TSL Manager Towary Niebezpieczne Prawo w Transporcie
Login: Hasło:  
Nie masz konta? Zarejestruj się za darmo
Bezpieczeństwo w Logistyce - numer 2 i 3/2020
Izolacja i nowa rzeczywistość

Koronawirus zaskoczył wszystkich. Nie tylko zwykłych zjadaczy chleba. Zaskoczył rządy, organizacje i systemy bezpieczeństwa. Spowodował, że każdy z nas prowadzi walkę na własną rękę. W niektórych krajach przedsiębiorcy mogą liczyć na dużą pomoc a w innych - a do tych zalicza się między innymi Polska - na mniejszą i bardziej nieskoordynowaną. Podam przykład. Jeżeli obecnie potrzebujemy środków dezynfekujących, to każdy z nas będzie je woził. Regulacje międzynarodowe pozwoliły, y to wszystko, co znajduje się w handlu detalicznym mogło korzystać z ułatwień. Spod reżimu transportowego dla towarów niebezpiecznych wyjęto opakowania zawierajace 5 litrów środków na bazie etanolu, czy chusteczki nasączane spirytusem. W Polsce jednak nie! Tu ważniejsze jest zgodność z przepisami i … samozadowolenie administracji. Tak samo jest ze szkoleniami. Niestety, ten kto odważy się stawić czoła sytuacji będzie musiał radzić sobie w większości sam. Mimo, że kolejna fala wirusa nadchodzi ….

Mam nadzieję, że nasz numer w - jakby nie było - kryzysowym czasie pozwoli na chwilę oderwać się od wirusów (choć będzie to trudne ze względu na prezentowaną tematykę) i skupić na bezpieczeństwie transportu.

Życzę wiele zdrowia!

Redaktor wydania

W „covidowej” wersji

Marek Różycki

 
Numer specjalny - Maszyny i Przedmioty zawierajace towary niebezpieczne

Bezpieczeństwo w Logistyce
Każda zmiana przepisów odnośnie przewozu towarów niebezpiecznych jest wyrazem doświadczeń, które zostały zebrane w szeroko pojętej logistyce. Zazwyczaj każdy poważny wypadek skłania nas do refleksji i analiz. Po zdarzeniu, gdy znane są skutki oraz przebieg można ustalić przyczyny. W ostatnich latach zauważono, że ze względu na rozwój techniki w coraz to większej ilości przyrządów stosowane są towary niebezpieczne. Co prawda, zazwyczaj są to małe ich ilości, ale mogą one zwiększać ryzyko niepożądanego rozwoju sytuacji awaryjnej.

Wprowadzenie
W czym jest problem?
Wypadki ver. 2.0
Klasyfikacja pojazdów
Jak rozpoznać towar niebezpieczny w przedmiocie?
Prawidłowa klasyfikacja przedmiotów
Zasady poprawnego przewozu
Jak poprawnie przewieźć pojazd?
Jak poprawnie przewieźć uszkodzony pojazd?
Jak poprawnie przewieźć przedmiot?
Przewóz przedmiotów z indywidualnym numerem UN
Przewóz maszyn z towarami niebezpiecznymi
Przewóz przedmiotów zawierających towary niebezpieczne
Wymagania w zakresie szkolenia

Zeszyt 4/2019

Bezpieczeństwo w Logistyce
Temat numeru: Co wiemy o rynku transportowym

Podsumowanie - dane referencyjne
Metodologia
Transport - dane ogólne
Liczba pojazdów na drogach
Wypadki drogowe
Koszty zdarzeń drogowych
Kontrole przewozu towarów niebezpiecznych - transport drogowy
Kary związane z systemem ViaToll
Transport drogowy - dane liczbowe
Transport kolejowy - dane liczbowe
Doradcy ds bezpieczeństwa
Kierowcy
Transport lotniczy
Przewozy morskie
WnioskiZeszyt 3/2019

Bezpieczeństwo w Logistyce
Drodzy czytelnicy, obecny numer jest podsumowaniem całorocznej pracy naszej redakcji i zawiera mase istotnych informacji, które zwłaszcza dla osób zainteresowanych tematyka towarów niebezpiecznych, beda nieocenione.

Spis treści

Transport morski towarów niebezpiecznych, a sprawa Polska

Zmiany w przepisach w kierunku ADR 2021

PRZEWÓZ DROGOWY TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH ADR 2019-2021

Temperament, chronotyp oraz uwaga u kierowców ukaranych za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu


Zeszyt 2/2019

Bezpieczeństwo w Logistyce
Temat numeru: Kontrole
Dobre Praktyki" czyli... słuzby kontrolne
pod patronatem Jánošík’a

W numerze

Wiadomości

Powtórka z "rozrywki" czyli co z RID 2019?

