TSL Manager Towary Niebezpieczne Prawo w Transporcie
Login: Hasło:  
Nie masz konta? Zarejestruj się za darmo
Zeszyt 2/2018 (10) kwiecień 2018-wzesień 2018
Bezpieczeństwo w Logistyce - zeszyt 10Podsumowanie TSL Manager - Bezpieczeństwo w Logistyce II 2018
Szanowni czytelnicy, niniejszy numer  jest wyjątkowo bogaty w nowe informacje. Rozbudowaliśmy bardziej nasz dział wiadomości znajdując dla was te najciekawsze. Przyjrzeliśmy się dokładnie jak funkcjonuje polska administracja w zakresie przewozu towarów i podsumowaliśmy w kilku artykułach - krytyce poddaliśmy zarówno rządzących jak i urzędy konstytucyjne takie jak NIK - stąd tez gorąco polecamy przeczytać nasz List Otwarty do Najwyższej Izby Kontroli. Warto zwrócić uwagę na artykuł dotyczący Kart Odpadów, poprawności wypełniania, czyhających pułapek na osoby korzystające z nich.
Szczególnie dla naszych stałych czytelników działu Towary Niebezpieczne przedstawiamy bardzo ważną analizę statystyk zdarzeń z towarami niebezpiecznymi w ubiegłym roku jak również wywiad z p. Markiem Różyckim - specjalistą w dziedzinie przewozu ADR/RID/ADN i oczywiście zachęcamy do odwiedzenia naszego stoiska na targach TransPoland 2018, gdzie możecie poznać nas Państwo osobiście.
Zachęcamy do czytania tego i kolejnych numerów Bezpieczeństwa w Logistyce.
Redaktor wydania, dr Rafał Pieja

Wiadomości

Dyskusyjna opinia warszawskiego sądu   
W ostatnim czasie  jeden z warszawskich sądów wydał zaskakującą decyzję. Według sądu,  kierowca ma prawo odmówić wskazania osoby, która prowadziła pojazd. Opinia ta całkowicie niszczy argumenty Inspekcji Transportu Drogowego i straży miejskiej,  w sprawach dotyczących wykroczeń zarejestrowanych foto radarami.

Dziwna przyjaźń Dyrektora Departamentu Kolejnictwa
Według dziennikarzy jednej  ze znanych gazet Dyrektor Departamentu Kolejnictwa w Ministerstwie Infrastruktury,  Tomasz Buczyński  zatrudnił u siebie w resorcie swojego kolegę. Brak  odpowiedniego wykształcenia nie był żadnym problemem, by ten zajął intratne stanowisko w departamencie.

Nowa metoda poboru opłat na autostradzie A1
Nowa, wygodna forma poboru opłat za przejazd autostradą A1,  została wprowadzona przez Ministerstwo Infrastruktury.  Ten nowy system opłat równocześnie zaokrąglił stawki, niestety w górę. Z pilotażowego systemu na koncesjonowanym odcinku A1 kierowcy mogą korzystać  od 4 lipca br., a metoda ta polega na rozpoznawaniu tablic rejestracyjnych w powiązaniu ze specjalną aplikacją.

Aktualny układ karty charakterystyki
Z uwagi na fakt, iż w dniu 17 stycznia 2017 roku ukazało się sprostowanie do rozporządzenia 2015/830, które zmienia w niewielkim stopniu format karty charakterystyki, uprzejmie informujemy, że wszystkie karty charakterystyki sporządzone według przepisów rozporządzenia 2015/830 zachowują swoją ważność do momentu aktualizacji.

Szkolenie kierowców zawodowych - wpływ metod szkolenia na bezpieczeństwo w ruchu drogowym
Każdego roku na drogach Unii Europejskiej ma miejsce ok. 26 000 zdarzeń wypadkowych. W 15 proc. z nich biorą udział pojazdy ciężarowe. Jednym z narzędzi mających pozytywnie wpływać na zmniejszenie ilości wypadków jest system szkolenia kierowców dużych pojazdów (tj. ciężarówek o masie powyżej 3.5 tony i autobusów).

Historia mocowań i nagrody "Złoty Pas".
Podczas targów Trans Poland w listopadzie 2017 roku redakcja Bezpieczeństwa w Logistyce zaprezentowała wyniki corocznego badania „Złoty Pas”. Ostatnia edycja badania po raz drugi związana była ze środkami pomocniczymi stosowanymi przez producentów środków mocujących.


