TSL Manager Towary Niebezpieczne Prawo w Transporcie
Login: Hasło:  
Nie masz konta? Zarejestruj się za darmo
Zeszyt 14 - kwiecień/czerwiec 2015
TSL MANAGER - zeszyt 14
Tym razem rozpoczynamy trochę politycznie, gdyż czujemy, że również dla branży transportowej może iść zmiana. Wybory prezydenckie w Polsce pokazały, że jest szansa, na zmianę niezmienialnego. Z tego założenia pragniemy wyjść i liczymy, że starania naszego czasopisma i stowarzyszenia ETOS przysłużą się bardzo szeroko do oczekiwanych przez branżę zmian.
Najważniejszym jednak w tym wydaniu jest artykuł poświęcony parkingom dla przewozu Towarów Niebezpiecznych ADR - jest najobszerniejszy, dokładny i jest jedynym tego rodzaju opracowaniem w dotychczasowej historiografii tego rodzaju transportu.
Ponadto zwróciliśmy szczególną uwagę na zmiany w płacy minimalnej, zwłaszcza w mało omawianej, a popularnej w przewozach dokonywanych przez Polaków - Norwegii. Śledzimy również na bieżąco postępy w tej sprawie i działania wykonywane przez Komisję Europejską, o czym w tym i następnych wydaniach TSL-Manager.
W dziale Prawo w Transporcie warto zapoznać się z wynikami raportu Najwyższej Izby Kontroli na temat luk w prawie dotyczących przewozu i wwozu do miast środków wybuchowych - raport ten, niestety, ale okazał się druzgocący nie tylko dla polskiej administracji, ale służb, odpowiedzialnych za ten szczególny rodzaj transportu.
Jest oczywiście dużo więcej informacji, również tych pozytywnych, dlatego też zachęcamy do czytania tego i kolejnych numerów TSL Manager.


Zeszyt 2  lipiec 2015


Wiadomości

Gazeta elektroniczna
W Archiwum TSL-Manager można pobrać aktualny numer, ale również poprzednie prosto na naszej stronie internetowej. W tym celu należy wejść na stronę www.bezpieczenstwowlogistyce.pl i zgodnie z potrzebą zarejestrować się po darmowy dostęp do części gazety w zakładce "Gazeta elektroniczna" lub wykupić prenumeratę po wejściu na stronę http://bezpieczenstwowlogistyce.pl/prenumerata.html. Dostępna jest wersja elektroniczna gazety w cenie 98 zł i papierowa 189 zł za 4 numery magazynu. Serdecznie zapraszamy do lektury.


OGÓLNE

Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy 2015
(World Day for Safety and Health at Work 2015)
Data 28 kwietnia jest bardzo ważna  dla osób pracujących.  W tym Dniu corocznie w wielu krajach organizowane są uroczystości związane ze Światowym Dniem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy.  Pod tą nazwą,  ten Dzień świętowany jest przez Międzynarodową Organizację Pracy (MOP, ang. ILO) i związane z nią instytucje. 

Sukces Portu w Göteborgu
Największy szwedzki port morski w Göteborgu, który ma podobną strukturę do największego na świecie portu w Hamburgu (Niemcy), został członkiem Hafen Hamburg Marketing eV (HHM).

Czy Komisja Europejska rozprawi się z niemiecką płacą minimalną?
Według pisma dotyczącego niemieckich żądań stosowania płacy minimalnej dla kierowców tranzytowych,  Komisja Europejska jest skłonna  zakończyć wezwania do usunięcia uchybienia.   Unia przychyli się do roszczeń Niemiec w tej sprawie.  W dalszym ciągu nie ma decyzji w sprawie transportu, gdzie na terenie Niemiec miałby się odbywać załadunek i rozładunek.  Co miałoby to oznaczać dla naszych  przewoźników?

Pendolino, czy Pechdolino? cz.2
tekst redakcyjny
W poprzednim wydaniu naszego kwartalnika opublikowaliśmy informację o doświadczeniach z podróży nowym składem pociągu Pendolino,   który był w posiadaniu firmy Intercity.  Wracamy jednak do tematu ukazując nowe zmiany w sprawie.