RID 2019 zmiany w przepisach regulujących przewóz towarów niebezpiecznych koleją

Zeszyt 1/2019

Bezpieczeństwo w Logistyce
OGÓLNE

Wykorzystanie pojazdów po polsku, czyli jak (nie)dobra zamiana  dotyka przewoźnika

Wytwarzanie odpadów i ich gromadzenie, a przepisy ppoż

Portugalia – strajk kierowców towarów niebezpiecznych

Obowiązki w zakresie odpadów - z akt sprawy


Co wiemy o rynku transportowym


Dane o roku 2017

Przegląd prac gremiów międzynarodowych. Korekty w ADR 2019

Zakryte tabliczki oznaczeń znamionowych - interpretacja ADR

Ważne zmiany w SENT i nowe obowiązki

Gdy Duch Prawa straszy jego literą….

Stosowanie przepisów ADR w praktyce - problemy w tłumaczeniu

SENT – monitorowanie w transporcie

Ku przestrodze. 9 marca - katastrofa w Białymstoku
Zeszyt 2/2018 (10) kwiecień 2018-wzesień 2018

Bezpieczeństwo w Logistyce - zeszyt 10
Dyskusyjna opinia warszawskiego sądu   

Dziwna przyjaźń Dyrektora Departamentu Kolejnictwa

Nowa metoda poboru opłat na autostradzie A1


Aktualny układ karty charakterystyki

Szkolenie kierowców zawodowych - wpływ metod szkolenia na bezpieczeństwo w ruchu drogowym

Historia mocowań i nagrody "Złoty Pas".

Wywiad naszej redakcji: rozmawiamy z Markiem Różyckim, Prezesem M/D/R/K Trusted Advisers Group Sp. z o.o.

Co wiemy o wykształceniu ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka

Bezpieczeństwo w operacjach transportowych towarów niebezpiecznych.

Statystyka zdarzeń z towarami niebezpiecznymi w 2017 roku - czy jest bardzo źle?

Analiza raportu NIK o drogowym przewozie towarów niebezpiecznych

List otwarty naszej redakcji do Najwyższej Izby Kontroli w odpowiedzi na raport "Mistrz kierownicy wycieka" - mamy zupełnie inne wnioski.

Interpretacje urzędowe "Karty Przekazania Odpadu"

Interpretacja pracy kierowców  podczas  zbiórki  odpadów

System, który (nie)działa – krótka opowieść o przepisach, których administracja nie chce stosować i uchodzi jej to bezkarnie

Interpretacje urzędowe

Zeszyt 4/2017 - 1/2018 (8/9) grudzień 2017-marzec 2018

Bezpieczeństwo w Logistyce - zeszyt 8/9
Bank Światowy rekomenduje powstanie Krajowej Instytucji Wiodącej do spraw Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

List do Pana Premiera Mateusza  Morawieckiego - petycja

Urbanowicz Tower, a może Urbanowiczgate?

Wózki widłowe nowe (nie)jasne regulacje

Naciski na osie i obywateli
Czyli krótko o tym,  jak rząd PiS dba o dobrobyt Polaków

Mocowanie ładunku

Bałtycka ugoda 2018

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie odzyskiwania par paliwa

Interpretacja podatkowa inwestycji w nieobowiązkowe elementy wyposażenia

Język stosowany w dokumentacji przewozu
W jakim języku musimy porozumiewać się w łańcuchu logistycznym?

Bezpieczeństwo nie jedno ma imię

SENT – czyli dobre intencje w absurdalnym sosie

Prace nad zmianami przepisów ADR, RID i ADN

Polskie regulacje w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych
Zachodnie przepisy realizowane we wschodnim stylu
Zeszyt 2/3 2017 (6/7) maj-październik

Bezpieczeństwo w Logistyce - zeszyt 6/7
Prawda, czy nie – działalność gospodarcza wiceministra K. Smolińskiego

Szersza droga A2 z Łodzi do Warszawy

Płace minimalne w Europie

Promocja właściwych praktyk

Trenażer ładunkowy do doskonalenia umiejętności operowania ładunkami 

Finansowe kary za nieprzestrzeganie nowych przepisów

Trudny transport towarów krótkoterminowych


Co wiemy o rynku transportowym


Dane o roku 2016

Konsultacje w sprawie kolejowego programu utrzymaniowego

Operator wózka widłowego – stanowisko Państwowej Inspekcji Pracy w sprawie badań

Kolejna powtórka z „rozrywki”, czyli co z RID 2017?

Przepis odnośnie bezpieczeństwa przeciwpożarowego budynków z 1799 roku


Od kiedy obowiązuje przepis ADR 2017?

Interpretacja przepisów

Przepisy ADR, a sprawa polska

SENT i praktyki organów

Monitorowanie w praktyce

Broń chemiczna - rocznica konwencji o zakazie używania broni chemicznejZeszyt 1/2017 (4) styczeń

Bezpieczeństwo w Logistyce - zeszyt 4
OGÓLNE

Wyróżnienie dla DB Cargo Spedkol  i  m/d/r/k Trusted Advisers Group

Czy Polska stanie przed Trybunałem Sprawiedliwości UE?

