TSL Manager Towary Niebezpieczne Prawo w Transporcie
Login: Hasło:  
Nie masz konta? Zarejestruj się za darmo
Zeszyt 4 - grudzień 2012

TSL MANAGER - zeszyt 4

W numerze IV 2012 TSL Manager znajdziemy przede wszystkim podsumowanie ważnego europejskiego wydarzenia jakim były Trzecie Europejskie Dni Węgla. W dalszej części numeru, znajdziemy porady odnośnie wykorzystania numerów kontrolnych do podniesienia poprawności składowania towarów w magazynach oraz artykuł dotyczący nowych zmian w prawie jazdy i kategoriach prowadzenia pojazdów, które od 2013 r. zmieniają się. W tymże numerze odnajdziemy bardzo istotne wiadomości z zakresu transportu morskiego, który traktowany jest obecnie jako transport trzeciej kategorii, a powinien z całą pewnością stać się częścią intermodalnego systemu logistyki polskiej.

W dziale Prawo w Transporcie oraz Towary Niebezpieczne znajdziemy przypomnienie wraz z komentarzem na temat zmian w przepisach o przewozie ADR, nowych regulacjach dotyczących mandatów i fotoradarów oraz myta drogowego, a także dowiemy się o najnowszych ustaleniach szczytu transportowego ONZ w Genewie, prosto od naszych redaktorów uczestniczących w tym spotkaniu. Ta część TSL Managera nie zostawia spraw morskich na boku. Znajdziecie Państwo szeroki artykuł na temat najnowszych rezolucji z 90 sesji Komitetu Bezpieczeństwa na Morzu wydanych przez Międzynarodową Organizację Morską, zwłaszcza aspekty praktyczne, dzięki czemu będziemy mogli lepiej przygotować się do zmian wchodzących w życie od 1 stycznia 2014 r.

Na koniec warto poczytać o walce jaką doradcy ds. bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych oraz kierowcy, toczą z Ministerstwem Transportu odnośnie zaniechań w przeprowadzaniu egzaminów wg. nowych zasad. Ten numer TSL Manager kończy się zbiorem wszystkich incydentów na świecie dotyczących wypadków przy przewozie towarów niebezpiecznych, a to naprawdę misterna praca.

Wiadomości

Trzecie Europejskie Dni Węgla 2012 – wspólne oświadczenie CEEP, EURACOAL i WCA
Witold Nieć
Europa zmagająca się z kryzysem potrzebuje działań, które zapewnią jej trwały i zrównoważony rozwój. Inicjatyw, które dzięki taniej energii przyczynią się do przywrócenia przemysłowej konkurencyjności gospodarek UE. Tania energia to również nowe miejsca pracy. A tego bez węgla nie da się osiągnąć.

Memorandum Budapesztańskie „29+1"
Witold Nieć
Europejska Polityka Przemysłowa" powinna zwiększyć działania inwestycyjne w UE.
To z kolei oznacza, że ambitne plany związane z ograniczaniem poziomu emisji CO2 i dekarbonizacji Europy, powinny uwzględniać rachunek ekonomiczny i koszty społeczne.
Unijne plany powinny również zakładać maksymalne wykorzystanie energii z rodzimych źródeł. Pierwszy w historii szczytu sektora energii Europy Centralnej „29+1", który obradował w Budapeszcie, został poświęcona tematowi: „Europa Centralna i Energy Road map 2050

Jak eliminować błędy
Andrzej Lada Kubala
Ci z nas, którzy odpowiadali za procesy magazynowe z pewnością spotkali się z błędami składowania. Tego typu pomyłki są o tyle brzemienne w skutkach, gdyż dotyczą całego nośnika, a więc większej partii towaru, ponadto błędnie zeskładowana paleta generuje dodatkowy problem poprzez zajęcie miejsca, które powinno być do dyspozycji dla innego towaru.

Nowy egzamin
Nowy egzamin na prawo jazdy ma być o wiele trudniejszy od obecnego. Dziś 20 pytań testu i możliwość 2 błędnych odpowiedzi, potem egzamin praktyczny według zasad, które każdy znający dobrze zna, gdyż obowiązują od wielu lat, czyli różne „piruety" po placu i jazda po mieście ze 100 procentowym przestrzeganiem przepisów, nawet tych, które wydają się mało sensowne. A jak ma wyglądać egzamin według nowych zasad, dokładnie nie wiadomo, chociaż ma on obowiązywać lada chwila. Na pewno będzie trudniej. Test ma być efektem opanowania odpowiedzi na kilkaset pytań, a jak będzie w praktyce tego nie wiadomo.

O gospodarce morskiej. Zapomniana branża?
Kazimierz Andrzejewski

Morska i przybrzeżna flota transportowa Polski w 2011 roku liczyła 135 statków, o łącznej nośności 2932,1 tys. ton oraz o pojemności brutto GT 2044,5, tj. 108 jednostek morskiej floty transportowej o nośności 2931,0 tys. ton i pojemności brutto GT 2039,2 tys. oraz 27 statków morskiej floty przybrzeżnej (wszystkie pasażerskie) o pojemności brutto GT 5,3 tys.

