TSL Manager Towary Niebezpieczne Prawo w Transporcie
Login: Hasło:  
Nie masz konta? Zarejestruj się za darmo
Zeszyt 13 - styczeń/marzec 2015
TSL MANAGER - zeszyt 13
Rozpoczęliśmy rok 2015 rozbiegiem. Jako redakcja postanowiliśmy zaangażować się w absolutnie unikalne wydarzenie na skalę polską w operacjach transportowych - 40-lecie ADR w Polsce. Na ten event zapraszamy serdecznie już w czerwcu 2015 r. W numerze zachęcamy do zapoznania się z dalszym cięgiem informacji na temat przewozów lotniczych baterii i w dziale Prawo w Transporcie koniecznie należy zatrzymać się przy artykule o zmianach prawnych w przewozach na terenie Niemiec.
Godny przeczytania jest również artykuł na temat zwiększającego się eksportu u naszego zachodniego sąsiada oraz ogromnych sukcesów, jakie odnosi Port w Hamburgu, gdzie m.in. polscy przewoźnicy wysyłają i odbierają swoje towary.
Jak zawsze branża ADR pozostaje naszym konikiem, stąd przedstawiamy szczegółowe zmiany proponowane na forum ADR w Bernie i propozycje stowarzyszenia ETOS odnośnie stanowiska jakie zgłaszamy.
Najważniejszym jednak w tym wydaniu jest artykuł poświęcony historii ADR - napisany w sposób przewrotny, zmuszający do myślenia i krytycznego spojrzenia na naszą historię - jest to zdecydowanie obowiązkowa lektura dla każdego. Dlatego też zachęcamy do czytania tego i kolejnych numerów TSL Manager.


Zeszyt 1 kwiecień 2015


Wiadomości

Gazeta elektroniczna
W Archiwum TSL-Manager można pobrać aktualny numer, ale również poprzednie prosto na naszej stronie internetowej. W tym celu należy wejść na stronę www.bezpieczenstwowlogistyce.pl i zgodnie z potrzebą zarejestrować się po darmowy dostęp do części gazety w zakładce "Gazeta elektroniczna" lub wykupić prenumeratę po wejściu na stronę http://bezpieczenstwowlogistyce.pl/prenumerata.html. Dostępna jest wersja elektroniczna gazety w cenie 98 zł i papierowa 189 zł za 4 numery magazynu. Serdecznie zapraszamy do lektury.


OGÓLNE

Koniec z ryzykiem pożarów w amerykańskich liniach lotniczych
United Airlines stały się drugą główną linią lotniczą w USA. Linia ta  nie będzie już przyjmować i prowadzić hurtowych dostaw baterii litowo-jonowych.

Mamy zwycięzcę testu najlepszych nawigacji
Niemiecka fundacja Warentest - niezależna organizacja zajmująca się kontrolą jakości towarów i usług - przeprowadziła test dostępnych na rynku nawigacji z 6-calowym ekranem. Po raz kolejny zwycięzcą okazał się produkt firmy Becker.

Port w Hamburgu – najlepszym pod względem przepustowości w 2014 roku.
W 2014 roku port w Hamburgu ustanowił rekord pod względem przepustowości morskiego przeładunku.  Stanowi to wzrost o 4,8 procent z łącznej przepustowości 145.700.000 ton,  o 6,1 procent do 102,7 milionów ton. Ogólna przepustowość ładunku była bardzo dobra.  1,7-procentowy wzrost przepustowości ładunków luzem do 43,0 mln ton przyczynił się do nowej jakości usług największego niemieckiego portu przeładunkowego.

Bruksela przekonuje do rozszerzonych  przyczep
Przedstawiciele Komisji i posłów do Parlamentu Europejskiego  przekonują do  koncepcji  dotyczącej wprowadzenia  rozszerzonych  przyczep. Takie rozwiązanie to spore korzyści ekonomiczne i ekologiczne dla transportu towarowego. Oszczędność paliwa o kilkanaście procent,  mniejsza prawie o 10 procent emisja CO2, multimodalność, czy wreszcie akceptacja społeczna to sprawy bardzo ważne.

PEKAES zwiększa swoje zaangażowanie na Dolnym Śląsku
PEKAES uruchomił nowy terminal w Legnicy. Spółka konsekwentnie realizuje przyjętą strategię rozwoju sieci drobnicowej. Atrakcyjne pod względem komunikacyjnym położenie filii w Legnicy usprawni realizację procesów operacyjnych w firmie i pozwoli obsłużyć jeszcze większą liczbę przesyłek.

Transport potrzebuje zielonego światła
O ponad 10% wzrosła przez ostatni rok liczba firm transportowych notowanych w Krajowym Rejestrze Długów, a ich zadłużenie osiągnęło poziom 344 mln zł. Przewoźnicy najpierw boleśnie odczuli konsekwencje ograniczeń w handlu z Rosją, a teraz obawiają się, że ich kłopoty mogą się jeszcze pogłębić, na skutek wprowadzenia płacy minimalnej dla zagranicznych kierowców wjeżdżających do Niemiec.

Niemcy znowu zyskują na eksporcie
Kluczowy producent wentylatorów i silników Ziehl-Abegg odnotował wzrost sprzedaży eksportowej o 9 %

Polacy odnotowują ogromny sukces w Unii Europejskiej
Inelo to polska firma i okazuje się, że zdobyła wiodącą pozycję na rynku oprogramowania dla branży transportowej. Jest już obecna w 13 krajach Unii Europejskiej, ma ponad 10 000 klientów i notuje milionowe obroty. Oto przykład dla sceptyków,  że i polska firma może odnieść  międzynarodowy sukces.