Pół miliarda złotych na rozbudowę toru wodnego w Porcie Gdańsk    

Francuskie kontrole polskich firm transportowych


Czy  Maersk Line kupi Hamburg Sud?

Ekspansja Kanału Panamskiego zakończona

Chiny – przyszłością transportu kolejowego


BEZPIECZEŃSTWO i PRAWO W TRANSPORCIE

Wiedza, a szkolenie. Szkolenie, a bezpieczeństwo.

Bezpieczeństwo transportu ropy naftowej drogą morska w aspekcie wprowadzania i przestrzegania międzynarodowych dokumentów


TOWARY NIEBEZPIECZNE

Nowelizacja umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR)

Prace nad aktualizacją przepisów ADR


Co wiemy o rynku transportowym?

Dane o roku 2015

Złoty Pas 2016
Zeszyt 3/2016 (3) październik

Bezpieczeństwo w Logistyce - zeszyt 3
OGÓLNE

Czy nowe przepisy są w stanie zabić niskie ceny gazu?

Wyjątkowe rozwiązania logistyczne w Rio

Połączone posiedzenie Sekcji Wagonów i Spedycji, oraz Przewoźników Kolejowych

Współczesny terroryzm – zagrożenie terrorystyczne

Kolejowe połączenia z zagranicą za ponad 7 mld zł – nowe inwestycje

„Region Europa", czyli nowe struktury organizacyjne na kontynencie

W polskich magazynach coraz bezpieczniej

Testy drona do transportu priorytetowych przesyłek komercyjnych rozpoczęte

Nowości w porcie w Hamburgu

DB Schenker wysoko w rankingu polskich pracodawców

Czy nowa norma ISO poradzi sobie z ogromnymi kosztami majątku technicznego?


PRAWO W TRANSPORCIE

Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego


TOWARY NIEBEZPIECZNE

Właściciel towaru niebezpiecznego - nowe „lepsze” prawo... a jak wiemy lepsze jest wrogiem dobrego
Marek Różycki

Przewóz drogowy towarów niebezpiecznych

Od kiedy polskich przedsiębiorców będą obowiązywały regulacje RID/ADR/ADN  2017?

Ocena ryzyka wypadków w Tunelach

Zmiany w przepisach - okresy przejściowe, czyli jak dostosować się do zmian?

Proces prac nad przewozem towarów niebezpiecznych - sesja wrześniowa Posiedzenia Wspólnego RID/ADR/ADN
Zeszyt 2/2016 (2) sierpień

Bezpieczeństwo w Logistyce - zeszyt 2
Wiadomości

Gazeta elektroniczna


OGÓLNE

"Gdzie Ci kierowcy? Zawodowi tacy..." Targi TransPoand nadchodzą

Walka o stołki, czyli co się dzieje w ITD

Polscy kierowcy mają problemy na węgierskich drogach

Trudna sytuacja przewoźników w Europie

Dozór Techniczny UDT, TDT, WDT – porozumienie jednostek

Chińska delegacja odwiedza europejskie zakłady

Nowe palety typu Euro

Większość kierowców nieumiejętnie korzysta z klimatyzacji


PRAWO w TRANSPORCIE

(Dobra) zmiana nie tylko dla przewoźników już od 1 stycznia 2017 roku
Marek Różycki

VGM, czyli o co chodzi z ważeniem kontenerów?
Dariusz Kardas

6000 polskich firm  objętych obowiązkiem audytu energetycznego przedsiębiorstw


TOWARY NIEBEZPIECZNE

Utrata reputacji przy przewozie towarów niebezpiecznych - nowe zadanie dla przewoźników, kierowników transportu, oraz doradców ds. bezpieczeństwa


Co ONZ przygotowało na 2017 rok? Zmiany przepisów transportowych dla towarów niebezpiecznych

Relacja z I posiedzenia Zespołu doradczego do spraw przewozu towarów niebezpiecznych, które dobyło się w dniu 7 czerwca 2016 r.

Wypadki, które zmieniły świat cz.1
Dariusz Kardas

Magazyn zwiększonego (nie)bezpieczeństwa
Marek RóżyckiZeszyt 1/2016 (1) kwiecień

Bezpieczeństwo w Logistyce - zeszyt 1
Wiadomości

Gazeta elektroniczna


OGÓLNE

Strategie zakupowe. Jak prowadzić udane negocjacje w łańcuchu dostaw.

Drogowe bezpieczeństwo w Europie tematem przewodnim 9 Międzynarodowej Konferencji ROAD SAFETY 2016

Firmy transportowe regulują zobowiązania zadziwiająco szybko

Polskie mleczarnie robotyzują procesy magazynowe

Wzrost przeładunków w polskich portach dzięki dynamicznie rosnącym eksportowi i importowi

Ponad 600 tys. metrów kwadratowych biur do wynajęcia w stolicy

Jak parkuje się w Poznaniu


PRAWO w TRANSPORCIE

Prawo na Lewo - czyli o problemach historycznych w legislacji polskich  chemikaliów

Kto to jest nadawcą przy przewozie towarów niebezpiecznych? Analiza przepisów

Tachograf po nowemu - czyli wielki brat nadal czuwa


TOWARY NIEBEZPIECZNE

Kształcenie osób obsługujących urządzenia NO - między praktyką, a teorią
Marek Różycki

Nowe, alternatywne paliwa niedługo na rynku

ADR dla obcokrajowców, czyli specyfika przewozu towarów niebezpiecznych w Polsce

Analiza przepisów w zakresie towarów niebezpiecznych w wybranych państwach

Dozór mobilnych urządzeń ciśnieniowych... za granicą.