Wywiad naszej redakcji: rozmawiamy z Markiem Różyckim, Prezesem M/D/R/K Trusted Advisers Group Sp. z o.o.

Co wiemy o wykształceniu ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka
Minister Infrastruktury mgr Andrzej Adamczyk to wysoki urzędnik w rządzie Premiera Morawieckiego. Pełni swoją funkcję od kilku lat, legitymując się dyplomem magisterskim. I tu zaczyna się problem, gdyż jak twierdzi były doradca tego polityka , dyplom uzyskał dopiero jako minister infrastruktury.

Bezpieczeństwo w operacjach transportowych towarów niebezpiecznych.
Musimy chyba zacząć bić na alarm. Zarówno w transporcie drogowym, jak i kolejowym nie jest bezpiecznie. Tak  wynika z raportów NIK, oraz licznych publikacji organizacji zajmujących się bezpieczeństwem. Jest źle! Proponowane są zatem liczne działania, a organy rozpoczynają działania kontrolne.

Statystyka zdarzeń z towarami niebezpiecznymi w 2017 roku - czy jest bardzo źle?
Państwowa Straż Pożarna jest formacją, której głównym zadaniem jest walka z klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami, głównie wypadkami komunikacyjnymi. Strażacy są na miejscu większości zdarzeń, związanych z zagrożeniem zdrowia i życia. W dobie postępującej informatyzacji należałoby oczekiwać, że formacja ta będzie posiadała najpełniejsze dane o zdarzeniach związanych z przewozem towarów niebezpiecznych.

Analiza raportu NIK o drogowym przewozie towarów niebezpiecznych
Na naszych krajowych drogach tylko w ciągu jednego dnia porusza się ok. 20 tys. pojazdów transportujących towary niebezpieczne. I z roku na rok, odnotowuje się zwiększoną liczbę interwencji, związanych z likwidacją skutków różnych zdarzeń podczas transportu tych towarów. Problemem jest to, że żadne odpowiedzialne organy  za te przewozy nie wiedzą ile, i którędy takich pojazdów jeździ po naszych drogach, a władze wojewódzkie nie analizują ryzyka takiego transportu, ani nie nadzorują kursów dla kierowców tych towarów.

List otwarty naszej redakcji do Najwyższej Izby Kontroli w odpowiedzi na raport "Mistrz kierownicy wycieka" - mamy zupełnie inne wnioski.

Interpretacje urzędowe "Karty Przekazania Odpadu"
Odpowiadając na pismo Pana Redaktora w sprawie przedstawienia jednakowej interpretacji przepisów rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego, oraz zmieniające rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85, a dokładnie zawartego w nim wyłączenia określonego w art. 13 lit.  w brzmieniu: „O ile nie zagraża to osiągnięciu celów określonych w art. 1, każde Państwo Członkowskie, może wprowadzić wyjątki od przepisów art. 5-9 i uzależnić te wyjątki od spełnienia indywidualnych warunków na swoim terytorium, lub w porozumieniu z zainteresowanymi Państwami, na terytorium innego Państwa Członkowskiego

Interpretacja pracy kierowców  podczas  zbiórki  odpadów
Poniżej publikujemy odpowiedź jaka dotarła do nas od GITD

System, który (nie)działa – krótka opowieść o przepisach, których administracja nie chce stosować i uchodzi jej to bezkarnie
Elementem, który niewątpliwie wpływa na zapewnienie bezpieczeństwa publicznego, jest przemyślana aktywność administracji w zakresie wprowadzania zakazów.  Jest faktem, że bezpieczeństwo może być uzyskane przez ograniczenie czynności niebezpiecznych, jednak wprowadzanie ograniczeń zawsze jest kosztowne i z tego względu niepożądane przez przedsiębiorców.

Interpretacje urzędowe
W odpowiedzi na korespondencję z września 2017 r. dotyczącą wątpliwości związanymi ze sposobem dokumentacji przekazania odpadu za pomocą „Karty Przekazania Odpadu”, przekazuję odpowiedzi na zadane przez Pana pytania w zakresie kompetencji Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.
Polityka Cookies