TSL Manager Towary Niebezpieczne Prawo w Transporcie
Login: Hasło:  
Nie masz konta? Zarejestruj się za darmo
"Złoty Pas"

Redakcja "Towarów niebezpiecznych" w odpowiedzi na problemy zgłaszane pod czas programu prewencyjnego BEZPIECZNY ŁADUNEK oraz w odpowiedzi na liczne zapytania postanowiła rozpocząć w 2006 r nowy projekt – badanie rynku pasów do mocowania ładunków.

Jak badamy?

Powołana komisja dokonuje zakupu pasów mocujących zgodnie z założonymi kryteriami. Przede wszystkim interesuje nas zakup pasów "najpopularniejszych" oraz dostępnych w szerokiej sieci sprzedaży. Kupujemy, testujemy i oceniamy.

Jak ujawniają kontrole drogowe poziom wiedzy uczestników przewozu związany z wymaganiami technicznymi pojazdów, czy przepisami w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych stale się poprawia. Niestety, mimo to zabezpieczenie ładunku pozostawia wiele do życzenia. Jak pokazują obserwacje podstawowym elementem mocującym ładunek jest pas. Często jest tak, że sam fakt posiadania kilku pasów poprawia samopoczucie kierujących. Czy to jednak wystarczy? Praktyka pokazuje że nie! Sam fakt posiadania środków mocujących nie poparty wiedzą o sposobie ich doboru oraz kryteriach oceny ich wytrzymałości nie pozwala na dobre zabezpieczenie ładunku.

Sprawdzamy zatem na co może liczyć użytkownik, który dokonał zakupu pasa. Naszym celem było dokonanie obiektywnej oceny dostępnych na rynku środków mocujących oraz wskazanie użytkownikom najważniejszych elementów, na które powinni zwracać uwagę przy ich zakupie. Pozwalam zatem sobie żywić nadzieję, że niniejsze opracowanie skłoni producentów i kierujących pojazdami do refleksji a także dalszego poszukiwania jak najlepszych metod i sposobów zabezpieczania ładunków w transporcie.

Zapraszamy do poznania wyników z poszczególnych edycji!

Rok 2018 - Rozpoczynamy badanie
Zaczynamy badanie. Tym razem po zmianach prawa spradzimy jak wygląda rynek środków mocujących.
Rok 2017 -
Z przyjemnością informujemy o zakończeniu 12 edycji naszego badania.
Więcej szczegółów podamy w kwartalniku.
Rok 2016 Rozstrzygnięcie

Jedenasta edycja konkursy ZŁOTY PAS była poświęcona sprawdzeniu parametru decydującego w największym stopniu o bezpieczeństwie stosowania pasa. W roku 2016 była to wartość napięcia wstępnego pasa określona jako STF.

Liczne rozmowy z kierowcami (oraz zastraszająca mimo wszystko liczba wypadków) związanych z niewłaściwym mocowaniem pozwalają na postawienie tezy, że uczestnicy operacji transportowych nie bardzo wiedzą jak poprawnie stosować środki mocujące. Obserwujemy stałe zwiększanie poziomu wiedzy, przy czym (niestety) informacje które mają do dyspozycji kierowcy nie są wystarczające i im samym brakuje znajomości podstawowych praw. Jedenasta edycja  Złotego Pasa ma na celu zwiększenie świadomości wsród stosujących pasy oraz sprawdzenie na co może liczyć kupujący pas.

Musimy mieć na uwadze to, że pas nie jest litym materiałem. Jest to elastyczna taśma z napinaczem i klamrami. Norma PN-EN12195 określająca zasady produkcji pasów wymaga, by dla gotowego produktu elastyczność nie przekraczała 7% długości.

Oznacza to, że pas o długości 7 metrów (700 cm) może w czasie jazdy wydłużyć się o 49 cm. Źle użyty pas po prostu spadnie lub będzie w niewystarczający sposób mocował przewożone towary.

Z właściwości tej wyciągamy kilka zasad:

Po pierwsze nigdy nie naprężamy pasa „na maksa”. Nic to nie da a podczas jazdy taki pas może się poluzować.

Po drugie, nigdy nie mocujemy nie opartych ładunków jednym pasem (zawsze stosujmy co najmniej dwa).

Po trzecie, należy dążyć do skracania pracującej długości pasa

Po czwarte - najtrudniejsze - pas powinniśmy używać zgodnie ze wskazaniami producenta. Pomocym w tym zakresie jest podawany na etykiecie parametr STF, który określa nominalną siłę napięcia wstępnego pasa.

Przy wytrzymałości pasa (parametr LC) wynoszącej do 2 500 daN (w układzie prostym) i 5 000 daN poprzez opasanie maksymalna optymalna siłą, na którą jest wyliczony taki pas wynosi do 300 do 650 daN. Istnieją na rynku mierniki pozwalające na zmierzenie uzyskanej siły jednak ich cena i trudność związana z ich stosowaniem powodują, że  rozwiązanie to nie jest popularne. Wszystko opiera się zatem na wyczucie i doświadczeniu kierowcy. Postanowiliśmy zatem sprawdzić dostępne na rynku produkty pod kątem zgodności z wartościami deklarowanymi przez producentów na etykiecie w zakresie STF. Zgodnie z normą STF jest to siła pozostająca po zwolnieniu uchwytu zapadkowego. Produkty były nabywane w sieci sprzedaży detalicznej (próba losowa).

