TSL Manager Towary Niebezpieczne Prawo w Transporcie
Login: Hasło:  
Nie masz konta? Zarejestruj się za darmo
Zeszyt 12 - październik/grudzień 2014
TSL MANAGER - zeszyt 12
Rok 2014 zamknęliśmy wielkim sukcesem TSL Manager, jakim niebywale było przygotowane przez nas we współpracy z Targami TransPoland w Warszawie Forum Euro TSL i wręczenie po raz kolejny, a dokładnie 9 nagrody Złotego Pasa w kategorii mocowań. Targi po raz drugi odbyły się przy udziale nie tylko wielu reprezentantów branży, ale i osób nie związanych, a zainteresowanych tematyką transportową, w tym wielu wystawców i gości z zagranicy, m.in. z Chin. Warto zaznaczyć, że cała redakcja naszego kwartalnika obecna na Targach była dostępna dla wszystkich osób z branży, stąd też korzystając z okazji serdecznie dziękujemy tym wszystkim, z którymi się tam spotkaliśmy.
Ponadto w numerze zamykającym 2014 r. znajdą Państwo kalendarz dla towarów niebezpiecznych na 2015 r., czyli o czym nie zapomnieć w Nowym Roku. Ważnym punktem jest analiza nowego ustawodawstwa niemieckiego w sprawie płacy minimalnej dla kierowców przewożących ładunki przez teren Niemiec, co już wywołało wiele kontrowersji w branży TSL - my wyjaśniamy idąc do źródła. Postanowiliśmy także przedstawić informacje dotyczące nowego prawa na Węgrzech, jak również newsy dotyczące przewozów z Azji.
Nie zapominamy o branży ADR, uściślamy i porządkujemy wiadomości na temat corocznych sprawozdań, a także odpowiemy na dręczące pytania odnośnie umów multilateralnych dotyczące przewozów TN w ramach przewozu drogowego i śródlądowego. Dodaliśmy również najnowsze informacje z kolejnego spotkania w ONZ, w Genewie, co dal śledzących sprawy przewozu towarów niebezpiecznych jest szczególnie ważne. Dlatego też zachęcamy do czytania tego i kolejnych numerów TSL Manager.


Zeszyt 4 grudzień 2014

SPECJALNE
KOLEJNY SUKCES TARGÓW TRANS POLAND i FORUM EURO TSL – DRUGA EDYCJA ZA NAMI
Tegoroczne targi Trans Poland dobiegły końca. Wydarzenie, podobnie jak przed rokiem, zgromadziło w Warszawie specjalistów z branży transportu i logistyki – w roli wystawców zaprezentowało się blisko 100 firm z 15 państw, a około 2 600 osób z 26 krajów świata pojawiło się jako odwiedzający. Wśród gości nie zabrakło również przedstawicieli instytucji branżowych oraz mediów specjalistycznych. W tym roku targi przebiegały pod Patronatem Honorowym Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Redakcja TSL-Manager w tej edycji Targów prowadziła Forum Euro TSL, które również okazało się wielkim sukcesem.

Złote mocowanie - wyniki corocznego konkursu mocowania już znane


Wiadomości

Gazeta elektroniczna
W Archiwum TSL-Manager można pobrać aktualny numer, ale również poprzednie prosto na naszej stronie internetowej. W tym celu należy wejść na stronę www.bezpieczenstwowlogistyce.pl i zgodnie z potrzebą zarejestrować się po darmowy dostęp do części gazety w zakładce "Gazeta elektroniczna" lub wykupić prenumeratę po wejściu na stronę http://bezpieczenstwowlogistyce.pl/prenumerata.html. Dostępna jest wersja elektroniczna gazety w cenie 98 zł i papierowa 189 zł za 4 numery magazynu. Serdecznie zapraszamy do lektury.


OGÓLNE

TSL-Manager pyta o stan polskich dróg GDDKiA
Sieć drogowa jest podstawą rozwoju każdego państwa.  Bez infrastruktury nie można mówić o jakimkolwiek sprawnym jego funkcjonowaniu. Obserwując  drogi w Polsce rodzi się wiele pytań zarówno w kwestii ich wykonania jak i ich stanu.

Cordstrap potwierdził swoje 1 miejsce w mocowaniach ładunków tysiącami sukcesów
Firma Cordstrap od ponad 50 lat jest światowym liderem w zakresie dostarczania systemów zabezpieczania i spinania ładunków. Rozwiązania mają zastosowanie w bardzo szerokim wachlarzu branż: transporcie (kolejowym, lotniczym, morskim, drogowym), przemyśle samochodowym, budownictwie, siłach zbrojnych, FMCG,  itp.

Polska ma nowe połączenie kolejowe z Chinami
Prawdziwy przełom w transporcie kolejowym i jednocześnie nowe okno na świat ma polski transport kolejowy, dzięki połączeniu euroazjatyckiemu do Chin.

System dla nowoczesnych szefów produkcji
Na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat, systemy wspierające zarządzanie przedsiębiorstwem stały się bardzo popularne na całym świecie. Dziś ze świecą szukać firm, które nie korzystają z tego typu systemów, aby wspierać swoje działy: Sprzedaży, Księgowości, HR, Logistykę, etc. Jednak czy wszystkie obszary działalności przedsiębiorstwa odnoszą jednakowe korzyści z tego typu systemów?