Pytania do redakcji

Przewóz odpadów - jak wypisać dokumenty?

Broń chemiczna ciągle żywa
Marek RóżyckiZeszyt 15 - październik/grudzień 2015

TSL MANAGER - zeszyt 15
Wiadomości

Gazeta elektroniczna


OGÓLNE

Kierowcy zawodowi w statystyce

S7 między Koszwałami a Elblągiem z szansą na realizację

Szwedzka spowiedź w europejskim konfesjonale

Co trzecia firma jest oczerniana przez konkurencję

Polskie drogi bardziej innowacyjne

Obrady Podkomitetu CCC przy IMO

Ratownictwo medyczne na Mazowszu przykładem dla innych

Unia Europejska pozywa Polskę za brak rejestru przewoźników

Cordstrap liderem mocowań


PRAWO w TRANSPORCIE

Co zdarzyło się 05.11.2015 r.?

Formalna ocena bezpieczeństwa – Formal Safety Assessment (FSA), a proces legislacyjny Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO).
Dariusz Kardas


TOWARY NIEBEZPIECZNE

Prawdy, półprawdy i... statystyka

40-lecie ADR w Polsce

Bezpieczeństwo transportu ropy naftowej drogą morska w aspekcie wprowadzania i przestrzegania międzynarodowych dokumentów
dr Alicja Mrozowska, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

Druga reforma ADR

Kierowca do przewozu towarów niebezpiecznych
Marek Różycki

Odstępstwa w przewozie towarów niebezpiecznych

Złoty Pas za rok 2015 przyznany!


Wydanie specjalne - Pytania egzaminacyjne doradcy ADR/ADN/RID

TSL MANAGER - Pytania egzaminacyjne doradcy ADR/ADN/RID

Wydanie specjalne

Pytania egzaminacyjne doradcy ADR/ADN/RID

Wydanie specjalne - Listopad 2015

TSL MANAGER - Wydanie specjalne

Wydanie specjalne

Informacje o ilości zaangażowanych podmiotów oraz o ilości przemieszczanych towarów stanowią ważną wskazówkę przy planowaniu działań w zakresie bezpieczeństwa oraz określaniu trendów.

Zeszyt 14 - kwiecień/czerwiec 2015

TSL MANAGER - zeszyt 14

WIADOMOŚCI

Gazeta elektroniczna


OGÓLNE

Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy 2015
(World Day for Safety and Health at Work 2015)

Sukces Portu w Göteborgu

Czy Komisja Europejska rozprawi się z niemiecką płacą minimalną?

Pendolino, czy Pechdolino? cz.2
tekst redakcyjny

Rosjanie rozpoczynają ekspansję morską - port Bronka członkiem Hafen Hamburg Marketing eV

Rewizja ISO 9001

Cios dla polskich przewoźników w Skandynawii - Norwegia wprowadziła płacę  minimalną w transporcie


PRAWO W TRANSPORCIE

Dziurawe prawo w sprawie systemu transportu materiałów wybuchowych - raport Najwyższej Izby Kontroli

Prawo drogowe jeszcze bardziej surowe dla kierowców


TOWARY NIEBEZPIECZNE

Parkingi dla przewożących towary niebezpieczne - raport z całej Polski
tekst redakcyjny

Zmiany przepisów lotniczych przewozu towarów niebezpiecznych
Marek Różycki

Dura lex sed lex czyli o tym, że nieobecni głosu nie mają
Zeszyt 13 - styczeń/marzec 2015

TSL MANAGER - zeszyt 13

Wiadomości

Gazeta elektroniczna


OGÓLNE

Koniec z ryzykiem pożarów w amerykańskich liniach lotniczych

Mamy zwycięzcę testu najlepszych nawigacji

Port w Hamburgu – najlepszym pod względem przepustowości w 2014 roku.

Bruksela przekonuje do rozszerzonych  przyczep

PEKAES zwiększa swoje zaangażowanie na Dolnym Śląsku

Transport potrzebuje zielonego światła

Niemcy znowu zyskują na eksporcie

Polacy odnotowują ogromny sukces w Unii Europejskiej

Ubezpieczenie transportowe na wszelki wypadek


PRAWO w TRANSPORCIE

Ryzyko kontroli drogowej - czyli co wpływa na działania nadawcy i załadowcy
Marek Różycki

Tylko działający zgodnie z prawem mogą czuć się bezpieczni, czyli Kolejna zamiana prawa w Niemczech
Marek Różycki, Dariusz Kardas


TOWARY NIEBEZPIECZNE

Rola doradcy ds. przewozu towarów niebezpiecznych w transporcie
Marek Różycki

Czy tylko TDT wie, czym są urządzenia NO ?

