TSL Manager Towary Niebezpieczne Prawo w Transporcie
Login: Hasło:  
Nie masz konta? Zarejestruj się za darmo
"Złoty Pas"

Redakcja "Towarów niebezpiecznych" w odpowiedzi na problemy zgłaszane pod czas programu prewencyjnego BEZPIECZNY ŁADUNEK oraz w odpowiedzi na liczne zapytania postanowiła rozpocząć w 2006 r nowy projekt – badanie rynku pasów do mocowania ładunków.

Jak badamy?

Powołana komisja dokonuje zakupu pasów mocujących zgodnie z założonymi kryteriami. Przede wszystkim interesuje nas zakup pasów "najpopularniejszych" oraz dostępnych w szerokiej sieci sprzedaży. Kupujemy, testujemy i oceniamy.

Jak ujawniają kontrole drogowe poziom wiedzy uczestników przewozu związany z wymaganiami technicznymi pojazdów, czy przepisami w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych stale się poprawia. Niestety, mimo to zabezpieczenie ładunku pozostawia wiele do życzenia. Jak pokazują obserwacje podstawowym elementem mocującym ładunek jest pas. Często jest tak, że sam fakt posiadania kilku pasów poprawia samopoczucie kierujących. Czy to jednak wystarczy? Praktyka pokazuje że nie! Sam fakt posiadania środków mocujących nie poparty wiedzą o sposobie ich doboru oraz kryteriach oceny ich wytrzymałości nie pozwala na dobre zabezpieczenie ładunku.

Sprawdzamy zatem na co może liczyć użytkownik, który dokonał zakupu pasa. Naszym celem było dokonanie obiektywnej oceny dostępnych na rynku środków mocujących oraz wskazanie użytkownikom najważniejszych elementów, na które powinni zwracać uwagę przy ich zakupie. Pozwalam zatem sobie żywić nadzieję, że niniejsze opracowanie skłoni producentów i kierujących pojazdami do refleksji a także dalszego poszukiwania jak najlepszych metod i sposobów zabezpieczania ładunków w transporcie.

Zapraszamy do poznania wyników z poszczególnych edycji!

Złoty Pas 2016 - jedenaste badanie

Prace rozpoczęte! Edycja 2016 roku będzie poświęcona sprawdzeniu:

  1. zgodności deklarowanych parametrów z rzeczywistością
  2. przygotowania pasa do długotrwałej  eksploatacji

Powyższe badania zastaną przeprowadzone w oparciu o badanie fizykalne.

W zakresie przygotowania pasów do długotrwałej eksploatacji chcemy sprawdzić zmianę właściwości pasa pod wpływem obciążenia w deklarowanym przez producenta zakresie siły (STF). Chcemy pośrednio w ramach badania znaleźć odpowiedź na pytanie która metoda używania pasów jest właściwsza. Czy właściwym jest naprężanie pasa do wartości STF (jako wymóg podstawowy) czy tez właściwszym jest nie przekraczanie tego parametru. Do badania wybierzemy pasy oferowane na rynku znajdujące się w sieci dystrybucji co najmniej w dwóch kanałach sprzedaży. Planujemy przebadać około 15 próbek. Będziemy skupiać się na pasach najczęściej używanych czyli o LC = 2500 daN.

 

Wnioski przedstawimy w formie raportu. Chcemy dodatkowo wyróżnić producentów, którzy oferują pasy gwarantujące zgodność z danymi deklarowanymi na etykiecie. Postaramy się w edycji badania na 2016 rok znaleźć nie tylko najlepsze pasy ale i pasy, które gwarantują najdłuższą możliwość użytkowania. Planowany termin publikacji raportu - jesień 2016.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do współpracy. 

Rok 2015 Rozstrzygnięcie

Od 10 lat staraniem redakcji Towary-Niebezpieczne oraz TSL organizowany jest konkurs „ZŁOTY PAS”, który ma za zadanie zwiększanie świadomości uczestników operacji transportowych w zakresie mocowania ładunków. Tegoroczna edycja poświęcona była promowaniu popranego stosowania pasów. W dalszym ciągu bardzo często w powszechnym myśleniu spotykamy się z myleniem pojęć oraz wieloma mitami na temat stosowania pasów, co nie sprzyja poprawie bezpieczeństwa. W tym roku partnerami badania były Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni oraz m/d/r/k trusted adviser group sp z o.o. Tegoroczne wręcznie nagrody miało miejsce na tragach TRANS-Poland w dniu 5 listopada 2015 r.

