TSL Manager Towary Niebezpieczne Prawo w Transporcie
Login: Hasło:  
Nie masz konta? Zarejestruj się za darmo
Zeszyt 2 - Czerwiec/Lipiec 2012

TSL MANAGER - zeszt 2

Słowem wstępu

 KONFLIKT to pojęcie, które coraz częściej obrazuje praktykę logistyczną i transportową. Wszechobecne widmo kryzysu skłania nas do nieustannego poszukiwania nowych rozwiązań oraz walki. Interesy poszczególnych uczestników rynku są sprzeczne. Służby nadzoru i kontroli, zlecający, przewoźnicy oraz pozostałe podmioty zainteresowane są realizacją swoich celów. Wszyscy zatem podejmują swoistą grę. Jeżeli jej wynikiem jest zwiększenie efektywności i bezpieczeństwa wszyscy odnoszą korzyść. Jeżeli jednak w wyniku tego starcia wygrywa tylko jedna strona - wszyscy ponoszą stratę.
 Wprowadzanie nowych przepisów powoduje, że konflikt zyskuje nowy wymiar. Jest nim walka o klienta, pieniądze i wpływy. Jeżeli zmiana przepisów jest związana z bezpieczeństwem to konflikt może doprowadzić do wypaczenia podstawowych założeń, które przyświecały pierwotnej wersji przepisów.
 W ostatnich miesiącach mamy okazję obserwować właśnie taką sytuację. Branże logistyczną i transportową elektryzują kolejne poczynania producentów chemii, którzy przy pomocy przepisów próbują regulować prawa fizyki i chemii. Takie wykorzystanie norm prawnych powoduje, że coraz większe znaczenie w transporcie i logistyce ma prawo. Obserwując to co się dzieje utwierdzamy się w przekonaniu że nasze czasopismo jest tym, czego potrzebuje każdy uczestnik operacji transportowej. Nie wystarczy bowiem być specjalista tylko w jednym wąskim obszarze lub mieć ogólne pojęcie o logistyce by odnieść sukces w tej branży. Coraz częściej musimy wykorzystać wiedzę specjalistyczną w bardzo szerokim obszarze, od prawa po chemię i fizykę. Mamy nadzieję, że kolejne wydanie naszego kwartalnika spełni Państwa oczekiwania w tym względzie.
 Mimo często sprzecznych interesów jako społeczeństwo mamy jednak wspólny cel. Jest nim sprawnie działający transport i logistyka. Przepływy towarów i osób jak krew zasilająca organizm wpływają na dobre samopoczucie gospodarki. Każda inicjatywa w tym zakresie jest potrzebna i wymaga poparcia. Z wielka radością przyjęliśmy raport  opracowany staraniem Hamburskiego Instytutu Gospodarki Światowej oraz Unii Izb Gospodarczych poświęcony szanse rozwojowym Polski Zachodniej, Niemiec i Czech poprzez rozwój trymodalnego transportu transgranicznego. W tej części Europy krzyżują się ważne trasy transportowe, co z jednej strony nasila konflikty a z drugiej stwarza możliwości.
 Jako wydawnictwo chcemy włączyć się w proces ułatwiania wymiany gospodarczej. W tym celu już po raz drugi organizujemy w Warszawie forum Euro TSL, które poświęcimy problematyce optymalizacji transportu, a na które to wydarzenie serdecznie zapraszamy.

Zespół redakcyjny
Dariusz Kardas & Marek Różycki

SEKCJA LUDZIE

Potrzeby gospodarcze Polski i RFN

…Dobrej jakości transport jest bardzo ważnym elementem rozwoju stosunków gospodarczych Polski i RFN… mówi  Enak Ferlemann Deputowany do Bundestagu, Parlamentarny Sekretarz Stanu w Federalnym Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Rozwoju  Miasta RFN, z którym rozmawia Andrzej K.Kazimierski

Z chińskich wyżyn widać Bałtyk
W trakcje obrad Baltic Business Forum chcielibyśmy zacząć poważną dyskusję o tym, jak w strategie rozwoju obszaru Morza Bałtyckiego włączyć Chiny i jaką rolę w tym procesie powinna odgrywać Polska – mówi Jacek Piechota, były minister gospodarki, prezes Stowarzyszenia Baltic Business Forum, z którym rozmawia Dariusz Kardas.


OKOŁO LOGISTYKI

Green Logistics, niezawodność i wiarygodność – mała wymyślona, a jednak prawdziwa historia
Nowe spojrzenie na logistykę w aspekcie doskonalenia procesów

Sklejanie Samolotów czy może perfekcyjny Supply Chain?”
Tomasz Balcerkiewicz
Każdy kiedyś pragnął złożyć bądź skleić samolot. Złożyć coś samemu z dostarczonych pojedynczych elementów w jednolitą, działającą całość. Skonstruować pojazd, który można uruchomić i sprawdzić jego działanie. Modele są różne, od małych kilkunastoelementowych do dużych skomplikowanych z kilkuset elementami, często do własnoręcznej obróbki. Sam składam taki latający model Supermarine Spitfire Mk. V od 2 lat! A jak by tak chcieć złożyć prawdziwy samolot? O tym opowiada autor.