Propozycje stowarzyszenia ETOS w Bernie na posiedzeniu wspólnym RIDADRADN  2015
Dariusz Kardas / Marek Różycki

Aktualizacja przepisów lotniczych przewozu baterii
mgr inż. Erwin Musiał

Z jakiego powodu Polska podpisała umowę ADR - czyli burząc pomniki oszczędzamy cokoły

Nazewnictwo towarów niebezpiecznych

Przewozy kolejowe - analiza statystyczna
Marek Różycki


Zeszyt 12 - październik/grudzień 2014

TSL MANAGER - zeszyt 12

SPECJALNE
KOLEJNY SUKCES TARGÓW TRANS POLAND i FORUM EURO TSL – DRUGA EDYCJA ZA NAMI

Złote mocowanie - wyniki corocznego konkursu mocowania już znane


Wiadomości

Gazeta elektroniczna


OGÓLNE

TSL-Manager pyta o stan polskich dróg GDDKiA

Cordstrap potwierdził swoje 1 miejsce w mocowaniach ładunków tysiącami sukcesów

Polska ma nowe połączenie kolejowe z Chinami

System dla nowoczesnych szefów produkcji

VII Polski Kongres ITS

Pendolino jeździ 200km/h... ale tylko na odcinku 80 km torów

Węgry narzuciły nowe wymagania podatkowe dla branży transportowej

Azja coraz ważniejszym kierunkiem dla logistyki

Stabilność pojazdu, a problem nacisku na osie
Marek Różycki


PRAWO w TRANSPORCIE

Niemiecka ustawa o wynagrodzeniu minimalnym, czyli nowy biurokratyczny koszmar
RA Christoph Fiedler


TOWARY NIEBEZPIECZNE

Sprawozdania roczne przy przewozie towarów niebezpiecznych, czyli czego nie zapomnieć w Nowym Roku.

Jakie zmiany w multilateralnych umowach ADR i ADN?

Szkolenie morskie w praktyce
Marek Różycki

Branża chemiczna znowu na topie -  Chemical Industry Forum & Awards Gala

Zmiany zmian, czyli co nowego w międzynarodowych przepisach RID/ADR/ADN

Kalendarz obowiązków w zakresie bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska na 2015 r.


Zeszyt 11 - lipiec/wrzesień 2014

TSL MANAGER - zeszyt 11

SPECJALNE
Forum Intermodalne „Bezpieczeństwo transportu chemii i towarów niebezpiecznych w łańcuchach multimodalnych”


OGÓLNE

Bałagan na życzenie, czyli problemy z definiowaniem transportu multi i intermodalnego
Marek Różycki

Za przejazdy będziemy płacić zegarkami i okularami

E-papierosy zagrażają w amerykańskim lotnictwie

Jeden klucz otwiera wszystkie magazyny

Ładunki automotive zabezpieczone elektrostatycznie

Opakowania tekstylne – pojemniki nowoczesnego przemysłu


PRAWO w TRANSPORCIE
Bocznice w infrastrukturze kolejowej
Jerzy Kolanowski


TOWARY NIEBEZPIECZNE

Towary Niebezpieczne 2015+

List Stowarzyszenia ETOS do czytelników - działamy w waszym imieniu

Transport chemii i towarów niebezpiecznych pod lupą

Zeszyt 10 - kwiecień/czerwiec 2014

TSL MANAGER - zeszyt 10

Wiadomości

Gazeta elektroniczna


OGÓLNE

Polska najgorsza w unijnym rankingu jakości transportu

Branża transportowa na mundial w Brazylii

Gazodiesel nowym pomysłem zasilania dwupaliwowego

Konferencja Systemy Logistyczne Teoria i Praktyka

Outsourcing usług zarządzania flotą szansą dla polskiej logistyki

Jak oszczędzać paliwo wiedzą najlepiej Holendrzy

GLT – niezwykle składne pojemniki

Prezes Forda wzywa do zmian na rzecz konkurencyjności rynków europejskich.

Co nowego w stowarzyszeniu ETOS


PRAWO w TRANSPORCIE

Spanie na sianie, czyli o ryczałcie za nocleg

Niewłaściwe metody badania hałasu i drgań na stanowisku kierowcy


TOWARY NIEBEZPIECZNE

Co wiemy o rynku przewozu towarów niebezpiecznych oraz o kierowcach?
Marek Różycki

Duża torba na drodze - BK3 - kontener czy opakowanie?
Marek Różycki

Analiza aktualizacji lotniczych wymagań transportowych
Marek Różycki

Ryzyko kontroli na drodze - analiza roku 2013

Naciski na osie - ciąg dalszy nastąpił

WP 15 - przegląd prac nad zmianami przepisówZeszyt 9 - styczeń/marzec 2014

TSL MANAGER - zeszyt 9

SPECJALNE

Systemy Logistyczne Teoria i Praktyka - VII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-TechnicznaWiadomości

Gazeta elektronicznaOGÓLNE

Konferencja Translogistics - TSL-Manager patronem medialnym

Norweski przykład - 6 rozporządzeń BHP zamiast 47

Nr 112 – szybkość i pewność połączenia z Centrum Powiadamiania Ratunkowego

Rzetelność w branży transportowej, czy to się w ogóle opłaca?

