TSL Manager Towary Niebezpieczne Prawo w Transporcie
Login: Hasło:  
Nie masz konta? Zarejestruj się za darmo
Rok 2008
Badanie pasów "Złoty Pas 2008"

Transport generuje około 12% dochodów polskiego budżetu. Z tego względu jest on bardzo interesujący dla wszelkich instytucji kontrolnych. Zatrudnienie znajduje w nim prawie 1,5 miliona osób. Jak wynika z danych statystycznych dostępnych w mediach zawodowo prowadzeniem pojazdów ciężarowych o masie powyżej trzy i pół tony zajmuje się prawie milion osób. Niestety nie ma dokładnych danych. Dzięki staraniom Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji niebawem zostanie uruchomiona pełna wersja bazy CEPIK (Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców), dzięki temu narzędziu będzie możliwym ustalenie dokładnych danych. W kwietniu br. Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego miało w ewidencji 21 445 licencji na wykonywanie transportów międzynarodowych. Wydano do nich 117 267 wypisów.
Jak wynika z informacji ze starostw do końca zeszłego roku wydano około 160 000 wypisów z licencji.

Dla całości obrazu musimy dodać jeszcze przedsiębiorców zajmujących się przewozami na potrzeby własne. Zgodnie z uzyskanymi danymi na koniec zeszłego roku wydano około 130 000 zaświadczeń. Należy zatem przyjąć, że pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony porusza się około 410 000. Mimo wielu możliwości mocowania ładunków kierowcy najczęściej wybierają pasy. Powodem jest przede wszystkim ich wszechstronność oraz cena. Opierając się na statystykach kontroli Policji związanych z akcjami prewencyjnymi redakcji "Towary Niebezpieczne" możemy przyjąć, że pasy są stosowane w około 80% pojazdów poruszających się po polskich drogach. Należało by jeszcze dla porządku dodać pojazdy małe, a wiec o dopuszczalnej masie całkowitej nie większej niż wspomniane 3,5 tony. Jeśli przyjmiemy, że na każdy pojazd potrzeba co najmniej 8 pasów i że średnia żywotność tego środka nie przekracza 3 lat można wysnuć wniosek, że w Polsce co roku sprzedaje się około 1 - 1 500 000 pasów. Szacunkowe zestawienie ilości sprzedawanych pasów w Polsce zaprezentowano w poniższej tabeli.


Rodzaj pasa Szacowany udział w rynku sprzedaży Szacunkowa ilość sprzedawanych pasów
LC=2 500 daN 65% 975000
LC=2 000 daN 30% 450000
w tym    
pasy specjalizowane (np. trzypunktowe)   45000
Pozostałe pasy 10% 745000
Suma 5% 1500000
Źródło: Badania redakcji "Towary Niebezpieczne"

Przy średniej cenie 50-60 zł za pas uzyskujemy wartość rynku w kwocie około 90 milionów złotych. Najwięcej sprzedaje się pasów o LC=2500 daN (zwanych popularnie "pięciotonowymi"). Udział sprzedaży tego produktu w rynku oceniamy na ok. 65%. Drugim pasem, cieszącym się największym uznaniem są pasy o LC=2 000 daN. Ich udział w rynku oceniamy na około 30 %. Około 10% z tej sumy stanowią pasy specjalizowane, np. związane z mocowaniem pojazdów, trzypunktowe. Pozostałe pasy stanowią około 5% sprzedaży.
Głównym źródłem dostaw na polski rynek jest produkcja wykonywana w kraju, często przez firmy o rodowodzie zagranicznym. W ostatnim roku zauważalny jest zwiększający się udział w rynku produktów pochodzących z Chin. Są one tanie, lecz nie zawsze odpowiedniej jakości...
W tegorocznym badaniu pasów "ZŁOTY PAS" przeanalizowaliśmy dostępne w powszechnej sprzedaży pasy. Naszym celem było sprawdzenie, na co może liczyć kupujący pas. Zakupione pasy zostały poddane ocenie przez zespół ekspertów a także sprawdziliśmy je na maszynie wytrzymałościowej przeprowadzając próbę zerwania.Wybór zespołu badawczego powołanego w celu analizy rynku padł na najpopularniejsze pasy LC=2500 daN. W powszechnej sprzedaży znalazły się pasy siedmiu producentów. Informacyjnie, nabyliśmy na podobnej zasadzie pasy LC=2000 daN. Kupowaliśmy pasy w sklepach lub na stacjach benzynowych. Żadnego pasa nie kupiliśmy u producenta.
W powszechnej sprzedaży znaleźliśmy produkty trzech producentów. Nie świadczy to, że na rynku w Polsce znajduje się tylko około dziesięciu producentów. Koncentrowaliśmy się na produktach dostępnych w ogólnej sprzedaży sieciowej, świadomie pomijając produkty dostępne wyłącznie na rynkach lokalnych oraz "jednorazowe", to znaczy pasy sprowadzane przez dystrybutorów innych produktów, najczęściej z Chin przy tak zwanej "okazji".


Pas 2008
Zwycięzcy tegorocznego konkursu
(Od lewej) Jack Stępień-Kierownik ds. Produkcji LOAD-LOK Polska (wyróżniony), Jacek Olszyczka - Dyrektor Zarządzający DOLEZYCH Polska (Nagroda "Złoty Pas"), organizator badania - redaktor naczelny kwartalnika "Towary Niebezpieczne" - Marek Różycki.

W kategorii pasów pięciotonowych zwycięzcom po raz trzeci został DOLEZYCH - i co należy podkreślić tylko on. Pozostałych siedmiu producentów nie spełniło przede wszystkim norm wytrzymałościowych. Zdarza się, że producenci zagraniczni oferują w Polsce produkty gorszej jakości. W przypadku pasów czterotonowych wyróżniliśmy dwóch producentów. Mamy okazje obserwować ich poczynania od trzech lat i zauważyć można w tym sektorze znaczącą poprawę. Wyróżniliśmy pas wyprodukowany przez firmę LOAD-LOK, który spełniał wszystkie normy oraz produkty CENTRUM 1, wobec którego zastrzeżenia budziły etykiety nie spełniające wszystkich wymagań.
Podsumowując - mimo poprawy stanu pasów "czterotonowych", pasy cieszące się największą popularnością, czyli "pięciotonowe" są dalej problemem dla producentów. Miejmy nadzieję, że za rok przyznamy więcej niż jedną nagrodę w tej kategorii. Warto też zwrócić uwagę, że średnio na jednego posiadającego uprawnienia do prowadzenia pojazdów ciężarowych kierowcę przypada jeden pas. Jest to zdecydowanie za mało.

Polityka Cookies