Co wolno Wojewodzie, to nie Tobie s...
Ciekawa sprawa. O ministerstwie jaśnie panującego pana S. Nowaka nie można powiedzieć, że panuje w nim nieład. Bałagan to chyba również niewłaściwe słowo. aczej trzeba użyć cytatu klasyka z... Seksmisji: „Ja tu widzę niezły burdel!". Rzecz nie w tym, że resort kierowany przez obecnego włodarza, to typowa administracyjna fuszerka, gdzie urzędnik jest Panem, a petent intruzem. Tu mamy do czynienia z zupełnie innym problemem. Jest to problem niekompetencji.

Czy już nie czas?
Ostatnie lata to czas olbrzymiej polaryzacji rynku operatorów logistycznych. Wyraźnie widać coraz większą dominacje kilku firm z branży. Dystans, jaki dzieli ich od pozostałych wydaje się już przepaścią nie do przebycia. Powstała grupa 4 firm, które zdominowały rynek dwie z nich to firmy wyspecjalizowane w swoich obszarach odpowiednio dystrybucji krajowej/międzynarodowej oraz magazynowaniu, dwóch pozostałych graczy stara się operować równie dynamicznie w jednym jak i drugim obszarze.

PRAWO w TRANSPORCIE

Sprawozdanie wartości zero. Liczy się statystyka.
Cytując Józefa Stalina można powiedzieć – są prawdy, półprawdy i jest statystyka. Prawie 60 lat po śmierci tego dyktatora duch jego słów znowu zawisnął nad nami. A wszystko przez statystykę.

Po artykule w Rzeczpospolitej
Sporo zamieszania wywołał artykuł „Coraz trudniej uciec przed mandatem za prędkość", który 12 grudnia ukazał się w dzienniku Rzeczpospolita. Prezentujemy go w całości wraz z wyjaśnieniem Ministerstwa Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej, które tego samego dnia resort opublikował na swojej stronie internetowej. Ocenę artykułu i wyjaśnienia pozostawiamy Naszym Czytelnikom.

Listopadowe spotkanie Grupy Roboczej WP.15 w Genewie
W Genewie w dniach 6-9 listopada br. odbyło się ostatnie w tym roku spotkanie grupy roboczej WP.15 – (Working Party on the Transport of Dangerous Goods) poświęcone tematyce transportu towarów niebezpiecznych. Obradom przewodniczył Jose Alberto Franco (Portugalia) oraz Ariane Roumier (Francja).

System kontra przypadek
– czyli rzecz o zwolnieniach z wymagań transportowych w Umowie ADR
System to nic innego jak celowo zorientowana całość, a jego istotą jest współdziałanie wszystkich części składowych. Najbardziej charakterystyczną cechą działania systemowego jest podejście całościowe, polegające na rozpatrywaniu funkcji części składowych – przede wszystkim – z punktu widzenia funkcji całości (systemu). Przeciwieństwem działania systemowego jest działanie rozproszone, w którym funkcje części składowych określonej całości – pomimo istniejących, istotnych związków miedzy nimi – są ze sobą niespójne lub sprzeczne, co powoduje, że wyniki takiego działania są przypadkowe.

Bezpieczeństwo na morzu
Międzynarodowa Organizacja Morska (International Maritime Organization – IMO) jest wyspecjalizowaną agendą ONZ, zajmującą się wyłącznie sprawami morskimi, a przede wszystkim: bezpieczeństwem na morzu, ochroną żeglugi oraz zapobieganiem zanieczyszczaniu środowiska morskiego przez statki. Przekazujemy wybrane informacje o zmianach wprowadzonych przez IMO w zakresie praktyki morskiej.

Doradca zawód (wy )... regulowany? ADR a sprawa krajowa.
W ostatnim czasie wiele uwagi (żeby nie powiedzieć nerwów) kosztował polską branżę przewozową problem zapewnienia odpowiednich sił fachowych odpowiadających za bezpieczeństwo w transporcie. Cały czas mamy problem z określeniem roli i rangi zawodu doradcy ds bezpieczeństwa.

TOWARY NIEBEZPIECZNE

Łańcuchy dostaw. Optymalizacja organizacji.
Na efektywność funkcjonowania firm m.in. ich zyski ,organizację pracy wpływ ma wiele czynników w tym bardzo ważne jest odpowiednie planowanie struktury łańcucha dostaw. Muszą być one dostosowane do planowanej wielkości produkcji w powiązaniu z lokalizacją przedsiębiorstwa oraz nowych lub istniejących powierzchni magazynowych, niezbędnych dla przechowywania wyprodukowanych towarów.

Mądry Człowiek po Szkodzie
Marek Różycki
Żyjąc z dala od światowych szlaków komunikacyjnych oraz centrów produkcyjnych żyjemy w przekonaniu, że jest bezpiecznie. Przecież nic nie wybuchnęło, nie było pożaru i nie zginęło wiele osób. Tak się nam tylko wydaje. Nie jest aż tak sielsko i anielsko.

Polityka Cookies