Wszyscy producencie zapewnili produkty spełniające wymagania w zakresie sprawdzanego parametru. NIe oznacza to jednak, że pozostałe produkty spełniały wszystkie stawiane im wymagania. Szczegółowy raport opublikowano w numerze 4/2016 kwartalnika Bezpieczeństwo w Logistyce (www.bezpieczenstwowlogistyce.pl)

Podobnie jak w latach ubiegłych zaszczytny tytuł „Złotego Pasa” przynależy się dotychczasowym laureatom tj. firmie Dolezych Polska sp z o.o oraz  Load-Lok Polska sp z o.o. Serdecznie gratulujemy!


Rok 2015 Rozstrzygnięcie

Od 10 lat staraniem redakcji Towary-Niebezpieczne oraz TSL organizowany jest konkurs „ZŁOTY PAS”, który ma za zadanie zwiększanie świadomości uczestników operacji transportowych w zakresie mocowania ładunków. Tegoroczna edycja poświęcona była promowaniu popranego stosowania pasów. W dalszym ciągu bardzo często w powszechnym myśleniu spotykamy się z myleniem pojęć oraz wieloma mitami na temat stosowania pasów, co nie sprzyja poprawie bezpieczeństwa. W tym roku partnerami badania były Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni oraz m/d/r/k trusted adviser group sp z o.o. Tegoroczne wręcznie nagrody miało miejsce na tragach TRANS-Poland w dniu 5 listopada 2015 r.

Rok 2014

W roku 2014 nagrodę Złoty Pas 2014 dla najbardziej innowacyjnych producentów środków mocujących otrzymali:

  • Firma Dolezych Polska za napinacz DoRapid® oraz siatkę bezszwową DoKEP®-SITnet®,
  • Firma Load-Lok Polska Sp. z o.o. za system burt Mega Huckepack XLS  oraz rozwiązanie ŒZurrwinde,
  • Firma Cordstrap Polska SP. z o.o. za spinkę do ładunków dynamicznych Dynablock.

Tegoroczne badanie środków mocujących ZŁOTY PAS 2014 zmieniło się w poszukiwanie innowacyjnego produktu dla mocowania. Zespół ekspertów na początku roku rozpoczął przeszukiwanie ofert firm i materiałów publikowanych w prasie fachowej w celu znalezienia zwycięzców. Warunkiem było, by

  • produkt ułatwiał mocowanie lub pozwalał na nowatorskie jego wykonanie
  • produkt był oferowany przez firmę, która w Polsce ma co najmniej niezależny oddział, produkcję oraz magazyn.

Wręczenie nagród nastąpi w dniu w dniu 6 listopada br podczas Forum Euro TSL w czasie Targów TRANS-Poland 2014.

Dokładny raport TSL-Manager.

Rok 2013
Zakończyliśmy badanie próbek pasów oferowanych na rynku w Polsce. Tegoroczne badanie zostało przeprowadzone dokładnie w taki sam sposób jak pierwsze badanie z roku 2005. Postanowiliśmy sprawdzić co się zmieniło. Wyniki nastrajają do optymizmu ale:okazuje się iż czasami dystrybutorzy korzystają z tanich taśm. Są one grubsze, co nie zawsze świadczy o ich wytrzymałości ...producenci muszą skupić się na elementach metalowych ...Wyniki szczegółowe już we wrześniowym wydaniu TSL Managera. Zapraszamy do prenumeraty.
Rok 2012

Mocowanie ładunków jest sztuką, która wymaga wiedzy. Od siedmiu lat staraniem redakcji kwartalnika Towarów Niebezpiecznych oraz TSL Manager prowadzone są coroczne badania rynku środków mocujących. 

W pierwszych edycjach badania głównym punktem zainteresowania był stan techniczny i wytrzymałość sprzedawanych pasów. W tym roku chcemy sprawdzić nie tyle jakość wykonania środków mocujących przez poszczególnych producentów, lecz możliwość zastosowania zaproponowanych przez producentów systemów mocowania do mocowania najczęściej przewożonych ładunków.Z tego względu badanie będzie przebiegało w sposób odmienny. Przede wszystkim zaproponowaliśmy producentom zaproponowanie kompletnych sposobów mocowania konkretnych ładunków, a w następnym etapie wykonamy test praktyczny. Zamocujemy ładunki zgodnie ze wskazaniem producentów i poddamy je testowi praktycznemu. Po zamocowaniu ładunków na pojeździe wykonamy zadania związane z jazdą (rozpędzanie, hamowanie, wymijanie przeszkód itp). W czasie testów na ładunkach zamocujemy urządzenia pomiarowe pozwalające na dokładne ustalenie sił działających na ładunek. Nasze badanie będzie polegało na ocenie następujących 

  • Łatwość zastosowania. Mocowanie zostanie zrealizowane zgodnie z zaleceniami producenta. Zmierzymy czas potrzebny do jego założenia oraz zwrócimy uwagę na specyficzne wymagania niezbędne do spełnienia przez korzystającego z tej formy mocowania;
  • Siły, które zadziałają na ładunek w czasie jazdy. Zmierzymy je i porównamy. Dzięki zastosowaniu nowatorskich metod pomiarowych skupimy się na rzeczywistych siłach oddziaływających na ładunek.  

W tej edycji wygra produkt, który będzie najlepszy ze względu na łatwość i ekonomiczność stosowania oraz jednocześnie zapewni uzyskanie najniższej wartości sił, które po zamocowaniu będą oddziaływać na ładunek. W badaniu uwzględnimy produkty producentów, którzy zechcą przekazać nie tylko produkty lecz wskażą także sposób stosowania produktów. 

Wierzymy, że mocowanie ładunku jest wspólnym interesem producentów środków mocujących, kierowców i przewoźników. Mamy nadzieje, że tegoroczna edycja badania „ZŁOTY PAS” ułatwi wymianę informacji pomiędzy producentami i kierowcami.

Przedstawienie wyników badania będzie miało miejsce pod koniec roku.


Polityka Cookies