TSL Manager Towary Niebezpieczne Prawo w Transporcie
Login: Hasło:  
Nie masz konta? Zarejestruj się za darmo
Zeszyt 4/2017 - 1/2018 (8/9) grudzień 2017-marzec 2018
Bezpieczeństwo w Logistyce - zeszyt 8/9Podsumowanie TSL Manager - Bezpieczeństwo w Logistyce I 2018

Drodzy czytelnicy, ten numer naszego czasopisma został opóźniony celowo. Długo zbieraliśmy materiały do publikacji, która jeszcze przed ukazaniem się naszej gazety wzbudzała wiele kontrowersji. Sprawa ciągnących się nieprawidłowości w stosowanych praktykach wobec wielu przedsiębiorców przez Transportowy Dozór Techniczny sprowadza się do podjętych przez redakcję wniosków i postulatów o całkowitej likwidacji tej instytucji o co w najbliższym czasie będziemy jako prasa postulować. Po serii artykułów pokazujących naszym zdaniem błędne działanie tego organu, a przede wszystkim jego szalenie dziwne umocowanie prawne stawiające tę instytucję jak i jej dyrektora w pozycji nadorganu wymaga zdecydowanej interwencji ze strony władz. I na to w dalszym ciągu zwracamy uwagę oraz piętnujemy.
Ponadto w tym numerze polecamy artykuły dotyczące mocowań ładunków oraz wyjaśnienia jakich udzielamy dotyczące nazewnictwa, skrótów i języka logistyki.
Na koniec warto wspomnieć i zapoznać się z nowymi regulacjami w sferze załadunku i wyładunku, a chodzi ściślej o zmiany w przepisach dotyczących całej branży TSL, mianowicie wózków widłowych.
Zachęcamy do czytania tego i kolejnych numerów Bezpieczeństwa w Logistyce.

Wiadomości

Bank Światowy rekomenduje powstanie Krajowej Instytucji Wiodącej do spraw Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
Zgodnie z zaleceniami ekspertów Banku Światowego, Krajowa Instytucja Wiodąca ds. BRD  powinna być niezależną jednostką administracyjną podległą bezpośrednio Premierowi. Międzynarodowe doświadczenia wskazują, że Krajowe Instytucje Wiodące najefektywniej działają na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, zapewniając ciągłość i stabilność finansową realizowanych działań

List do Pana Premiera Mateusza  Morawieckiego - petycja
W dniu 31 grudnia 2017 roku , w oparciu o ustawę o petycjach,  wystosowaliśmy do Pana Premiera Rządu Mateusza Morawieckiego pismo  o natychmiastowym umorzeniu wszelkich postępowań wynikających z nieprawidłowości w systemie monitorowania drogowego przewozu towarów. Zamieszczamy dokładną treść całej petycji.

Urbanowicz Tower, a może Urbanowiczgate?
Redakcja Bezpieczeństwa w Logistyce ma złą informację dla Pana Jana Urbanowicza, dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego. By, jak Trump zostać prezydentem kraju nie wystarczy wybudować wieżowca. Nawet budowa kompleksu budynków i to za pieniądze podatników w tym nie pomoże...

Wózki widłowe nowe (nie)jasne regulacje
Początek roku 2018 okazał się kolejnym zaskoczeniem dla branży TSL.  W niezrozumiały dla większości zaangażowanych w operacje transportowe osób, pojawiła się nowa regulacja związana z wykorzystaniem wózków widłowych. 

Naciski na osie i obywateli
Czyli krótko o tym,  jak rząd PiS dba o dobrobyt Polaków
Okazuje się że nie tylko narodowa telewizja ulega niewątpliwie fascynującemu od strony socjologicznej zjawisku wypaczania rzeczywistości. Zawieszoną aktywność gospodarczą wynikającą z poprawy koniunktury politycy tłumaczą swoimi działaniami. Skoro już świat robi to co chcemy, to nic nie stoi na przeszkodzie, by organy administracji poszły dalej.

Mocowanie ładunku
Ostatnio w Polsce wiele rzeczy ma inne przeznaczenie, niż wynika to z nazwy.  Tak się też stało w przepisach regulujących transport. W styczniowym Dzienniku Ustaw ukazał nam się nowy akt prawny, którym jest rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 2018 r.  w sprawie sposobu przewozu ładunku

Bałtycka ugoda 2018
Transportując drogą morską towary niebezpieczne, które przewożone są w opakowaniach, odbywać się on powinien,  według przepisów Kodeksu IMDG i Konwencji SOLAS. Jednak transport między  bałtyckimi portami jest regulowany w „w „Memorandum of Understanding for the Transport of Packaged Dangerous Goods in Ro-Ro Ships in the Baltic Sea”. Jest to tzw. Bałtyckie Porozumienie (Baltic MoU).

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie odzyskiwania par paliwa
W Dzienniku Ustaw z dnia 19 października 2016 r. pod pozycją 1946 ukazało się rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 października 2017 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać urządzenia do odzyskiwania par paliwa.

Interpretacja podatkowa inwestycji w nieobowiązkowe elementy wyposażenia
Działania w zakresie bezpieczeństwa zawsze związane są z kosztami. Nawet, gdy nie będzie chodziło o  pieniądze, to wzrost  bezpieczeństwa będzie oznaczał dodatkowe czynności, które zmuszeni będziemy wykonać.


Język stosowany w dokumentacji przewozu
W jakim języku musimy porozumiewać się w łańcuchu logistycznym?
Przepisy międzynarodowe dotyczące  przewozu towarów niebezpiecznych mają za zadanie uregulowanie  międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych. Świadczą o tym chociażby nazwy  ADR, RID, jak i ADN.


Bezpieczeństwo nie jedno ma imię
Propozycja zintegrowanego systemu weryfikacji spełnienia wymagań transportowych
Jeżeli dochodzi do wypadku w transporcie, to zazwyczaj jest on skutkiem wielu czynników i rzadko kiedy zależy od działania  jednego uczestnika całej operacji.
Przewóz towarów niebezpiecznych opiera się na zintegrowanym zarządzaniu.
Nie  możliwe jest, by tylko jeden podmiot mógł efektywnie spełnić wymagania przepisów, oraz zapewnić bezpieczeństwo.

SENT – czyli dobre intencje w absurdalnym sosie
Od kilku miesięcy przewoźnicy korzystający z dróg w Polsce są podmiotami działań służb kontroli, które teoretycznie powinny sprzyjać zmniejszeniu nieprawidłowości w rozliczeniach podatkowych, a w rzeczywistości są kolejni w dyskryminowaniu działających uczciwie.

Prace nad zmianami przepisów ADR, RID i ADN
Przywykliśmy do tego, że w raportach grup roboczych odpowiedzialnych za tworzenie przepisów ADR, słowo niebezpieczny odmienia się przez wszystkie przypadki. Myślimy o towarach, mówimy o nich i sprawdzamy, czy nie ujawniają swoich niebezpiecznych właściwości.

Polskie regulacje w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych
Zachodnie przepisy realizowane we wschodnim stylu
W 1975 roku Polska podpisała umowę ADR. Było to bezpośrednio związane z rozstrzygnięciami w sprawie statusu Berlina Zachodniego i przystąpieniem do tej regulacji  DDR. Dzięki umożliwieniu przewozu towarów niebezpiecznych z Europy Zachodniej stało się ważnym, by z jednej strony pozyskiwać towary i technologie z zachodu, a z drugiej wysyłać odpowiednio przeszkolonych pracowników.Polityka Cookies