w stanie precyzyjnie określić, gdzie w danym momencie się znajdujemy.

Przegląd prac gremiów międzynarodowych. Korekty w ADR 2019
Po przyjęciu znowelizowanej wersji umowy ADR na 2019 rok opublikowana  została ich korekta.

Zakryte tabliczki oznaczeń znamionowych - interpretacja ADR
Zwyczajem naszej redakcji stało się pozyskiwanie informacji o praktykach organów w zakresie przepisów,  których stosowanie budzi wątpliwości. Tym razem na przysłowiową „tapetę” trafił problem stosowania przepisów ADR w zakresie zakrywania oznaczeń (napisów) na tabliczkach znamionowych cystern z gazami.

Ważne zmiany w SENT i nowe obowiązki
Uprzejmie informujemy, że od 1 maja 2019 wszystkie podmioty wysyłające (te, które nadają towar podlegający zgłoszeniu SENT), oraz podmioty odbierające (te, które zgłaszają  przywóz towarów z zagranicy) muszą posiadać zaawansowane konto na PUESC.
Od 1 sierpnia 2019 roku, wszystkie podmioty odbierające (te, które tylko potwierdzają odbiór dostaw krajowych) muszą posiadać konto zaawansowane na PUESC.

Gdy Duch Prawa straszy jego literą….
Komisja Europejska pod numerem CHAP(2019)00779 zarejestrowała skargę przeciw Polsce w związku z możliwym naruszeniem przepisów regulujących zasady dostępu do rynku w sprawie ustawy o monitorowaniu w transporcie drogowym i kolejowym (SENT). Ustawa miała przeciwdziałać nieprawidłowościom, jednak  okazała się być przerostem formy nad treścią.

Stosowanie przepisów ADR w praktyce - problemy w tłumaczeniu
Prezentujemy stanowisko Komisji Europejskiej przedstawione w sprawie CHAP(2017)3016 - Pana skarga CHAP(2017)3016 z dnia 29 września 2017 r. 

SENT – monitorowanie w transporcie
Prezentujemy interpretacje indywidualne w zakresie stosowania przepisów ustawy o monitorowaniu w transporcie drogowym i kolejowym.

Ku przestrodze. 9 marca - katastrofa w Białymstoku
Białystok, to miasto szczególne. Znajduje się na północno – wschodnim krańcu Polski i z punktu widzenia Warszawy  często traktowana jest,  jako „ściana wschodnia”. Nie ma tu wielkich zakładów przemysłowych, nie ma centrali firm, czy siedzib organów centralnych. Miasto to jednak odgrywa ważną rolę dla polskiego transportu. Trasy  transportu kolejowego i drogowego krzyżują się w mieście lub jego pobliżu. Z tego względu w ostatnich latach miasto to było świadkiem kilku poważnych wypadków.

Polityka Cookies