VII Polski Kongres ITS
W podsumowaniu roku nie można zapomnieć o Inteligentnych Systemach Transportowych, które były sporym wydarzeniem w branży, a Kongres odbył się w  2014 r. w Warszawie.

Pendolino jeździ 200km/h... ale tylko na odcinku 80 km torów
Prestiżowy projekt PKP Intercity - wprowadzenie na polskie tory składów Pendolino - znów ma pod górkę. Pendolino będzie mogło rozpędzić się do 200 km na godzinę, ale tylko na 80-kilometrowym odcinku.

Węgry narzuciły nowe wymagania podatkowe dla branży transportowej
1 stycznia 2015 r. zaczął funkcjonować na Węgrzech system EKAER (Electronic Road Transport Control System). Zadaniem systemu jest  umożliwienie węgierskiej administracji celnej i podatkowej kontrolę przewozów towarowych na Węgrzech.

Azja coraz ważniejszym kierunkiem dla logistyki
Coraz większe nasycenie konsumpcyjne krajów europejskich zmusza koncerny do poszukiwań nowych rynków zbytu. Kierunkiem, który cieszy się rosnącą popularnością i ma duże perspektywy wzrostu, jest Azja.

Stabilność pojazdu, a problem nacisku na osie
Marek Różycki
Dla każdego pojazdu poruszającemu się po drodze ustalane są pewne normy, które to normy regulują w jakiś sposób problem w zakresie nacisków na osie. Zazwyczaj kojarzymy je z normami dla osi ciągnących. Jednak ze  zdziwieniem odbieramy sankcje, które nakładane są na kierowców za niedoważenie osi kierującej. Nacisk na oś kierowaną (przednią) jest sankcjonowany w państwach o znaczącym udziale w sieci drogowej dróg górskich.  Problem wynika nie tyle z bezpośredniego zapisu nakazującego określony rozkład obciążeń na każdą z osi, lecz jest uzasadniony wiedzą techniczną.


PRAWO w TRANSPORCIE

Niemiecka ustawa o wynagrodzeniu minimalnym, czyli nowy biurokratyczny koszmar
RA Christoph Fiedler
Adwokat, specjalista prawa transportowego i spedycyjnego
W Niemczech uchwalona została nowa ustawa o regulacji ogólnego wynagrodzenia minimalnego (Gesetz zur Regelung eines allgemeinen Mindestlohns – MiLoG). Tym samym od dnia 01.01.2015 r., każdy pracobiorca uzyskał roszczenie do wypłaty wynagrodzenia w kwocie minimalnej, która wynosi obecnie 8,50 EUR brutto za każdą przepracowaną godzinę.TOWARY NIEBEZPIECZNE

Sprawozdania roczne przy przewozie towarów niebezpiecznych, czyli czego nie zapomnieć w Nowym Roku.
Gdy tylko umilkną salwy z wystrzelonych fajerwerków każdy doradca wie, że zaczyna się okres mozolnej  pracy. Uczestnicy przewozów, bez względu na formę ich działania muszą wysłać w nieprzekraczalnym terminie do 28 lutego 2015 sprawozdanie. 

Jakie zmiany w multilateralnych umowach ADR i ADN?
Redakcja TSL-Manager przedstawia najnowsze zestawienie zmian jakie zostały wprowadzone w umowach multilateralnych przewozu towarów niebezpiecznych drogowych i wodnych.

Szkolenie morskie w praktyce
Marek Różycki
Przewóz morski jest coraz bardziej popularny. Nie trudno się dziwić, bo przeszło 60%  handlu światowego przemieszczane jest droga morską.  Polska jako kraj nadmorski jest „ skazana” na koegzystencję z problemami stwarzanymi przez ten akwen.  Możemy traktować go jako miejsce wypoczynku,  lub jako okazję i szansę, na dobry biznes.  Jednak przy braku gwarancji dobrej pogody nie jest on do końca receptą na sukces.


Branża chemiczna znowu na topie -  Chemical Industry Forum & Awards Gala
20 listopada w Warszawie odbyła się trzecia edycja forum chemicznego „Chemical Industry Forum & Awards Gala” organizowana przez Executive Club we współpracy
z Polską Izbą Przemysłu Chemicznego. W debatach wzięli udział najważniejsi liderzy przemysłu chemicznego, reprezentowani przez prezesów i członków zarządu największych spółek polskich i międzynarodowych oraz przedstawicieli administracji rządowej. Dyskusję o kondycji sektora i pozycji polskiej chemii na rynku europejskich oraz światowym otworzył Minister Skarbu Państwa, Włodzimierz Karpiński.

Zmiany zmian, czyli co nowego w międzynarodowych przepisach RID/ADR/ADN
Mimo, że zwykliśmy uznawać przepisy za coś normalnego w  każdym  nieparzystym roku dokonuje się w nich zmian, prace trwają nieprzerwanie. W dniach od 15 do 19 września 2014 roku odbyło się w Genewie kolejne wspólne posiedzenie Grupy Roboczej UNECE WP.15, które zajmowało się bezpieczeństwem przewozu towarów niebezpiecznych w transporcie lądowym i rzecznym. Posiedzeniu przewodniczył Pan Claude Pfauvadel (Francja),  a jego zastępcą został Pan Helmut Rein (Niemcy).

Kalendarz obowiązków w zakresie bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska na 2015 r.
W celu ułatwienia wykonania obowiązków przygotowaliśmy kalendarz  w zakresie bezpieczeństwa

Polityka Cookies