TSL Manager Towary Niebezpieczne Prawo w Transporcie
Login: Hasło:  
Nie masz konta? Zarejestruj się za darmo
Zeszyt 2/2016 (2) sierpień
Bezpieczeństwo w Logistyce - zeszyt 2Podsumowanie TSL Manager - Bezpieczeństwo w Logistyce II 2016

W obecnym numerze sporo informacji na temat zmian prawnych w odniesieniu do nadchodzącego 2017 r. Warto jednak pochylić się nad głównym artykułem dotyczącym listu wysłanego przez byłego Głównego Inspektora Transportu Drogowego. Jest to sprawa poruszana szeroko w wielu mediach, również na łamach naszego magazynu. Trudno również nie zauważyć prób łączenia sił przez polskie służby zajmujące się dozorem technicznym.
W kolejnym dziale koniecznie nie wolno ominąć artykuły dotyczącego ważenia kontenerów, co ma bezpośredni wpływ na działalność firm przewozowych zajmujących się właśnie kontenerami.
Z całą pewnością nie można ominąć opracowania dotyczącego zmian w międzynarodowych przepisach dotyczących Towarów Niebezpiecznych, które zostaną wprowadzone już w 2017 r., a także trochę historii w artykule na temat najważniejszych wypadków z udziałem towarów niebezpiecznych, które miały  wpływ na zmiany dziejów naszego świata.
Przypominamy, że na naszych stronach internetowych można nabyć najnowszą książkę naszego redaktora prowadzącego, Marka Różyckiego pt. "Negocjacje zakupowe". To pierwsze tego typu opracowanie na rynku, opublikowane przez Wydawnictwo OnePress, będące idealnym przewodnikiem po zakupach w łańcuchu dostaw. Jest to obowiązkowa pozycja dla tych wszystkich, którzy chcą spojrzeć na kupno-sprzedaż nie od strony sprzedawcy, a kupującego.
Jest oczywiście dużo więcej wiadomości, dlatego też zachęcamy do czytania tego i kolejnych numerów TSL-Manager Bezpieczeństwo w Logistyce.

Zeszyt 2 lipiec 2016


Wiadomości

Gazeta elektroniczna
W Archiwum TSL-Manager Bezpieczeństwo w Logistyce można pobrać aktualny numer, ale również poprzednie prosto na naszej stronie internetowej. W tym celu należy wejść na stronę www.tsl-manager.pl i zgodnie z potrzebą zarejestrować się po darmowy dostęp do części gazety w zakładce "Gazeta elektroniczna" lub wykupić prenumeratę po wejściu na stronę http://tsl-manager.pl/prenumerata.html. Dostępna jest wersja elektroniczna gazety w cenie 98 zł i papierowa 189 zł za 4 numery magazynu. Serdecznie zapraszamy do lektury.


OGÓLNE

"Gdzie Ci kierowcy? Zawodowi tacy..." Targi TransPoand nadchodzą
Ich ogromna rola dla całej gospodarki, od wskaźników eksportu po wielkość PKB, to niepodważalny fakt.
Kierowca zawodowy – bo o tej profesji mowa – staje się z miesiąca na miesiąc coraz bardziej poszukiwanym
profilem pracownika przez wiele firm transportowych. Jedną z inicjatyw, która ma na celu poprawę tej sytuacji i walkę ze stereotypami są zawody Young Best Driver, w których partnerem są m.in. Międzynarodowe Targi Transportu i Logistyki TransPoland.

Walka o stołki, czyli co się dzieje w ITD
Oświadczenie byłego Głównego Inspektora Transportu Drogowego

Polscy kierowcy mają problemy na węgierskich drogach
Trzy lata temu Węgry wprowadziły dla pojazdów o masie całkowitej ponad 3,5 tony, system opłat drogowych. Brak wiedzy naszych przedsiębiorców na temat obowiązujących regulacji sprawia, że ponoszą oni niepotrzebne koszty. Po analizie danych z kilkudziesięciu tysięcy samochodów powstała lista najczęstszych błędów, które popełniają spedytorzy , a które to błędy skutkują mandatami i w oczywisty sposób obciążają osoby korzystające z transportu drogowego na Węgrzech.

Trudna sytuacja przewoźników w Europie
Jak dowiedzieliśmy się polskie firmy transportowe czekają  kolejne problemy. Bulwersujące jest to, że jeszcze nie dawno zaniepokojenie wywołało wprowadzenie od 1 lipca obowiązku wypłaty płac minimalnych naszym rodzimym kierowcom, którzy wykonują transport we Francji.

Dozór Techniczny UDT, TDT, WDT – porozumienie jednostek
21 lipca tego roku porozumienie o współpracy podpisał : Urząd Dozoru Technicznego, Transportowy Dozór Techniczny, oraz Wojskowy Dozór Techniczny.

Chińska delegacja odwiedza europejskie zakłady
W ramach optymalizacji łańcucha dostaw i zwiększania jego wydajności przedstawiciele Ministerstwa Handlu Chińskiej Republiki Ludowej (MOFCOM) odwiedzili w maju europejskie zakłady wiodących sieci detalicznych, producentów, dostawców rozwiązań logistycznych oraz grup przemysłowych, aby przyjrzeć się sposobom zarządzania łańcuchami dostaw dóbr szybko zbywalnych w Europie.