Rosjanie rozpoczynają ekspansję morską - port Bronka członkiem Hafen Hamburg Marketing eV
Bronka, port głębinowy Petersburga we wrześniu, staje się członkiem Hafen Hamburg Marketing eV (HHM). Jako nowy Baltic Port Bronka,  będzie spełniał ważną funkcję w morskim handlu zagranicznym. Po części stanie się drugim po Hamburgu „rynkiem” przeładunkowym.

Rewizja ISO 9001
Jak dowiedzieliśmy się ,  prowadzona rewizja ISO 9001 zmierza ku końcowi i jesienią br. standard zostanie wydany.  Najbardziej znaczące zmiany zostały już wprowadzone,  w związku z tym projekt w swojej obecnej formie nie ulegnie  zmianie.  Dla tej nowej wersji normy ISO 9001 okres przejściowy ma być ustalony na 3-lata.  Jeśli norma zostanie wydana we wrześniu 2015 r. , certyfikaty, które zostały wystawione na  zgodność z ISO 9001:2008,  utracą swoja ważność w  2018 r.

Cios dla polskich przewoźników w Skandynawii - Norwegia wprowadziła płacę  minimalną w transporcie
Norwegia, jako kolejny kraj wprowadziła minimalną  płacę dla zagranicznych  kierowców ciężarówek, oraz autobusów. Wdrożony  kilka dni  temu przepis został wprowadzony pod wpływem związków zawodowych.


PRAWO w TRANSPORCIE

Dziurawe prawo w sprawie systemu transportu materiałów wybuchowych - raport Najwyższej Izby Kontroli
Jak wynika z raportu przeprowadzonego przez Najwyższą Izbę Kontroli system transportu materiałów niebezpiecznych jest więcej niż fatalny. W większości odbywa się on bezmyślnie,  bez kontroli,  bez nadzoru,  stając się łatwym celem np. grup przestępczych. MSW i Ministerstwo Gospodarki niemal w ogóle nie kontrolowały firm działających na rynku materiałów wybuchowych,  mimo że już w 2013 roku wytwarzaniem i obrotem materiałami wybuchowymi zajmowało się 27 firm,  a 141 samym obrotem.  

Prawo drogowe jeszcze bardziej surowe dla kierowców
W dniu 18 maja 2015 r.  została  wprowadzona w  życie nowelizacja, która  spowodowała szereg zmian. Zmiany te dotyczą kierowców, którzy niestosują się do obowiązujących przepisów w ruchu drogowym.


TOWARY NIEBEZPIECZNE

Parkingi dla przewożących towary niebezpieczne - raport z całej Polski
tekst redakcyjny
Redakcja Towary Niebezpieczne działająca w ramach kwartalnika TSL-Manager,  we współpracy z Europejskim Stowarzyszeniem na Rzecz Bezpieczeństwa Operacji Transportowych ETOS  podejmuje działania mające na celu zidentyfikowanie stanu bezpieczeństwa podczas przewozu towarów niebezpiecznych. Prezentujemy wynik prac związanych z analizą problemu,  usuwania z drogi zdefektowanego pojazdu przewożącego towary niebezpieczne.

Zmiany przepisów lotniczych przewozu towarów niebezpiecznych
Marek Różycki
Co dwa lata wydawane są nowe wersje instrukcji technicznych.  Jednak w praktyce firmy stosujące się do przepisów lotniczych,  nie korzystają bezpośrednio z instrukcji,  a z  opracowanych na ich podstawie  wydawnictw  książkowych  Dangerous Goods Regulations (DGR Manual) ukazujących się  co roku. 

Dura lex sed lex czyli o tym, że nieobecni głosu nie mają
Tworzenie przepisów wymaga aktywności. Poniżej zestawiamy kalendarium spotkań i wydarzeń związanych z prawem przewozu towarów niebezpiecznych. Poszczególne stowarzyszenia oraz zrzeszenia uczestników przewozu powinny w ramach swoich działań statutowych obserwować postęp prac oraz wywierać wpływ na działania reprezentantów.

Polityka Cookies