Rok 2014

W roku 2014 nagrodę Złoty Pas 2014 dla najbardziej innowacyjnych producentów środków mocujących otrzymali:

  • Firma Dolezych Polska za napinacz DoRapid® oraz siatkę bezszwową DoKEP®-SITnet®,
  • Firma Load-Lok Polska Sp. z o.o. za system burt Mega Huckepack XLS  oraz rozwiązanie ŒZurrwinde,
  • Firma Cordstrap Polska SP. z o.o. za spinkę do ładunków dynamicznych Dynablock.

Tegoroczne badanie środków mocujących ZŁOTY PAS 2014 zmieniło się w poszukiwanie innowacyjnego produktu dla mocowania. Zespół ekspertów na początku roku rozpoczął przeszukiwanie ofert firm i materiałów publikowanych w prasie fachowej w celu znalezienia zwycięzców. Warunkiem było, by

  • produkt ułatwiał mocowanie lub pozwalał na nowatorskie jego wykonanie
  • produkt był oferowany przez firmę, która w Polsce ma co najmniej niezależny oddział, produkcję oraz magazyn.

Wręczenie nagród nastąpi w dniu w dniu 6 listopada br podczas Forum Euro TSL w czasie Targów TRANS-Poland 2014.

Dokładny raport TSL-Manager.

Rok 2013
Zakończyliśmy badanie próbek pasów oferowanych na rynku w Polsce. Tegoroczne badanie zostało przeprowadzone dokładnie w taki sam sposób jak pierwsze badanie z roku 2005. Postanowiliśmy sprawdzić co się zmieniło. Wyniki nastrajają do optymizmu ale:okazuje się iż czasami dystrybutorzy korzystają z tanich taśm. Są one grubsze, co nie zawsze świadczy o ich wytrzymałości ...producenci muszą skupić się na elementach metalowych ...Wyniki szczegółowe już we wrześniowym wydaniu TSL Managera. Zapraszamy do prenumeraty.
Rok 2012

Mocowanie ładunków jest sztuką, która wymaga wiedzy. Od siedmiu lat staraniem redakcji kwartalnika Towarów Niebezpiecznych oraz TSL Manager prowadzone są coroczne badania rynku środków mocujących. 

W pierwszych edycjach badania głównym punktem zainteresowania był stan techniczny i wytrzymałość sprzedawanych pasów. W tym roku chcemy sprawdzić nie tyle jakość wykonania środków mocujących przez poszczególnych producentów, lecz możliwość zastosowania zaproponowanych przez producentów systemów mocowania do mocowania najczęściej przewożonych ładunków.Z tego względu badanie będzie przebiegało w sposób odmienny. Przede wszystkim zaproponowaliśmy producentom zaproponowanie kompletnych sposobów mocowania konkretnych ładunków, a w następnym etapie wykonamy test praktyczny. Zamocujemy ładunki zgodnie ze wskazaniem producentów i poddamy je testowi praktycznemu. Po zamocowaniu ładunków na pojeździe wykonamy zadania związane z jazdą (rozpędzanie, hamowanie, wymijanie przeszkód itp). W czasie testów na ładunkach zamocujemy urządzenia pomiarowe pozwalające na dokładne ustalenie sił działających na ładunek. Nasze badanie będzie polegało na ocenie następujących 

  • Łatwość zastosowania. Mocowanie zostanie zrealizowane zgodnie z zaleceniami producenta. Zmierzymy czas potrzebny do jego założenia oraz zwrócimy uwagę na specyficzne wymagania niezbędne do spełnienia przez korzystającego z tej formy mocowania;
  • Siły, które zadziałają na ładunek w czasie jazdy. Zmierzymy je i porównamy. Dzięki zastosowaniu nowatorskich metod pomiarowych skupimy się na rzeczywistych siłach oddziaływających na ładunek.  

W tej edycji wygra produkt, który będzie najlepszy ze względu na łatwość i ekonomiczność stosowania oraz jednocześnie zapewni uzyskanie najniższej wartości sił, które po zamocowaniu będą oddziaływać na ładunek. W badaniu uwzględnimy produkty producentów, którzy zechcą przekazać nie tylko produkty lecz wskażą także sposób stosowania produktów. 

Wierzymy, że mocowanie ładunku jest wspólnym interesem producentów środków mocujących, kierowców i przewoźników. Mamy nadzieje, że tegoroczna edycja badania „ZŁOTY PAS” ułatwi wymianę informacji pomiędzy producentami i kierowcami.

Przedstawienie wyników badania będzie miało miejsce pod koniec roku.


Polityka Cookies