Karnet ATA paszportem dla towarów ułatwiającym ich czasowy przywóz lub wywóz
Jan Rzewnicki
Karnet ATA – jest międzynarodowym dokumentem celnym opracowanym w ujednoliconej formie przez Radę Współpracy Celnej z pomocą Międzynarodowego Biura Izb Handlowych, działającego przy Międzynarodowej Izbie Handlowej w Paryżu, stosowanym (do i z krajów spoza Unii Europejskiej) przy czasowym przywozie lub czasowym wywozie i dotyczącym wyłącznie towarów, które mogą być przywożone w ramach procedury celnej – odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem z należności celnych przywozowych. Stanowi jednocześnie wniosek o wydanie pozwolenia na korzystanie z procedury odprawy czasowej, zgłoszenie celne, a także jest dokumentem zabezpieczającym należności celne i podatkowe. Prezentujemy zasady korzystania z tego rozwiązania.


Przygotowanie magazynu do składowania chemikaliów - część 2
Marek Różycki

Bardzo często zapominamy, że praca z chemikaliami to także procesy magazynowe.
W myśl przepisów (mamy tu na myśli ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA  z dnia 30 grudnia 2004 r  w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych  (Dz. U. z 2005 r. Nr 11, poz. 86))
praca z udziałem chemikaliów to także czynności manipulowania i przechowywania.
Tekst prezentuje wnioski nasuwające sie dokłądnym przeanalizowaniu przepisów.

Technologia w służbie zdrowiu
Anna Trzcińska

Już na samym początku autorka cytuje znane powiedzenie: „Jeśli Ktoś Ci powie, że to, co robisz jest nie możliwe to znaczy, że nigdy tego nie próbował w taki sposób zrobić”. Celem artykułu jest zapreznetowanie nowoczesnych technologi w „zimnym” łańcuchu dostaw.

TOWARY NIEBEZPIECZNE
Zmiany - przegląd przepisów nie tylko krajowych

Co to znaczy „niebezpieczny”? Gdy o prawach fizyki i chemii zaczynają decydować prawnicy ...
Marek Różycki

Opracownie prezentuje skutki prawniczego podejścia do klasyfikacji chemikaliów.


REACH & GHS w Praktyce
czyli obowiązki obracających odpadami
Tekst redakcyjny

Ostatnie zmiany w przepisach związanych z odpadami spowodowały wiele zamieszania. Prezentujemy ważną interpretację.

Szkolenie kierowcy po nowemu
Tekst redakcyjny

Zmiana przepisów o przewozie towarów niebezpiecznych spowodowała konieczność wydania nowych aktów wykonawczych. Najbardziej istotnym rozporządzeniem z punktu widzenia praktyki kierowcy jest wydana w lutym 2012 r. regulacja dotycząca zasad egzaminowania kierowców. Co wynika z nowych zasad? Prezentujemy w tekście.

Praktyczna Ochrona przed Zagrożeniami Biologicznymi i Radiacyjnymi
Materiały opracowano dzięki pomocy Tomasza Pietrasieńskiego, Koordynatora Oddziału Prasowego Wojewody Mazowieckiego.
 
Czyli z jakiego powodu podczas EURO 2012 było bezpieczniej.
 

KLIN, KLINEM, czyli co jest co!
Praktyka kolejowa
Jerzy Kolanowski Marek Różycki

Wagony i pociągi wymagają czasem zatrzymania. Przedstawiamy praktyczne rozważania o ich „klinowaniu”

Cysterna XXL
Prezentacja największej cysterny paliwowej w Europie.


PRAWO W TRANSPORCIE

Szczególna ostrożność nakazana rolą znaków i sygnałów drogowych
Wojciech Kotowski

Praktyczne rozważania prawne o stosowaniu znaków drogowych i ich roli w ruchu drogowym.


ZŁOTY PAS 2012

Mocowanie ładunków jest sztuką, która wymaga wiedzy. Od siedmiu lat staraniem redakcji kwartalnika Towarów Niebezpiecznych oraz TSL Manager prowadzone są coroczne badania rynku środków mocujących.

Determinacja została nagrodzona
Polska krajem praworządnym?

Prezentujemy orzecznictwo w zakresie terminów.

RAPORT - Część 1
Ekonomiczne perspektywy rozwoju obszaru działalności Unii Izb Łaby/Odry
Michael Bräuninger, Silvia Stiller, Mark-Oliver Teuber, Jan Wedemeier
Współpraca: Ulrike Biermann, Henriette Bunde, Marco Görlinger
Publikacja przygotowana dla Unii Izb Łaby/Odry na zlecenie Izby Handlowej w Hamburgu jako Sekretariat Generalny Unia Izb ŁAby i ODRY, Handelskammer Hamburg.
.


Polityka Cookies