Tunel pod rzeką Świną połączy Polskę kolejowo i drogowo przez Uznam z Niemcami

Navigation Trends for Drivers coraz bliżej

Grunt to bezpieczeństwo, czyli systemy przeładunkowe


PRAWO w TRANSPORCIE


Płatnik nieosiągalny – jak ściągać długi od zagranicznych kontrahentów

Czy przepisy wewnętrzne bocznic kolejowych znikną?
Jerzy Kolanowski

Zmiany prawa - czyli ADR 2015+
Marek Różycki

Parlament Europejski przegłosował Czwarty Pakiet Kolejowy


TOWARY NIEBEZPIECZNE


Rozważania o możliwości zarządzania ryzykiem, czyli jak poskromić nieposkromione?

Od bierności do aktywności - branża transportowa wspólnie stowarzysza się

Targi PetroTrans szansą dla polskich przewoźników towarów niebezpiecznych

Jak interpretować Accord Européen Relatif (ADR) i uniknąć kar
Marek Różycki

Wyniki badań ryzyka ADR i RID w Unii Europejskiej i proponowane zmiany

Co dzieje się na egzaminach na doradców ds. bezpieczeństwa w transporcie towarów

Od bierności do aktywności - branża transportowa wspólnie stowarzysza się

Ryzyko związane z przewozem towarów niebezpiecznych (i nie tylko)

Szkolenia kierowców - droga do bezpieczeństwa czy wręcz odwrotnie
Marek Różycki

Listy od czytelników, czyli TSL-Manager radzi
Pytanie od naszego czytelnika

Zeszyt 8 - październik/grudzień 2013

TSL MANAGER - zeszyt 8

SPECJALNE! 

Sprawozdanie ADR za 2013 r.WIADOMOŚCI

Gazeta elektroniczna


OGÓLNE

Drogowe dziury i dziurawe prawo - czyli o tym, że będzie jeszcze gorzej
Marek Różycki

Praktyczne kształcenie w obszarze logistyki

Rosja wypowiada konwencję TIR, a Komisja Europejska nie interweniuje

Co robią firmy kurierskie by prezenty klientów dotarły na czas?

VFMCG - dobra super-szybkozbywalne

Electronic Data Interchange przyszłością logistyki

Przewoźniku, co wiesz o swoim kontrahencie?

Logistyka produktów dla dzieciPRAWO w TRANSPORCIE

Polskie drogi i naciski na osie - TSL-Manager walczy o prawa polskich przedsiębiorców

„Wszystko na mój koszt” – powiedział dłużnik do wierzyciela

Nowy rynek dla producentów wag, czyli przeważone pojazdyTOWARY NIEBEZPIECZNE

Nowe wydanie podręczników dla kierowcy i praktyka ADR

Co znaczy "użytkowanie" magazynu i "przystąpienie" do produkcji?

Paleta - dobra podstawa do mocowania ładunków
Marek Różycki

Doradca do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych - wyznaczanie, odpowiedzialność, sprawozdawczość
dr inż. Krzysztof Grzegorczyk
mgr Małgorzata Wieleba-Walicka

Instalacje do dozowania dodatków - nowa możliwość w dostawach paliw
Marek Różycki

Wpływ doradców ADR oraz kierowców na bezpieczeństwo w transporcie towarów niebezpiecznych w Polsce
Agnieszk a Kupiec, Jerzy Kupiec

Zeszyt 7 - lipiec/wrzesień 2013

SPECJALNE

Baltic Business Forum

 

Wiadomości

Jak utrzymać stabilną sytuację finansową firmy transportowej?

Komisja Europejska może zażądać zwrotu funduszy europejskich z kolei

Kurier – krótkie studium przypadku

Najlepszy wynajem samochodów na świecie to…

Nowe systemy przeładunkowe


PRAWO w TRANSPORCIE

Zadłużony wspólnik to wspólne ryzyko - rozmowa ze Stefanem Prociakiem, kierownikiem Departamentu Prawnego w firmie Kaczmarski Inkasso


TOWARY NIEBEZPIECZNE

Strażacy doszkalają się w bezpieczeństwie

 

Zeszyt 6 - maj/czerwiec 2013

TSL MANAGER - zeszyt 6

SPECJALNE!