Nowe palety typu Euro
Od tego roku na polskim rynku pojawiła się nowość – plastikowa paleta typu euro.

Większość kierowców nieumiejętnie korzysta z klimatyzacji
Układ klimatyzacji jest jednym z podstawowych elementów wyposażenia współczesnych samochodów. Większość kierowców korzysta z niego nie zastanawiając się nawet, czy robi to w sposób prawidłowy. Jak właściwie wykorzystać wszystkie funkcjonalności tego systemu?


PRAWO w TRANSPORCIE

(Dobra) zmiana nie tylko dla przewoźników już od 1 stycznia 2017 roku
Marek Różycki
Z uzasadnienia decyzji nakładającej karę na przewoźnika: „dodatkowo WITD wobec strony wydał już wczesnej decyzje o nałożeniu kary z tytułu podobnych nieprawidłowości. Oznacza to,  że strona od czasu ich wydania do chwili obecnej nie wprowadziła odpowiednich rozwiązań organizacyjnych, które w pełni wyeliminowały by nieprawidłowości ujawniane podczas kontroli drogowych”. Co z tego wynika?

VGM, czyli o co chodzi z ważeniem kontenerów?
Dariusz Kardas
Chodzi tutaj w szczególności o obowiązek wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za potwierdzenie weryfikacji na dokumentach, które będą „towarzyszyły” kontenerowi przez całą dalszą drogę

6000 polskich firm  objętych obowiązkiem audytu energetycznego przedsiębiorstw
Już 1 października 2016 roku w życie wejdzie obowiązek audytu energetycznego przedsiębiorstwa. Wszystkie organizacje, o których mowa w Rozdziale 5 Ustawy z dnia 20.05.0216 o efektywności energetycznej będą podlegać temu obowiązkowi.


TOWARY NIEBEZPIECZNE

Utrata reputacji przy przewozie towarów niebezpiecznych - nowe zadanie dla przewoźników, kierowników transportu, oraz doradców ds. bezpieczeństwa
Od 1  stycznia 2017 roku przedsiębiorca, którego kierowca dopuścił się wykroczenia kwalifikowanego jako poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa, może spotkać się z zarzutem utarty dobrej reputacji niezbędnej do wykonywania przewozów.


Co ONZ przygotowało na 2017 rok? Zmiany przepisów transportowych dla towarów niebezpiecznych
Każdy uczestnik przewozu towarów niebezpiecznych jest przyzwyczajony do cyklicznych zmian. Co dwa lata pojawia się nowa wersja przepisów transportowych, przy czym prace nad nimi ciągle trwają.  Ostateczne zmiany w przepisach transportowych są znane od maja 2016 roku. Celem poniższego opracowania jest przybliżenie przebiegu prac nad zmianami.

Relacja z I posiedzenia Zespołu doradczego do spraw przewozu towarów niebezpiecznych, które dobyło się w dniu 7 czerwca 2016 r.
Posiedzenie zostało zorganizowane przez Departament Transportu Drogowego (DTD) i Departament Kolejnictwa (DTK) Ministerstwa Infrastruktury Budownictwa (MIiB). W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele ministerstw, jednostek badawczych, instytucji dozorowych, jednostek kontrolnych, służb mundurowych, stowarzyszeń i przedsiębiorstw zaproszonych przez Ministra do udziału w pracach Zespołu. Lista uczestników posiedzenia stanowi załącznik do niniejszej notatki. Uczestnicy zostali poinformowani, że zarządzenie w sprawie powołania Zespołu jest przygotowywane do publikacji, jednak nie weszło jeszcze  w życie ze względu na potrzebę uzupełnienia w projekcie listy zaproszonych do współpracy instytucji o przedstawicieli Ministerstwa Obrony Narodowej.

Wypadki, które zmieniły świat cz.1
Dariusz Kardas
Ryzyko realizacji warunków mogących doprowadzić do wypadku jest nierozerwalnie związane z działalnością człowieka, a sam postęp techniczny związany jest z podejmowaniem ryzyka. Niestety, nie zawsze udaje się przewidzieć wszystkie niebezpieczne scenariusze, czasami pozostaje nam tylko możliwość działania, mającego na celu niedopuszczenie do kolejnych zdarzeń.  Celem niniejszej serii artykułów jest ukazanie wypadków, które w istotny sposób wpłynęły na nasze codzienne życie, a przede wszystkim zaprezentowanie genezy wprowadzania w przepisach na poziomie ustawodawstwa krajowego i międzynarodowego, nowych rozwiązań legislacyjnych, których zadaniem ma być zwiększenie bezpieczeństwa.

Magazyn zwiększonego (nie)bezpieczeństwa
Marek Różycki
Każdy magazyn, w którym składowane są towary stwarzające zagrożenie w zakresie  toksyczności, zapalności, wybuchowości, właściwości utleniających lub oddziaływujących na środowisko,  powinien być rozpatrywany jako magazyn o zwiększonym ryzyk wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.


Polityka Cookies