TSL Manager Towary Niebezpieczne Prawo w Transporcie
Login: Hasło:  
Nie masz konta? Zarejestruj się za darmo
Zeszyt 1 - Marzec/Kwiecień 2012

TSL MANAGER - zeszt 1
LOGISTYKA TO NIE TYLKO NUDNY MAGAZYN
Tomasz Balcerkiewicz

Artykuł przybliża znaczenie logistyki w codziennym życiu ze szczególnym uwzględnieniem logistyki wojskowej.


ROLA KULTURY W KRYZYSIE GOSPODARCZYM
Anita Syguda

Czy kryzys, który dotyka gospodarkę może mieć podłoże kulturowe? Autora próbuje w swoim tekście znaleźć odpowiedź na to pytanie, przedstawiając zupełnie niespodziewane podejście.


CZAS W TRANSPORCIE - CZYLI PODWÓJNA ROCZNICA
Marek Różycki

W roku 2012 obchodzimy dwie rocznice związane z liczeniem czasu. Po pierwsze, upływa 430 lat od wprowadzenia stosowanego obecnie kalendarza. Po drugie, mamy 90-tą rocznicę przyjęcia przez Polskę czasu strefowego. Co to oznacza dla transportu?


OPTYMALIZUJEMY DZIAŁANIE SYSTEMU IT W FIRMIE TRANSPORTOWEJ
Katarzyna Grzelak 

Rozważania o wyborze dostawcy systemu IT.


ZIMNY ŁAŃCUCH
Anna Trzcińska

Transport to nie tylko przemieszczanie. To także zachowanie właściwych warunków transportu. Jest to szczególnie istotne przy produktach medycznych i farmaceutycznych, które muszą być przewożone w odpowiedniej temperaturze.


CO SIĘ MOŻE WYDARZYĆ W MAGAZYNIE
Marek Różycki

Rozważania o głównych elementach „architektury” magazynowej


TOWARY NIEBEZPIECZNE
Nowości


USTAWA O PRZEWOZIE TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH
Małgorzata Wielba-Walicka, Krzystzof Grzegorczyk

Krytyczna analiza nowych przepisów


ZMIANY W PRZEPISACH RID/ADR/ADN
Marek Różycki

Podsumowanie wyników prac komisji roboczych ONZ nad zmianami przepisów od 2015 roku.


WOJNA POLSKO-POLSKA
Tekst redakcyjny
Opis problemów, które spowodowała niezbyt dobrze przeprowadzona nowelizacja prawa.


OBOWIĄZKI W ZAKRESIE PRZESZKOLENIA
Tekst redakcyjny

Celem artykułu jest podsumowanie obowiązków dla uczestników operacji transportowych


NEGATYWNIE O TRANSPORCIE
Marek Różycki

Ocena wyników kontroli NIK w roku 2011.


MAGAZYNOWANIE - Analiza obowiązków prawnych
Marek Różycki

Analiza obowiązków prawnych związanych z magazynowaniem chemikaliów


PROMIENIOWANIE, PROMIENIOWANIE - TYLKO MOŻNA SIĘ OD TEGO ROZCHOROWAĆ
Ludwik Dobrzyński

Podstawowe informacje o szkodliwości promieniowania jonizującego.


WYPADEK 2012
Opis ćwiczenia służb ratowniczych w tunelu średnicowym w Warszawie oraz ćwiczeń na Lotnisku Chopina.


STATYSTYCZNIE SPRAWĘ UJMUJĄC
Marek Różycki

Statystyka roczna za 2011 rok z przewiezionych towarów niebezpiecznych.


PRAWO W TRANSPORCIE

TRANSPORT A PROCEDURY I ZABEZPIECZENIA CELNE

Jan Rzewnicki

Przedstawienie podstaw prawnych i zasad stosowania zabezpieczeń celnych w transporcie.


PRAWOMOCNE OSĄDZENIA WYBRANYCH PRZESTĘPSTW
Janusz Popiel, Andrzej Ważny

Analiza osądzeń w zakresie przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji w latach 2003-2008.


CHARAKTER ODPOWIEDZIALNOŚCI DŁUŻNIKA ZA NARUSZENIE ZOBOWIĄZANIA
Artykuł omawia charakter odpowiedzialności dłużnika za naruszenie zobowiązania w Konwencji ONZ o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów.


SZANSE ROZWOJU POLSKI ZACHODNIEJ NIEMIEC I CZECH
Dariusz Kardas

Informacja o konferencji oraz analizie potencjału ekonomiczno-gospodarczego regionu Odry i Łaby.
.

TSL MANAGER - zeszt 1
Polityka Cookies