Zestawienie zmian w przepisach transportowych


Wiadomości

Logistyk jednym z najlepszych zawodów w Polsce

Sprawozdawczość roczna jako problem konstytucyjny

Kierunki polityki transportowej w odniesieniu do transportu samochodowego
Zdzisław Kordel

Mobilne systemy składania zamówień

Załadowca kontra Przewoźnik. Nowe oblicze starej potyczki.
Marek Różycki

Trudne długi branży transportowej

Najlepszy międzynarodowy wózek widłowy 2013

Rodzinna alternatywa dla niemieckich blacharni

Farby i trochę zamieszania z kolorami

Jakie zmiany czekają Polskę zachodnią w korytarzu Bałtyk-Adriatyk?


PRAWO w TRANSPORCIE

Którzy przedsiębiorcy będą skontrolowani przez ITD w 2013 roku?

Zmiany w ustawach

Czy mamy wpływ na wykroczenia?

Cios dla kierowców, czyli e-myto w akcji

Nowa ustawa szansą dla małych i średnich firm


TOWARY NIEBEZPIECZNE

Co wiemy o rynku transportowym?
Kierowcy i przewozy towarów niebezpiecznych
Marek Różycki

Bezpieczeństwo przewozu w tunelach i sieci drogowej – towary niebezpieczne w praktyce

Herbron – wypadek, który zmienił prawo

Posłowie i RMF FM pomagają branży TSL

Wpływ doradców ADR oraz kierowców na bezpieczeństwo w transporcie towarów niebezpiecznych w Polsce
Agnieszk a Kupiec, Jerzy Kupiec

Czy potrzebny jest system bezpieczeństwa transportu drogowego towarów niebezpiecznych?
dr inż. Krzysztof Grzegorczyk


Zeszyt 5 - styczeń/kwiecień 2013

TSL MANAGER - zeszyt 5
SPECJALNE! Baltic Business Forum 2013

Baltic Business Forum ma już 5 lat

Rosja na Baltic Business Forum


Baltic Business Forum 2013 z patronatem Ministerstwa Gospodarki

Wyzwania europejskiego transportu


Wiadomości

Co się stało po wejściu Rosji do Światowej Organizacji Handlu (WTO)?

Polskie drogi coraz bezpieczniejsze

E-logistyka już na polskim rynku

Kobiety nie tylko na traktory

Logistyka skandynawskich kominków

W Monachium same nowości


PRAWO W TRANSPORCIE

Wycieczka, czy (nie)reprezentowanie Polski zagranicą?
Marek Różycki

Euro-Trans 2012 - Problematyka kosztów i cen w transporcie samochodowym
prof. dr hab. Zdzisław Kordel
dr inż. Jerzy Waśkiewicz

Ośrodki jazdy w kleszczach biurokracji


Kod kreskowy jest z nami już 40 lat

Śniadania Logistyczne czas rozpocząć

Dokumentowanie czasu wolnego kierowcy - tachograf czy zaświadczenie?
Marek Różycki


TOWARY NIEBEZPIECZNE

Zasady przygotowania do transportu drogą lotniczą akumulatorów/baterii litowych i innych
Paweł Tkaczyk, Marek Różycki

Nowości

Doradca zawód statystyczny

Doradcy ds. bezpieczeństwa z nieważnymi uprawnieniami?
Marek Różycki

Język w przewozie towarów niebezpiecznych
Redakcja

Wotum nieufności dla... towarów niebezpiecznych
Adolf Piej

WP.15 - Co nas czeka w przyszłości? Prace nad zmianami w przewozie towarów niebezpiecznych
Marek Różycki

Za co branża może dziękować Ministrowi Nowakowi


Zeszyt 4 - grudzień 2012

TSL MANAGER - zeszyt 4
Wiadomości

Trzecie Europejskie Dni Węgla 2012 – wspólne oświadczenie CEEP, EURACOAL i WCA
Witold Nieć

Memorandum Budapesztańskie „29+1"
Witold Nieć

Jak eliminować błędy
Andrzej Lada Kubala

Nowy egzamin

O gospodarce morskiej. Zapomniana branża?
Kazimierz Andrzejewski

Co wolno Wojewodzie, to nie Tobie s...

Czy już nie czas?

 

PRAWO w TRANSPORCIE

Sprawozdanie wartości zero. Liczy się statystyka.

Po artykule w Rzeczpospolitej


Listopadowe spotkanie Grupy Roboczej WP.15 w Genewie


System kontra przypadek
– czyli rzecz o zwolnieniach z wymagań transportowych w Umowie ADR

Bezpieczeństwo na morzu

Doradca zawód (wy )... regulowany? ADR a sprawa krajowa.


TOWARY NIEBEZPIECZNE

Łańcuchy dostaw. Optymalizacja organizacji.

Mądry Człowiek po Szkodzie
Marek Różycki


Zeszyt 3 - listopad 2012

TSL MANAGER - zeszyt 3
 
Nowości i wydarzenia

FORUM EURO TSL. Logistyka transportu

Andrzej Kazimierski

Zastosowanie technologii i rozwiązań militarnych w logistyce cywilnej
Prof. dr hab. Andrzej Bujak

Na terminalu LNG:

MOJSIUK Centrum Blacharsko-Lakiernicze S.A.