Ubezpieczenie transportowe na wszelki wypadek
Każdy przedsiębiorca prowadzący działalność produkcyjną, handlową lub usługową, także eksporter lub importer, który wysyła,  lub sprowadza różnego rodzaju towary,  narażony jest na powstanie szkody w trakcie trwania transportu.  Ubezpieczenie mienia w transporcie cargo, choć nie uchroni go przed przykrymi zdarzeniami,  to jednak zapewni rekompensatę finansową na pokrycie niespodziewanych,  często bardzo wysokich wydatków. 


PRAWO w TRANSPORCIE

Ryzyko kontroli drogowej - czyli co wpływa na działania nadawcy i załadowcy
Marek Różycki
Jak pokazuje praktyka przewoźnicy nie zawsze wypełniają należycie swoje obowiązki. W takich przypadkach dodatkowymi karami powinno się obciążać nadawców. Wtedy, jedynym środkiem zapobiegającym, byłoby podjęcie dodatkowych działań,  jednak te spowodowałyby powstanie innych kosztów.

Tylko działający zgodnie z prawem mogą czuć się bezpieczni, czyli Kolejna zamiana prawa w Niemczech
Marek Różycki, Dariusz Kardas
Nie tak dawno przedstawiciele polskiego ministerstwa ogłosili sukces jakim było wstrzymanie egzekucji stosowania wobec transportów tranzytowych przez Niemcy, regulacji odnośnie minimalnego wynagrodzenia. Jednak już od 11 marca bieżącego roku przewoźników może spotkać kolejna niespodzianka. Jest nią obowiązek weryfikacji przez nadawcę  lub załadowcę  realizacji przez kierowcę przepisów socjalnych.


TOWARY NIEBEZPIECZNE

Rola doradcy ds. przewozu towarów niebezpiecznych w transporcie
Marek Różycki
Przepisy ADR wymagają, by firmy transportowe działały zgodnie z przepisami, przez co osiągną wymagany poziom bezpieczeństwa. Artykuł ten przedstawia krytyczną analizę praktyk, gdzie barierą jest ograniczenie aktywności doradcy do sporządzania zbędnej statystyki w działalności gospodarczej. Wobec obowiązków doradcy ustalono jego rzeczywista rolę w procesie transportu.

Czy tylko TDT wie, czym są urządzenia NO ?
Przepisy prawa są jednoznaczne. Każde urządzenie NO wymaga zgłoszenia go do właściwego organu. Podobnie podczas obsługi i konserwacji takich urządzeń wymagane jest posiadanie odpowiednich kwalifikacji. Właściwym organem w tym zakresie jest Transportowy Dozór Techniczny.

Propozycje stowarzyszenia ETOS w Bernie na posiedzeniu wspólnym RIDADRADN  2015
Dariusz Kardas / Marek Różycki
Przedstawiciele Europejskiego Stowarzyszenia na Rzecz Bezpieczeństwa Operacji Transportowych ETOS wzięli udział w spotkaniu RID/ADR/ADN w Bernie, w Szwajcarii. Zaprezentowano stanowisko w wielu sprawach, tuż obok oficjalnej polskiej delegacji rządowej - zachęcamy do zapoznania się z nimi.

Aktualizacja przepisów lotniczych przewozu baterii
mgr inż. Erwin Musiał
Od 1 stycznia 2014 r. obowiązują zmodyfikowane wymagania IATA-DGR.  Maja one zastosowanie dla przewozów lotniczych. Nie są to przepisy,  lecz wytyczne organizacji lotnictwa cywilnego. Z tego względu ich treść może ulegać zmianom częściej,  niż wynika to z naszych przyzwyczajeń. W ramach prac Panelu 24 (DGP/24) IATA poruszane są zagadnienia związane z bezpieczeństwem przewozu przenośnych źródeł prądu.  Mamy na myśli baterie i akumulatory. Ze względu na zmiany w technologii wynikające z poszukiwania rozwiązań gwarantujących odpowiednio dużą pojemność i efektywność baterii produkty dostępne na rynku tak jak przepisy, ulegają szybkim zmianom.

Z jakiego powodu Polska podpisała umowę ADR - czyli burząc pomniki oszczędzamy cokoły
 Analiza źródeł wskazuje jednoznacznie, że powodem podpisania przez PRL umowy ADR  nie była  troska o bezpieczeństwo, a  prawdopodobnie  politycznie uzasadnione i zgodne z  walką klas działanie, które miało na celu zapewnienie przewagi gospodarce uspołecznionej.

Nazewnictwo towarów niebezpiecznych
Przewóz towarów niebezpiecznych wymaga posiadania dokumentacji. Zgodnie z polskim prawem za niepoprawne wizy w dokumentach, można nałożyć na uczestników przewozu karę. Jeżeli uwzględnimy fakt,  iż opis towaru jest ściśle określony i zawiera między innymi nazwy przewozowe opublikowane w części 3 przepisów,  to sprawa robi się interesująca, gdy zaczniemy przyglądać się poszczególnym wpisom dla tych samych towarów.

Przewozy kolejowe - analiza statystyczna
Marek Różycki
W niniejszym artykule analizujemy przewozy kolejowe Towarów Niebezpiecznych (RID) drogą kolejową. Zapraszamy do rzetelnej lektury.

Polityka Cookies