Prawo w transporcie

Nowa generacja terminali serii CK3 Intermec

Mocowanie (nie) zgodne z normą

Green Logistics, niezawodność i wiarygodność

Logistycy w Himalajach

RAPORT. Część 2


Towary niebezpieczne

Zmiany - przegląd przepisów nie tylko krajowych

Przewóz towarów niebezpiecznych ADR 2013-2014
Krzysztof Grzegorczyk

Bezpieczeństwo przewozu towarów niebezpiecznych
Wojciech Kotowski

Mercedes Benz Sprinter dla policji w Budziszynie

Interpretacja opolskiego WITD. Głupota czy złośliwość

Zeszyt 2 - Czerwiec/Lipiec 2012

TSL MANAGER - zeszt 2
 
SEKCJA LUDZIE

Potrzeby gospodarcze Polski i RFN


Z chińskich wyżyn widać Bałtyk


OKOŁO LOGISTYKI

Green Logistics, niezawodność i wiarygodność – mała wymyślona, a jednak prawdziwa historia

Sklejanie Samolotów czy może perfekcyjny Supply Chain?”
Tomasz Balcerkiewicz

Karnet ATA paszportem dla towarów ułatwiającym ich czasowy przywóz lub wywóz
Jan Rzewnicki

Przygotowanie magazynu do składowania chemikaliów - część 2
Marek Różycki

Technologia w służbie zdrowiu
Anna Trzcińska

TOWARY NIEBEZPIECZNE
Zmiany - przegląd przepisów nie tylko krajowych

Co to znaczy „niebezpieczny”? Gdy o prawach fizyki i chemii zaczynają decydować prawnicy ...
Marek Różycki

REACH & GHS w Praktyce
czyli obowiązki obracających odpadami
Tekst redakcyjny

Szkolenie kierowcy po nowemu
Tekst redakcyjny

Praktyczna Ochrona przed Zagrożeniami Biologicznymi i Radiacyjnymi
Materiały opracowano dzięki pomocy Tomasza Pietrasieńskiego, Koordynatora Oddziału Prasowego Wojewody Mazowieckiego.
 
KLIN, KLINEM, czyli co jest co!
Praktyka kolejowa
Jerzy Kolanowski Marek Różycki

Cysterna XXL
Prezentacja największej cysterny paliwowej w Europie.

PRAWO W TRANSPORCIE

Szczególna ostrożność nakazana rolą znaków i sygnałów drogowych
Wojciech Kotowski

ZŁOTY PAS 2012

Determinacja została nagrodzona
Polska krajem praworządnym?

RAPORT - Część 1

Zeszyt 1 - Marzec/Kwiecień 2012

TSL MANAGER - zeszt 1

LOGISTYKA TO NIE TYLKO NUDNY MAGAZYN

Tomasz Balcerkiewicz

ROLA KULTURY W KRYZYSIE GOSPODARCZYM
Anita Syguda

CZAS W TRANSPORCIE - CZYLI PODWÓJNA ROCZNICA
Marek Różycki

OPTYMALIZUJEMY DZIAŁANIE SYSTEMU IT W FIRMIE TRANSPORTOWEJ
Katarzyna Grzelak 

ZIMNY ŁAŃCUCH
Anna Trzcińska

CO SIĘ MOŻE WYDARZYĆ W MAGAZYNIE
Marek Różycki

TOWARY NIEBEZPIECZNE
Nowości

USTAWA O PRZEWOZIE TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH
Małgorzata Wielba-Walicka, Krzystzof Grzegorczyk

ZMIANY W PRZEPISACH RID/ADR/ADN
Marek Różycki

WOJNA POLSKO-POLSKA
Tekst redakcyjny

OBOWIĄZKI W ZAKRESIE PRZESZKOLENIA
Tekst redakcyjny

NEGATYWNIE O TRANSPORCIE
Marek Różycki

MAGAZYNOWANIE - Analiza obowiązków prawnych
Marek Różycki

PROMIENIOWANIE, PROMIENIOWANIE - TYLKO MOŻNA SIĘ OD TEGO ROZCHOROWAĆ
Ludwik Dobrzyński

WYPADEK 2012
Opis ćwiczenia służb ratowniczych w tunelu średnicowym w Warszawie oraz ćwiczeń na Lotnisku Chopina.

STATYSTYCZNIE SPRAWĘ UJMUJĄC
Marek Różycki

PRAWO W TRANSPORCIE

TRANSPORT A PROCEDURY I ZABEZPIECZENIA CELNE

Jan Rzewnicki

PRAWOMOCNE OSĄDZENIA WYBRANYCH PRZESTĘPSTW
Janusz Popiel, Andrzej Ważny


CHARAKTER ODPOWIEDZIALNOŚCI DŁUŻNIKA ZA NARUSZENIE ZOBOWIĄZANIA

SZANSE ROZWOJU POLSKI ZACHODNIEJ NIEMIEC I CZECH
Dariusz Kardas

 
Polityka Cookies